Koalicija 27 - Kada bi životna sredina mogla da priča, rekla bi...

O nama

Koalicija 27 zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana.

Kada je nastala Koalicija 27 i zašto?

Koaliciju 27 osnovale su organizacije civilnog društva 2014. godine sa ciljem da prate i doprinose procesu usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju EU).

Koalicija 27 Republika Srbija

Naše aktivnosti

Koalicija 27 izdaje godišnji ‘Izveštaj iz Senke’ koji prati objavu Izveštaja Evropske komisije. U Izveštaju iz senke pruža se pregled dostignuća Republike Srbije u oblastima Poglavlja 27, zaštite životne sredine i klimatskih promena i daju preporuke kako unaprediti postojeće procese. Izveštaj se stavlja na uvid javnosti i šalje relevantnim nacionalnim i evropskim institucijama. 

Koalicija 27 dva puta godišnje priprema priloge za godišnji Izveštaj Evropske komisije o Srbiji (Enlargement Report).

Koalicija 27 Republika Srbija

Vrednosti za koje se zalažemo

Naše članice

Organizacije udružene u Koaliciju 27 su: Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, Centar za unapređenje životne sredine, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Inženjeri zaštite životne sredine, Jedan Stepen Srbija, Mreža za klimatske akcije Evrope (CAN), Mladi istraživači Srbije i Svetska organizacija za prirodu (WWF).

Kontaktirajte nas

Koalicija_27-logo