Čačanski forum za vazduh

Udruženje građana Zeleni talas Čačak održalo je prvu građansku konsultaciju na kojoj je razmatran plan za učešće u javnom uvidu i na javnoj raspravi za budžet grada 2023 godine. Donet je zaključak da se opštini podnese zvaničan predlog o predlog za značajno povećanje resursa koji se izdvajaju za subvencionisanje mera energetske efikasnosti. Ovo bi omogućilo Čačku da konkuriše za više resursa iz nacionalnog fonda koji bi postali dostupni građankama i građanima za zamenu stolarije, izolaciju, zamenu kotlova i postavljanje solarnih panela.

Projekat Čistija pluća Čačka  usmeren je na zagađenje vazduha u Čačku, sa ciljem da se kreira jedinstven informativno-edukativni portal koji će objedinjavati informacije o kvalitetu vazduha u Čačku, ali posedovati i svoju edukativnu stranu na kojoj će biti moguće detaljnije se upoznati sa informacijama i podacima u vezi sa kvalitetom vazduha i okruženja, a koje neretko u svakodnevnoj recepciji informacija prenebegavamo. Takođe, aktivnosti projekta stoje i na pravcu osnaživanja građana/ke da se prihvate aktivnijeg učešća u javnim raspravama koje se odnose na pitanja životnog okruženja.

Projekat se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.