Kako da poboljšamo kvalitet vazduha u Kraljevu?

Zajedničko delovanje odgovornih u lokalnoj samoupravi i građana/ki Kraljeva u cilju rešavanja problema zagađenja vazduha zamenom kotlarnica koje koriste fosilna goriva u javnim objektima u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom grada Kraljeva trebalo bi graditi i na činjenicama utvrđenim analizama i istraživanjima, koje su ishod aktivnosti projekta Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu.

Ovo bi, u najkraćem, mogao biti rezime  okruglog stola na temu Kvalitet vazduha u gradu Kraljevu i mere koje treba preduzimati za njegovo poboljšanje održanog 11. oktobra, u organizaciji udruženja građana Kraljevački  razvojni centar.

Urađene analize  kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu, Plana kvaliteta vazduha i ocene  javnih politika za praćenje kvaliteta vazduha u gradu, kao i analiza uticaja individualnih kotlarnica javnih objekata koje koriste fosilna goriva (na području GUP-a grada Kraljeva) na kvalitet vazduha su ključni argumenti za neophodne promene u ponašanju odgovornih u cilju unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Ishod ovog razgovora u kome su aktivno učestvovali predstavnici grada, Gradske uprave, Regionalne privredne komore za Raški i Moravički okrug, Zavoda za javno zdravlje Kraljevo  kao i predstavnici nekoliko organizacija civilnog društva iz Kraljeva koje su aktivne u oblasti zaštite životne sredine jesu Zaključci sa kojima će Kraljevački razvojni centar upoznati na javnom slušanju, planiranom za kraj oktobra, i reprezente zainteresovanih javnosti.

Tako je u Zaključcima, između ostalogm, formulisan  predlog  lokalnoj samoupravi da u cilju unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu, privede do kraja 2022. godine, sve aktivnosti započete u vezi nabavke automatizovane merne stanice za merenje suspendovanih čestica PM 2,5 i PM10.

Predloženo je da se u školi za osnovno i srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar zameni kotao na ugalj i drva sa  utroškom toplotne energije u izrazitoj nesrazmeri sa  površinom koju zagreva, a da to bude prioritet iskazan u fazi predlaganja i usvajanja Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2023. godinu.

Zaključci, ali i sva druga  dokumenta koja su ishod već sprovedenih aktivnosti na projektu Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu su  dostupna zainteresovanoj javnost na sajtu Kraljevačkog razvojnog centra, a možete im pristupiti putem ovog LINKA.

Projekat se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.