Informisanjem do unapređenja prava sakupljača sekundarnih sirovina

Uspešno je sprovedena prva do planiranih dveju uličnih akcija podele promo materijala. U akciji su pored aktivista Porečja učestvovali i predstavnici udruženja sakupljača „Marko Crni“ i udruženja sakupljača „Jupi“, a prisustvovali su i predstavnici Gradske uprave za životnu sredinu Leskovac. Podeljeno je preko 3000 lifleta, i na taj način su gradjani upoznati o dopunama Lokalnog plana upravljanja otpadom 2021-2030 za Grad Leskovac za koje se udruženje Porečje i sakupljači sekundarnih sirovina iz Leskovca zalažu.

Udruženje “Porečje” iz Vučja  u okviru projekta ,,Sakupljači – važna karika cirkularne ekonomije“  koji podržava projekat Zeleni inkubator,  organizovalo je prvu od planirane dve ulične akcije podele promo materijala.

Ova aktivnost je sprovedena u saradnji sa dva udruženja sakupljača iz Leskovca, „Marko Crni“ i „JUPI“ i njihovi članovi su gradjanima delili promo materijal zajedno sa aktivistima Porečja.

Akciji su prisustvovali i predstavnici Gradske uprave za životnu sredinu .

Akcija ima za cilj da upozna gradjane sa ulogom sakupljača u procesu upravljanja otpadom na lokalu, značaju njihove delatnosti za cirkularnu ekonomiju, kao i da ih motiviše da učestvuju u procesu usvajanja novog Lokalnog plana upravljanja otpadom za Grad Leskovac 2021–2030.

Zainteresovani građani su bili u prilici da direktno od predstavnika Porečja, ali i od samih sakupljača, saznaju sa kakvim se izazovima i problemima svakodnevno susreću prilikom obavljanja delatnosti sakupljanja sekundarnih sirovina, kao i to da njihova prava i obaveze nisu regulisana nijednim lokalnim strateškim dokumentom. ,,Građane smo informisali za koje dopune novog lokalnog plana se mi zalažemo, a njih same uputili na koji način mogu da se uključe u proces usvajanja lokalnog plana, i tim putem pokušaju da reše neki problem koji prepoznaju u svojoj zajednici a ima veze sa upravljanjem otpadom.“ – rekli su oz organizacije.

Akcija je započeta ispred leskovačkog Kulturnog centra, a nakon toga su sakupljači delili liflete gradjanima na različitim lokacijama po gradu i po stambenim zgradama. Podeljeno je preko 3000 lifleta, a sakupljači će narednih dana nastaviti podelu promo materijala u delovima grada koje danas nisu uspeli da posete.