Obuka za sakupljače sirovina u Leskovcu

U prostorijama Doma kulture Roma 26. i 27. maja održan je dvodnevni trening za sakupljače sekundarnih sirovina iz tri udruženja sakupljača iz Leskovca. Trening je realizovan u okviru projekta ,,Jačanje kapaciteta romskih udruženja sakupljača sekundarnih sirovina” koje realizuje Udruženje Porečje-Vučje.

Na predlog upravnih odbora, svako udruženje sakupljača je predložilo četiri zainteresovana člana/ice, koji su prošli kroz planiranu dvodnevnu obuku. Koristeći stečena znanja sa onlajn BOŠ-ovih treninga i iskustvo  stečeno tokom realizacije projekata kao partneri Beogradske otvorene škole, Udruženje Porečje-Vučje je realizovalo trening sa predstavnicima tri udruženja sakupljača. Trening je bio prilagođen potrebama i mogućnostima učesnika/ca.

Na radionicama su obrađene teme:

  • analiza zainteresovanih strana,
  • analiza problema,
  • definisanje ciljeva, rezultata i aktivnosti (logička matrica),
  • popunjavanje sažetka projekta,
  • popunjavanje aplikacione forme i budžet.

Projekat Jačanje kapaciteta romskih udruženja sakupljača sekundarnih sirovina se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.