Zelene karte prikazuju način na koji jedinice lokalne samouprave u Srbiji primenjuju politike i standarde iz oblasti zaštite životne sredine. Izrađene su na osnovu podataka do kojih su došle organizacije civilnog društva podržane kroz program Snažno zeleno i projekat Zeleni inkubator.

Metodologiju za praćenje lokalnih javnih politika je izradila Koalicija 27 u saradnji sa Mirkom Popovićem, stručnjakom za javne politike.
Opširnije o načinu prikupljanja podataka i indikatorima možete pročitati u odeljku metodologija.

Pred vama se nalazi prikaz gradova i opština u kojima je sprovedena analiza praćenja javnih politika iz oblasti kvaliteta vazduha, upravljanja otpadom, kvaliteta voda i zaštite prirode. Podaci su prikupljeni u periodu septembar 2020 – januar 2021. godine.

Pregled
Beograd Jagodina Novi Sad Smederevo Sremska Mitrovica Pirot Kosjerić Kraljevo Prijepolje Ivanjica Zaječar Gornji Milanovac Užice Vršac Bor Kragujevac

Beograd

Broj stanovnika: 1694056
Površina: 3234 km2

Teme:
Upravljanje otpadom
Kvalitet vode

Jagodina

Broj stanovnika: 68926
Površina: 470 km2

Tema:
Upravljanje otpadom

Novi Sad

Broj stanovnika: 360925
Površina: 699 km2

Teme:
Upravljanje otpadom
Zaštita prirode

Smederevo

Broj stanovnika: 102288
Površina: 484 km2

Tema:
Upravljanje otpadom

Sremska Mitrovica

Broj stanovnika: 75241
Površina: 762 km2

Tema:
Upravljanje otpadom

Pirot

Broj stanovnika: 53824
Površina: 1232 km2

Teme:
Upravljanje otpadom
Zaštita prirode

Kosjerić

Broj stanovnika: 10627
Površina: 358 km2

Tema:
Upravljanje otpadom

Kraljevo

Broj stanovnika: 117168
Površina: 1530 km2

Teme:
Zaštita prirode
Kvalitet vazduha

Prijepolje

Broj stanovnika: 37059
Površina: 827 km2

Tema:
Upravljanje otpadom

Ivanjica

Broj stanovnika: 29490
Površina: 1090 km2

Tema:
Zaštita prirode

Zaječar

Broj stanovnika: 53509
Površina: 1069 km2

Tema:
Zaštita prirode

Gornji Milanovac

Broj stanovnika: 41154
Površina: 836 km2

Teme:
Zaštita prirode
Kvalitet vode

Užice

Broj stanovnika: 72940
Površina: 667 km2

Tema:
Zaštita prirode

Vršac

Broj stanovnika: 48913
Površina: 800 km2

Tema:
Zaštita prirode

Bor

Broj stanovnika: 44639
Površina: 856 km2

Tema:
Kvalitet vazduha

Kragujevac

Broj stanovnika: 176699
Površina: 835 km2

Tema:
Kvalitet vode

Kvalitet vazduha

Na mapi su prikazane samo opštine za koje su rađena istraživanja. Klikom na obeležene opštine dobijate detaljne podatke.

Kvalitet vazduha
Kraljevo Bor

Kraljevo

 

Kvalitet vazduha

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 117.168
Površina: 1.530 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Bor

 

Kvalitet vazduha

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 44.639
Površina: 856 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Upravljanje otpadom

Na mapi su prikazane samo opštine za koje su rađena istraživanja. Klikom na obeležene opštine dobijate detaljne podatke.

Upravljanje otpadom
Beograd Jagodina Novi Sad Smederevo Sremska Mitrovica Pirot Kosjerić Prijepolje

Beograd

 

Upravljanje otpadom

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 1.694.056
Površina: 3.234 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Jagodina

 

Upravljanje otpadom

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 68.926
Površina: 470 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Novi Sad

 

Upravljanje otpadom

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 360.925
Površina: 699 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Smederevo

 

Upravljanje otpadom

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 102.288
Površina: 484 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Sremska Mitrovica

 

Upravljanje otpadom

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 75.241
Površina: 762 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Pirot

 

Upravljanje otpadom

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 53.824
Površina: 1.232 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Kosjerić

 

Upravljanje otpadom

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 10.627
Površina: 358 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Prijepolje

 

Upravljanje otpadom

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 37.059
Površina: 827 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Kvalitet voda

Na mapi su prikazane samo opštine za koje su rađena istraživanja. Klikom na obeležene opštine dobijate detaljne podatke.

Kvalitet voda
Beograd Gornji Milanovac Kragujevac

Beograd

 

Kvalitet voda

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 1.694.056
Površina: 3.234 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Gornji Milanovac

 

Kvalitet voda

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 41.154
Površina: 836 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Kragujevac

 

Kvalitet voda

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 176.699
Površina: 835 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Zaštita prirode

Na mapi su prikazane samo opštine za koje su rađena istraživanja. Klikom na obeležene opštine dobijate detaljne podatke.

Zaštita prirode
Novi Sad Pirot Kraljevo Ivanjica Zaječar Gornji Milanovac Užice Vršac

Novi Sad

 

Zaštita prirode

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 360.925
Površina: 699 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Pirot

 

Zaštita prirode

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 53.824
Površina: 1.232 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Kraljevo

 

Zaštita prirode

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 117.168
Površina: 1.530 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Ivanjica

 

Zaštita prirode

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 29.490
Površina: 1.090 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Zaječar

 

Zaštita prirode

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 53.509
Površina: 1.069 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Gornji Milanovac

 

Zaštita prirode

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 41.154
Površina: 836 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Užice

 

Zaštita prirode

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 72.940
Površina: 667 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Vršac

 

Zaštita prirode

Prosečna ocena:

Broj stanovnika: 48.913
Površina: 800 km2

Preuzmite Zelenu kartu.

Metodologija

Metodologija za praćenje primene EU standarda u oblasti zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama u Srbiji je razvijena zbog potrebe i želje Koalicije 27 da se prikupe i obrade podaci o sprovođenju politika zaštite životne sredine na lokalnom nivou.

Metodologijom je definisan set indikatora za šest oblasti iz Poglavlja 27 koji prate glavne nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u zaštiti životne sredine. Indikatori su definisani u skladu sa važećim propisima i obavezama jedinica lokalnih samouprava tako da je sa svakom izmenim zakona ili podzakonskog akta metodologija je podložna ažuriranju.

Primena metodologije je započeta 2020. godine, kada je rađeno prikupljanje i obrada podataka za četiri oblasti (kvalitet vazduha, zaštita prirode, kvalitet voda, upravljanje otpadom). Podaci za oblasti i JLS u kojima je rađeno istraživanje tokom 2021. i 2022. godine će biti naknadno objavljeni.

Čemu služi monitoring lokalnih javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine?

  • Da utvrdimo da li organi lokalne vlasti sprovode politiku zaštite životne sredine.
  • Da utvrdimo da li delovanje organa vlasti ima efekta – da li zaista štiti životnu sredinu.
  • Da omogućimo učešće građana/javnosti u kreiranju i sprovođenju javnih politika.
  • Da povećamo transparentnost i odgovornost lokalnih javnih vlasti za sprovođenje politika zaštite životne sredine i posledice njihovog delovanja.

Postupak vrednovanja indikatora i procena uspešnosti JLS u sprovođenju politike zaštite životne sredine

Rezultati monitoringa predstavljeni su ocenama u rasponu od 0 do 3.

Ispod standarda – javna politika se uopšte ne sprovodi; nisu uspostavljene procedure; propisi nisu usvojeni ili se uopšte ne primenjuju; ne postoje ili ne rade organi i institucije zadužene za sprovođenje politike; ne ostvaruju se ciljevi i ne sprovodi se nadzor.

Ispod zakonskog minimuma – propusti i greške su značajne; propisi su usvojeni ili delimično usvojeni ali je primena veoma loša; učinak organa i institucija je veoma loš; ostvarenje ciljeva je na veoma niskom nivou; nadzor se sprovodi mestimično i ne primenjuju se adekvatni instrumenti.

U sladu sa zakonom – zakoni se sprovode uz manje propuste.

Iznad standarda – zakoni i procedure se u potpunosti sprovode i postoje primeri dobre prakse.

U nastavku možete preuzeti dokumente sa postavljenim indikatorima i predviđenim načinima za prikupljanje i procenu podataka za oblasti:

Ograničenja metodologije

  • Ograničene nadležnosti JLS;
  • Oblasti koje nisu regulisane zakonima ili ne postoje nadležnosti JLS a ipak su važne za lokalnu zajednicu;
  • Preduzimanje mera na centralnom nivou je preduslov za sprovođenje politike životne sredine na lokalnom nivou;
  • Neujednačenost obima i obuhvata istraživanja;
  • Kvantifikovani prikaz indikatora nije uvek moguć;
  • Nisu svi indikatori primenjivi na svaku pojedinačnu JLS, potrebno je, u određenim slučajevima, napraviti izbor.