KRC nastavlja lokalnu borbu za transparentnost

Nedavno je Gradsko veće grada Kraljeva usvojilo Program kontrole kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu, obezbedivši predhodno, u skladu sa propisima, neophodnu saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na taj dokument.

To je bio povod da se, za kraći komentar usvojenog dokumenta, a i drugih javnih politika grada u vezi sa kvalitetom vazduha, udruženje Kraljevački razvojni centar obrati magistru tehničkih nauka Jovanu Nešoviću, koji se, zajedno sa svojim saradnicima iz Udruženje građana Kraljevački razvojni centar, treću godinu zaredom, bavi raznim aspektima problema kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone:

Pre nego što odgovorim na to vaše pitanje želim, javnosti radi da istaknem da se, u Kraljevačkom razvojnom centru (KRC), bavimo problematikom kvaliteta vazduha kroz zajednički rad i saradnju sa predstavnicima Gradske uprave grada Kraljeva kao i kroz saradnju sa predstavnicima privrednog, obrazovnog, civilnog i medijskog sektora i ,naravno, sa građanima koji sve više, iz godine u godinu, bivaju svesni činjenice da ne udišemo zdrav vazduh u gradu tokom grejne sezone i na taj način možemo ozbiljno ugroziti naše zdravlje.

Prošle godine, KRC je bio jedini predstavnik civilnog društva koji se pojavio na Javnoj sednici za građane i organizacije predlagače izmena nacrta lokalnog budžeta, kada su predložili da grad izdvoji sredstva i automatizovanu mernu stanicu ili automatizovani analizator koji će biti postavljen u postojeću mernu stanicu sa pripadajućim softverom. Ovo bi omogućilo da u svakom trenutku građani Kraljeva znaju kakav vazduh udišu  i shodno tome preduzmu određene mere u cilju zaštite zdravlja naročito kada je vazduh iz kategorije zagađen ili jako zagađen.

Nedavno su upoznali predstavnike/ce različitih sektora lokalne zajednice, sa ciljevima i aktivnostima našeg projekta Promenam u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu, koga će sprovesti do kraja oktobra 2022.godine, takođe zahvaljujući podršci Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebart. Na uvodnom sastanku bilo je reči i o  dokumentu koga je usvojilo Gradsko veće. U tom trenutku, Program kontrole  kvaliteta vazduha grada Kraljeva za period 2022.-2027. godinu je bio tek predlog, jer se čekala zakonom predviđena saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Moram istaći na početku da nije bilo javne rasprave na dorađeni dokument, tako da svi oni koji su imali neke primdbe nisu imali mogućnosti da to urade i to je jako loše. U delu dokumenta u kome se predlažu mere i aktivnosti koje treba sprovesti u narednom periodu (Akcioni plan) u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha nisu uvršteni indikatori koji prate svaku aktivnost što je jako važno sa stanovišta praćenja kvaliteta mera i nema ni definisanih sredstava koja su potrebna da bi se neka aktivnost ili projekat sproveli. To faktiči znači da su pobrojane želje, a sredstva za ostvarenje nisu definisana i verovatno nisu ni obaveza za predstavnike lokalnih vlasti da se uvrste u budžetu za naredni period, ističe Jovan Nešič.

Čini mi se da će i ovo biti jedan u nizu  usvojenih dokumenata lokalnih javnih politika sa ciljem da se zadovolji forma, zaključio je Nešović, naglasivši da su osnove za ovakvu tvrdnju, između ostalog, zasnovane i na dokumentu Analiza ocena javnih politika grada Kraljeva u oblasti kvaliteta vazduha.

Analiza ocena javnih politika grada Kraljeva u oblasti kvaliteta vazduha je sačinjena  nedavno kao ishod  jedne od planiranih aktivnosti projekta  Promenam u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu  i dostupan je javnosti na sajtu Kraljevačkog razvojnog centra.

nisu uvršteni indikatori koji prate svaku aktivnost što je jako važno sa stanovišta praćenja kvaliteta mera i nema ni definisanih sredstava koja su potrebna da bi se neka aktivnost ili projekat sproveli. To faktiči znači da su pobrojane želje, a sredstva za ostvarenje nisu definisana i verovatno nisu ni obaveza za predstavnike lokalnih vlasti da se uvrste u budžetu za naredni period.

Čini mi se da će i ovo biti jedan u nizu  usvojenih dokumenata lokalnih javnih politika sa ciljem da se zadovolji forma, zaključio je Nešović, naglasivši da su osnove za ovakvu tvrdnju, između ostalog, zasnovane i na dokumentu Analiza ocena javnih politika grada Kraljeva u oblasti kvaliteta vazduha.

Analiza ocena javnih politika grada Kraljeva u oblasti kvaliteta vazduha je sačinjena  nedavno kao ishod  jedne od planiranih aktivnosti projekta  „Promenam u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“  i dostupan je javnosti na sajtu “Kraljevačkog razvojnog centra” I BOŠ-ovoj Platformi za koordinaciju aktivnosti na projektima

Udruženje UNEKOOP svoje aktivnosti sprovodi u okvru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.