Projekat ,,Sakupljači – važna karika cirkularne ekonomije“ uspešno završen

Udruženje Porečje iz Vučja sa velikim zadovoljstvom obaveštava da je projekat ,,Sakupljači – važna karika cirkularne ekonomije“ uspešno priveden kraju.

Još u toku implementacije projekta su ostvarena dva od tri očekivana rezultata, a duboko smo uvereni da ćemo uskoro izvestiti i o ostvarenju trećeg i najbitnijeg rezultata ovog projekta. Uspeli smo da dopremo do gradjana i pokrenemo ih na udruženo i samoinicijativno učestvovanje u procesima donošenja odluka koje se tiču gradjana na lokalnom nivou.

O tome dovoljno govori da je predato šest zahteva za dopunu novog Lokalnog plana upravljanja otpadom za grad Leskovac 2021–2030, što od strane gradjana što od strane udruženja sakupljača. Novi Lokalni plan je stavljen na javni uvid, a javna rasprava povodom njegovog usvajanja se očekuje početkom februara. Imamo ogromnu podršku gotovo svih članova radne grupe za izradu novog Lokalnog plana upravljanja otpadom za usvajanje naših zahteva za dopunu ovog dokumenta, tako da imamo puno pravo da verujemo da će Leskovac biti prvi grad koji je u svom Lokalnom planu upravljanja otpadom definisao ulogu sakupljača sekundarnih sirovina u procesu upravljanja otpadom.

Nakon održane javne rasprave moći ćemo da obavestimo o ostvarenju trećeg rezultata na projektu. Ono što je za nas, odnosno za same sakupljače možda i najbitnije, jeste da je zahvaljujući aktivnostima na ovom projektu uspostavljen jedan produktivni mehanizam primopredaje kabastog otpada izmedju sakupljača i gradjana. Gradjani, naročito u urbanim delovima grada Leskovca, imaju mogućnost da jednim telefonskim pozivom reše problem svog kabastog otpada, dok sakupljači preuzimanjem tog otpada povećavaju svoje prihode. Nakon održane velike akcije koju su sproveli sakupljači iz dva udruženja sakupljača, saradnja izmedju gradjana i sakupljača je nastavljena na obostranu korist. Na kraju, ne možemo a da ne istaknemo ulogu i značaj naših prijatelja iz mreže podrške, a naročito naših korisnika i saradnika, sakupljača sekundarnih sirovina iz udruženja JUPI i Marko Crni, jer smo jedino zahvaljući zajedničkom delanju i  volji uspeli da postignemo zadate ciljeve. Zahvaljujemo timu Beogradske otvorene škole na stalnoj logističkoj podršci i ukazanom poverenju za finansiranje našeg projekta.

Projektni tim