Kako biljka miskantus doprinosi zelenoj tranziciji?

Prepoznajući značaj korišćenja obnovljivih izvora energije, ali i ograničenja u dostupnosti  biomase organizacija UNEKOOP je još 2011. godine  započela sa pionirskim aktivnostima na uzgoju brzorastućih energetskih biljaka. U saradnji sa partnerima iz Austrije i Fakultetom za primenjenu ekolkogiju FUTURA podignuto je nekoliko ogledno-demonstracionih polja brzorastuće energetske biljke Miskantus giganteus 4C. Jedno od oglednih polja nalazi se u opštini Paraćin u potesu sela Raševica.

Kao deo projektnih aktivnosti u okviru projekta Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime  18. oktobra 2022.godine UNEKOOP je organizovao terensku posetu ovom ogledno-pokaznom polju.

Učesnici posete bili su predstavnci/e opštinske uprave Paraćin zaduženi za poljoprivredu i ruralni razvoj, investicije i održivi razvoj iz lokalnih  javnih preduzeća, opštinskog suda i poljoprivrednih gazdinstava.

Njih desetak, imalo je priliku da na licu mesta vide potencijale Iikarakteristike ove biljke, kao što je njena mogućnost da bez upotrebe djubriva i hemijskih sredstava  svake godine nakon košenja u februaru izraste do tri metara u visinu i obezbedi  prinos od 15 tona suve materije biomase toplotne moći kao i lignit.

Prisutnima je prezentovana celokupna tehnologija uzgoja od sadnje do košenja i prerade u pelet ili briket, kao i informacije o ostalim vidovima primene kao što je malč, podloga za konje i u poslednje vreme korišćenje kao niskokarbonski građevinski materijal. Prepoznata je mogućnost da se gajenjem ove biljke izvrši diverzifikacija lokalne poljoprivrede u cilju njene veće konkuretnosti i da se na taj nači obezbede sigurni lokalni  lanci snabdevanja energentima.

Pored toga, ukazano je da i sama opština Paraćin ima potencijalne lokcije za uzgoj Miskantusa koji bi mogao da se koristi kao ogrev u pojedinim javnim objektima.

Projekat Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran UNEKOOP.