Zelene karte prikazuju način na koji jedinice lokalne samouprave u Srbiji primenjuju politike i standarde iz oblasti zaštite životne sredine. Izrađene su na osnovu podataka do kojih su došle organizacije civilnog društva podržane kroz program Snažno zeleno i projekat Zeleni inkubator.

Metodologiju za praćenje lokalnih javnih politika je izradila Koalicija 27 u saradnji sa stručnjakom za javne politike. Opširnije o načinu prikupljanja podataka i indikatorima možete pročitati u odeljku metodologija.

Pred vama se nalazi prikaz gradova i opština u kojima je sprovedena analiza praćenja javnih politika iz oblasti kvaliteta vazduha, upravljanja otpadom, kvaliteta voda, zaštite prirode, horizontalnog zakonodavstva i klimatskih promena. Podaci su prikupljeni u periodu septembar 2020 – decembar 2022. godine.

Beograd Jagodina Novi Sad Smederevo Sremska Mitrovica Pirot Kosjerić Kraljevo Prijepolje Ivanjica Zaječar Gornji Milanovac Užice Vršac Bor Kragujevac Rekovac Svijalnac Leskovac Valjevo Loznica Sombor Paraćin Arilje Sokobanja Priboj Pančevo Kovin Čačak Novi Pazar Knić

Beograd

Teme:
Upravljanje otpadom
Kvalitet vazduha
Kvalitet vode
Klimatske promene

Jagodina

Tema:
Upravljanje otpadom

Novi Sad

Teme:
Upravljanje otpadom
Zaštita prirode
Klimatske promene

Smederevo

Tema:
Upravljanje otpadom

Sremska Mitrovica

Tema:
Upravljanje otpadom

Pirot

Teme:
Upravljanje otpadom
Zaštita prirode

Kosjerić

Tema:
Upravljanje otpadom

Kraljevo

Teme:
Zaštita prirode
Kvalitet vazduha

Prijepolje

Tema:
Upravljanje otpadom

Ivanjica

Tema:
Zaštita prirode

Zaječar

Tema:
Zaštita prirode

Gornji Milanovac

Teme:
Zaštita prirode
Kvalitet vode

Užice

Teme:
Kvalitet vode
Zaštita prirode

Vršac

Tema:
Zaštita prirode

Bor

Tema:
Kvalitet vazduha

Kragujevac

Tema:
Kvalitet vode

Rekovac

Tema:
Upravljanje otpadom

Svijalnac

Tema:
Upravljanje otpadom

Leskovac

Tema:
Upravljanje otpadom

Valjevo

Tema:
Kvalitet vazduha

Loznica

Tema:
Klimatske promene

Sombor

Teme:
Klimatske promene
Upravljanje otpadom

Paraćin

Tema:
Klimatske promene

Arilje

Tema:
Horizontalno zakonodavstvo

Sokobanja

Tema:
Upravljanje otpadom

Priboj

Tema:
Kvalitet vazduha

Pančevo

Tema:
Klimatske promene
Zaštita prirode

Kovin

Tema:
Kvalitet vode
Zaštita prirode

Čačak

Tema:
Kvalitet vazduha
Horizontalno zakonodavstvo

Novi Pazar

Tema:
Kvalitet vazduha

Knić

Tema:
Horizontalno zakonodavstvo

Metodologija

Metodologija za praćenje primene EU standarda u oblasti zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama u Srbiji je razvijena zbog potrebe i želje Koalicije 27 da se prikupe i obrade podaci o sprovođenju politika zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Metodologijom je definisan set indikatora za šest oblasti iz Poglavlja 27 koji prate glavne nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u zaštiti životne sredine. Indikatori su definisani u skladu sa važećim propisima i obavezama jedinica lokalnih samouprava tako da je sa svakom izmenim zakona ili podzakonskog akta metodologija je podložna ažuriranju.

Primena metodologije je započeta 2020. godine kada je rađeno prikupljanje i obrada podataka za četiri tematske oblasti iz Poglavlja 27, da bi se u narednim godinama povećavao i broj oblasti i broj JLS u kojima je rađeno istraživanje.

Čemu služi monitoring lokalnih javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine?

  • Da utvrdimo da li organi lokalne vlasti sprovode politiku zaštite životne sredine.
  • Da utvrdimo da li delovanje organa vlasti ima efekta – da li zaista štiti životnu sredinu.
  • Da omogućimo učešće građana/javnosti u kreiranju i sprovođenju javnih politika.
  • Da povećamo transparentnost i odgovornost lokalnih javnih vlasti za sprovođenje politika zaštite životne sredine i posledice njihovog delovanja.

Postupak vrednovanja indikatora i procena uspešnosti JLS u sprovođenju politike zaštite životne sredine

Rezultati monitoringa predstavljeni su ocenama u rasponu od 0 do 3.

0. Neprihvatljivo – javna politika se uopšte ne sprovodi; nisu uspostavljene procedure; propisi nisu usvojeni ili se uopšte ne primenjuju; ne postoje ili ne rade organi i institucije zadužene za sprovođenje politike; ne ostvaruju se ciljevi i ne sprovodi se nadzor.

1. Ispod zakonskog minimuma – propusti i greške su značajne; propisi su usvojeni ili delimično usvojeni ali je primena veoma loša; učinak organa i institucija je veoma loš; ostvarenje ciljeva je na veoma niskom nivou; nadzor se sprovodi mestimično i ne primenjuju se adekvatni instrumenti.

2. U sladu sa zakonom – zakoni se sprovode uz manje propuste.

3. Iznad standarda – zakoni i procedure se u potpunosti sprovode i postoje primeri dobre prakse.

U nastavku možete preuzeti dokumente sa postavljenim indikatorima i predviđenim načinima za prikupljanje i procenu podataka za oblasti:

Ograničenja metodologije

  • Ograničene nadležnosti JLS;
  • Oblasti koje nisu regulisane zakonima ili ne postoje nadležnosti JLS a ipak su važne za lokalnu zajednicu;
  • Preduzimanje mera na centralnom nivou je preduslov za sprovođenje politike životne sredine na lokalnom nivou;
  • Neujednačenost obima i obuhvata istraživanja;
  • Kvantifikovani prikaz indikatora nije uvek moguć;
  • Nisu svi indikatori primenjivi na svaku pojedinačnu JLS, potrebno je, u određenim slučajevima, napraviti izbor.