Održan skup „Klimatske promene i bujična erozija“

U okviru projekta „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“ UNEKOOP je u saradnji sa Udruženjem bujičara Srbije organizovao je skup pod nazivom „Klimatske promene i bujična erozija“

Uvodno predavanje na temu “Degradacija zemljišta erozionim i bujičnim procesima i protiverozioni radovi u poslednjih 10 godina na području Srbije „ održao je Milutin Stefanović iza Instituta „Jarosav Černi“ i predsednik Udruženja bujičara Srbije.

Prepoznajući eroziju i bujične poplave kao značajnu pretnju usled sve drastičnijih klimatskih promena, UNEKOOP  u nameri da javnost i donosioce odluka senzibiliše prema ovoj temi realizuje  projekat  „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“.

Kao jedna od završnih aktivnosti na projektu  u saradnji sa Udruženjem bujičara Srbije danas je u Paraćinu organizovan je i skup pod nazivom „Klimatske promene i bujična erozija“ . Uvodno predavanje na temu “Degradacija zemljišta erozionim i bujičnim procesima i protiverozioni radovi u poslednjih 10 godina na području Srbije „ održao je Milutin Stefanović iza Instituta „Jarosav Černi“ i predsednik Udruženja bujičara Srbije.

Bila je ovo prilika da se okupljenim predstavnicima donosioca odluka i zaposlenim u lokalnoj upravi prenese svoje dugogodišnje iskustvo u oblasti smanjenja negativnih uticaja  erozije i bujičnih poplava.Posebno su bili interesantni primeri najdrastičnijih bujičnih poplava u Srbiji poput onih u Vlasotincu, Trgovištu, Tekiji  … Pored toga prisutni su imali prilike da se upoznaju sa primerima dobre prakse na izgradnji objekata i biotehničkih radova  u cilju prevencije i smanjenja katastrofalnih posledica.Potencirano je dobro planiranje i veća odgovornost za održivo  upravljanju šumama i sprečavanje njihove nekontrolisane seče, kao i poštovanje principa zaštite zemljišta prilikom izvođenja velikih infrastrukturni radova.

U drugom delu sastanka u inspirativnoj diskusiji od strane prisutnih iskazano je veliko interesovanje i razmena ideja o mogućim projektima koje bi dovele do manje ranjivosti na opštine Paraćin na izmenjene klimatske uslove u delu sprečavanja erozije i bujičnih poplava,  imajući u vidu da optina Paračin zbog svojih geoloških i hidroloških karakteristika predstavlja potencijalno rizičnu teritoriju za eroziju i bujične poplave.Zajednički zaključak je bio da treba sve učiniti da se ne ponovi katastrofalni scenario iz maja 2014. godine kada je Paraćin pretrpeo ogromnu štetu.

PREUZMI IZVEŠTAJ
VIDI SVE PUBLIKACIJE

NAJNOVIJE OBJAVE