Kvalitet vazduha 2020

Na mapi su prikazane samo opštine za koje su rađena istraživanja. Klikom na obeležene opštine dobijate detaljne podatke.

Kvalitet vazduha 2020
Kraljevo Bor

Kraljevo

 

Kvalitet vazduha

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 117.168
Površina: 1.530 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Bor

 

Kvalitet vazduha

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 44.639
Površina: 856 km2

Preuzmite Zelenu kartu.