Zeleni inkubator2021-09-21T10:52:11+02:00
O projektu
Naši grantiji
Vesti Zelenog inkubatora
Studije

O projektu

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovodi trogodišnji projekat „Zeleni inkubator“. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije.

Opšti cilj projekta je razviti kompetentno civilno društvo koje doprinosi reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.

Specifični cilj je jačati kapacitete i povećati učinkovitosti civilnog društva u Srbiji u rešavanju izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova.

Glavne aktivnosti:

 • Osmišljavanje i sprovođenje treninga za podizanje organizacionih i tematskih kapaciteta organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za sprovođenje odabranih projekata organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za realizaciju ideja i inicijativa lokalnih neformalnih grupa;
 • Uspostavljanje resurs centra u okviru Koalicije 27 za odabrane organizacije;
 • Razvijanje metodologije praćenja procesa implementacije politika iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou;
 • Izrada i objavljivanje zelenih karata lokalnih vlasti u okviru internet stranice Koalicije 27;
 • Objavljivanje Izveštaja iz senke Koalicije 27 i lokalnih organizacija civilnog društva;
 • Organizovanje „Zelenih razgovora“ kao tematskih diskusija u kojima učestvuju različite zainteresovane strane;
 • Istraživanje i prezentacija rezultata istraživanja o potencijalima za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Očekivani rezultati:

 • Najmanje 100 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa osnaženih da rade na primeni, zagovaranju i komuniciranju značaja EU ekoloških standarda i koristi za lokalne zajednice;
 • U dijalog o zaštiti životne sredine i mogućnostima razvoja aktivno uključeni građani i relevantne zainteresovane strane u najmanje 40 lokalnih zajednica;
 • Povećana transparentnost i dostupnost informacija o životnoj sredini na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Uspostavljen dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka o mogućnostima za rešavanje izazova u zaštiti životne sredine i mogućnostima održivog lokalnog razvoja;
 • Izrađene i promovisane preporuke za razvoj cirkularne ekonomije na lokalnom nivou.

Sve aktivnosti na projektu biće sprovedene u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2022. godine. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Naši grantiji 2021

Organizacije

Centar za istraživanje biodiverziteta  bavi se očuvanjem biodiverziteta, afirmacijom njegovih vrednosti, podizanjem nivoa svesti i širenjem znanja, aktivnom zaštitom, te unapređenjem javnih politika. Zaštita biodiverziteta je krajnji cilj proklamovan misijom, a očuvana priroda zauzima središnje mesto u viziji udruženja.

Naziv projekta: Park prirode Golija – model održivog razvoja planinskih područja Srbije
Tematska oblast projekta: Zaštita prirode

Cilj projekta je ostvariti uticaj na donošenje odluka o projektima, javnim politikama i lokalnim i nacionalnim planskim dokumentima od značaja za zaštitu PP Golija i povećati dostupnost informacija od važnosti za značaj PP Golija.

Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju osnovan je sa ciljem da doprinosiunapređenju kvaliteta života za sve građane u pogledu ekologije, poljoprivrede, informatičke pismenosti, tehnološkog napretka, komunikacija, praćenja zagađenja životne sredine, istraživanja i zdravlja.

Naziv projekta: Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog otpada iz poljoprivrede
Tematska oblast projekta: Upravljanje otpadom

Ciljevi projekta: Implementirati model cirkularne ekonomije u strateške dokumente opština Rekovac i Svilajnac; Podići nivo svesti poljoprivrednika i mladih – đaka po pitanju pravilnog odlaganja plastičnog otpada iz poljoprivrede; Inicirati uspostavljanje saradnje između poljoprivrednika i operatera za upravljanje otpadom u cilju reciklaže plastičnog otpada iz poljoprivrede.

Centar za unapređenje životne sredine (CUZS) delujeu oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena kroz edukaciju, podizanje javne svesti, društvena istraživanja, i učešća u kreiranju, zagovaranju i monitoringu javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou

Naziv projekta: Energija promene
Tematska oblast projekta: Klimatske promene

Opšti cilj projekta je unapređena dostupnost informacija o kvalitetu i rezultatima sprovođenja javnih politika u vezi sa KP u BG, Uspostavljen dijalog sa akterima zainteresovanim za uvođenje naprednih praksi EE i OIE, Unapređena znanja i informisanost građana o izazovu KP i merama koje mogu sprovesti na nivou domaćinstva.

Društvo mladih istraživača Bor organizacija je osnovana 1976. godine kao deo Mladih istraživača Srbije, od 1984. samostalna organizacija

Naziv projekta: Zajedno do čistog vazduha
Tematska oblast projekta: Zaštita kvaliteta vazduha

Cilj projekta je doprineti većoj osposobljenosti subjekata zaštite kvaliteta vazduha za zajedničko učestvovanje u procesima donošenja odluka o dokumentima javne politike kvaliteta vazduha i monitoringa u lokalnoj zajednici.

Ekonaut udruženje osnovano je 2016. godine u Beogradu sa ciljem razvoja organizovanja i realizacije projekata iz oblasti održivog razvoja, unapređivanja zaštite životne sredine, razvijanja ekološke svesti, promovisanje prava na zdravu životnu sredinu, projekte razvijanja i uređenja predela i zelenih površina uz participaciju javnosti.

Naziv projekta: Inicijativa za gradske baštenske zajednice
Tematska oblast projekta: Klimatske promene

Cilj projekta je kreiranje povoljnog okvira za formiranje gradskih baštenskih zajednica kao alata za rešavanje ekoloških, ekonomskihi socijalnih problemau urbanim zajednicama.

Libergraf je regionalni centar za jačanje građanskog društva i razvoj demokratije, iz Užica,  poslednjih nekoliko godina posebno aktivan na polju zaštite reka i dokumentovanja nezakonitosti u postupcima izdavanja građevinskih dozvola za projekte koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Naziv projekta: Aktivno učešće građana Užica u zaštiti, uređenju i održivom korišćenju sliva akumulacije “Vrutci“ i klisure reke Đetinje
Tematska oblast projekta: Zaštita i upravljanje vodama

Cilj projekta je unaprediti procese upravljanja zaštićenim područjima na teritoriji grada Užice, jkroz pojačano uključivanje građana i organizacija civilnog društva.

iRevolucija i Lokalni odgovor deluju od 2014. godine, jedan njihov projekat deo je panevropske mreže European Smee Week, pokrenuli su StarIt Valjevo i onlajn format Climathon Valjevo.

Naziv projekta:  Zelena Komuna 22

Oblast : Zaštita kvaliteta vazduha

Cilja projekta : Osnivanje građanskog saveta za čist vazduh, organizacija građanske debate na „Climathon Week“ događaju, motivisanje  mladih da tragaju za inovativnim rešenjima problema aero-zagađenja, sprovođenje kontinuirane medijske promocije u lokalnim medijima i na online kanalima komunikacije, sprovođenje istraživanja o efektima Plana kvaliteta vazduha u Valjevu od 2016-2021, učestvovanje na javnoj raspravi o budžetu za 2022. godinu.

Organizacija Svet i Dunav od osnivanja 2001. godine do danas sve aktivnosti usmerava ka očuvanju i zaštiti reke Dunav. Od 2009. godine NVO Svet i Dunav je intenzivno sarađivala sa međunarodnim organizacijama na implementaciji Dunavske strategije, i u tom smislu godinama unazad je nosilac Nacionalnih slušanja posvećenih Dunavskoj strategiji. NVO Svet i Dunav je takođe osnivač DanubeCivil SocietyForum, sa sedištem u Austriji. Članica- posmatrač Internacionalne komisije za zaštitu reke Dunav, članica CSOsmreže EBRD, Članica NKEU za poglavlje 23.  Partnerska organizacija na projektu je URR Šodroš Dunavac, a saradnička organizacija je DEA.

Naziv projekta: Inicijativa za zaštitu prirodnog plavnog javnog dobra – Kamenička ada, Dunavac i Šodroš

Tematska oblast: Horizontalno zakonodavstvo

Cilj projekta: Unaprediti zaštitu prirodnog plavnog javnog dobra Kamenička ada, Dunavac i Šodroš kroz unapređenje dostupnosti informacija od javnog značaja, uključivanje u procese zaštite premetnog područja, iniciranje dijaloga između lokalne zajednice i nadležnih institucija.

Opštinski odbor Pokreta gorana Sombor  bavi se zaštitom i unapređenjem životne sredine i zaštitom prirode, ekološkim obrazovnjem građana a naročito mladih i dece, javnim zalaganjem za promenu navika u pogledu korišćenje prirodni resursa. Partnerska organizacija na projektu je BOOM.

Naziv projekta: Prihvatimo odgovornost i sadimo šume

Tematska oblast: Klimatske promene

Cilj projekta: Osnažiti građane da se uključe u kreiranje i sprovođenje javnih politika koje se odnose na ekološke probleme u lokalnoj zajednici po ugledu na evropsku praksu. Ojačati  kapacitete lokalnih udruženja i organizacija civilnog društva da se uključe u kreiranje i sprovođenje javnih politika koje se bave klimatskim promenama.

Planinsko biciklističko društvo „BicikLo“ iz Loznice svojim aktivnostima afirmiše biciklo kao vid urbanopg prevoza i sredstav za rekreaciju. Teže  održivom razvoju lokalne zajednice i humanizaciji prostora korišćenjem bicikla kao ekološkog prevoznog sredstva.

Naziv projekta: BicikLo za sve!

Tematska oblast: Klimatske promene

Cilj projekta: Uspostaviti nukleus sistema javnih bicikala u gradu Loznici (uključujući Tršić i Banju Koviljaču)

Pokret gorana Novog Sada je organizacija osnovana još 1960. godine sa ciljem povećanja pošumljenosti. Danas, pored inicijalne ideje, organizacija razvija programe koji osnažuju građaneda aktivno učestvuju u održivom razvoju lokalne zajednice.

Naziv projekta: Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad

Tematska oblast: Klimateske promene

Cilj projekta: Doprineti zaštiti životne sredine, smanjenju posledica klimatskih promena i povećanju zelenih površina, na teritoriji Grada Novog Sada i osnažiti građane i OCD da učestvuju u donošenju odluka o zelenim površinama na lokalnom nivou, u skladu sa javnim politikama i propisima iz Poglavlja 27.

Polekol  organizacija za političku ekologiju čija je misija dostizanje ciljeva održivog razvoja u kontekstu Srbije. Kroz svoj rad žele da unaprede zaštitu životne sredine, ljudska i manjinska prava, zagovaraju promenu politika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa.

Naziv projekta: Ispod površine voda Beograda

Tematska oblast: Zaštita i upravljanje vodama

Cilj projekta: Osposobiti građane i građanke da se uključe u procese donošenja odluka koje se tiču upravljanja voda i vodnih dobara.

Ciljevi Udruženja „Porečje“ – Vučje su unapređenje zaštite životne sredine, edukacija gradjana, a posebno dece i mladih, o značaju čuvanja i zaštite životne sredine; organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalom. Ciljevi udruženja su i poboljšanje položaja Roma i Romkinja sakupaljča sekundarnih sirovina i njihova integracija u društvo.

Naziv projekta: Sakupljači – važna karika cirkularne ekonomije

Tematska oblast: Upravljanje otpadom

Cilj projekta je povećati učešće građana Leskovca  u javnim raspravama o Lokalnom planu upravljanja otpadom za Grad Leskovac, unaprediti saradnju  zainteresovanih gradjana i civilnog. sektora u uspostavljanju dobrih praksi upravljanja kabastim otpadom, izvršiti uticaj na Gradsko veće Grada Leskovca za izmenu i dopunu Lokalnog plana upravljanja otpadom za Grad Leskovac 2021–2030, koja se odnosi na ulogu i položaj sakupljača u sistemu upravljanja otpadom.

Misija UG „Podunav“ Bački Monoštor i UG “Bodrog”  je stvaranje uslova za kvalitetan život u lokalnoj zajednici, baziran na principima održivosti i uvažavanja prirodnih vrednosti i kulturnog nasleđa. Vizija je razvijena zajednica koja živi u skladu sa prirodom, sa minimalnim negativnim uticajem na prirodna bogatstva i životnu sredinu.

Naziv projekta: Moja zajednica, zelena zajednica

Tematska oblast: upravljanje otpadom

Cilj projekta: Unaprediti stanje životne sredine i kvalitet života meštana u lokalnoj zajednici, unaprediti prakse upravaljanja otpadom na teritoriji Bačkog Monoštora i povećati prisutnost teme reciklaže, upravljanja otpadom i odgovornog odnosa prema životnoj sredini, u javnosti.

Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar aktivno se bavi aktivnostima koje doprinose očuvanju zaštite životne sredine u Kragujevcu od 2015. godine. Udruženje se u dosadašnjem radu kroz realizovane projekte najviše bavilo edukacijom učeničke populacije (osnovna i srednja škola), kao i javnosti u cilju formiranja ekološke svesti i pravilnog delovanja, upoznavanja sa prirodnim vrednostima, njihovim ugrožavanjem i zaštitom.

Naziv projekta: Značaj uspostavljanja monitoringa površinskih voda na lokalnom nivou – studija slučaja grad Kragujevac

Tematska oblast: Zaštita i upravljanje vodama

Cilj projekta: Unapređenje stanja površinskih voda od značaja za stanovnike grada Kragujevca, unaprediti nivo znanja zaposlenih u nadležnim  institucijama i javnosti o značaju kontinuiranog i sveobuhvatnog monitoringa površinskih voda.

Ključne oblasti delovanja organizacije Kraljevački razvojni centar su zaštita životne sredine, energetika i energetska efikasnost i poboljšanje kvaliteta života građana grada Kraljeva.

Ime projekta: Moje pravo na čistiji vazduh

Tematska oblast: Zaštita kvaliteta vazduha

Cilj projekta: Poboljšan kvalitet vazduha u gradu Kraljevu naročito u tokugrejnesezone.Specifičniciljeviprojekta: SC1- Uspostaviti  zajedničko  delovanje ključnih aktera na lokalnom nivou (građani, donosioci odluka i drugi lokalni činioci) u cilju boljeg sagledavanja problema zagađenja vazduha i mogućnosti rešavanja ovog problema.  Uključivanje stavova građana i građanki u predloge za unapređenje  javnih politika  u oblasti kvaliteta vazduha na nivou lokalne samouprave u  Kraljevu.

UNEKOOP je osnovan 2006.godine, a osnovna mislija organizacije je promocija principa održivog razvoja.U fokusu delovanja su klimatske promene, i zeleno-plava ekonomija. Član je više mreža (Nacionalni konvent, SECO, Zelena stolica, NVONATURA2000).

Ime projekta: Ka klimatski otpornijem Paraćinu

Tematska oblast: Klimatske promene

Cilj projekta: Ispuniti zakonske obaveze na usaglašavanju lokalnih javnih politika u oblasti povećanja adaptivnih  kapaciteta opštine Paraćin  na negativne posledice klimatskih promena.

Zaštita potrošača je organizacija čija je primarna oblast delovanja zaštita prava potrošača, ali se u okviru polja zaštite životne sredine bavi i pitanjima energetske efikasnosti, problemima plastičnog otpada kao  i pitanjima zaštite vazduha.

Naziv projekta: Struka uzvraća udarac! (Poboljšanjem propisa i njihove primene  do smanjenja zagađenja životne sredine)

Tematska oblast: Zaštita kvaliteta vazduha

Cilj projekta: Doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha primenom mera energetske efikasnosti

Neformalne grupe

Zavičajci

Naziv projekta: Edukuj masu da iskoristi biomasu

Cilj projekta je edukovati građane sela na koji način da iskoriste biomasu, tako što će da je pretvore u kompost i glistenjak. Kompost koji bude napravljen biće iskorišćen za dohranjivanje cveća koje će biti zasađeno na obali Kameničkog jezera.

Neformalne grupa se okupila 2019. godine sa idejom da unapredi, uredi i održava okolinu u kojoj živi i na taj način pruži uzor mladima, ali i starijima. Rade na rešavanju ekoloških problema u lokalnoj zajednici a do sada su očistili obalu Kameničkog jezera kao i nekoliko izvora pijaće vode u valjevskom kraju.

Aktivnosti možete pratiti na Instagram stranici Zavičajci.

Ljubičica

Naziv projekta: Nadogradnja botaničke bašte

Cilj projekta je izgradnja botaničke bašte sa retkim biljnim vrstama koja će biti korišćena u edukativne svrhe, kao ambijentalna učionica u kojoj će učenici kroz učenje na drugačiji način, u prostoru bez zidova moći da razviju pozitivan odnos prema prirodni, lokalnoj zajednici, sebi i drugima. U okviru projekta će biti organizovane i ekološke radionice.

Neformalnu grupu čine nastavnici, roditelji i učenici (bivši i sadašnji) osnovne škole „Stojan Novaković“. Grupa se formirala oko ideje pravljenja botaničke bašte u školskom dvorištu. Izgradnja botaničke bašte je već započeta i zavhaljujući podršci nekoliko organizacija. Grupa ima cilj da u sklopu botaničke bašte izgradi letnju učionicu, koja će funkcionisati po principu ambijentalne učionice na otvorenom.

Zeleni SKOK

Naziv projekta: Zeleno buđenje

Cilj projekta je ukazati na značaj ozelenjavanja urbanih prostora, kroz uključivanje lokalne zajednice i edukaciju mladih. Projekat će obuhvatiti seriju radionica na temu urbanog ozelenjavanja, akcije ozelenjavanja javnih prostora (akciju sadnje drveća i ozelenjavanja žardinjera), pravljenje „kutka“ za oprašivače kao i akciju razmene semena.

Neformalna grupa Zeleni SKOK je počela da funkcioniše 2018. u sklopu ‘Baštenske inicijative Sremski Karlovci’. Tada je uspostavljena jedna manja bašta (30ak kvadratnih metara) na javnoj površini i uređeno je par žardinjera. Dodatno svi članovi grupe su sarađivali na drugim projektima u Sremskim Karlovcima u sklopu SKOK (Sremskokarlovački omladinski klub) programa za mlade koji sprovodi Pokret gorana Vojvodine.

Aktivnosti grupe pratite na njihovoj Fejsbuk stranici SKOK.

Milanovački recikleri – volonteri

Studenti Scenske arhitekture, tehnike i dizajna

Naziv projekta: Binacikl

Cilj projekta je podizanje svesti o značaju koriščenja bicikla kao ekološkog sredstva transporta, izgradnjom Binacikla – parkinga za bicikle koji je ujedno i bina koja može da bude korišćena za različite kulturno-umetničke sadržaje građana. Unapređenjem prostora na ovaj način, formira se novo uređeno mesto okupljanja građana, aktivista, umetnika.

Neformalnu grupu čine studenti četvrte godine Scenske arhitekture, tehnike i dizajna koju su do sada zajedno učestvovali u nekoliko programa. Cilj njihovih aktivnosti je da kreiraju kulturno-umetničke sadržaje i inicijative i na taj način osnaže zajednicu na Novom naselju u Novom Sadu.

Naziv projekta: Kreiranje ekološko-edukativne staze

Cilj našeg projekta je približavanje prirode i čoveka, najpre kroz ekološko-edukativnu stazu na obroncima planine Golije. Ova staza će umnogome pomoći u realizaciji naših brojnih aktivnosti, kao što su ekološke radionice i škole u prirodi. Na stazi će se nalaziti info table, putokazi i odmorišta, pa će na taj način biti dočarano prirodno okruženje. Učesnici će se kroz stazu upoznati sa svim bitnim segmentima koji se tiču biljnih i životinjskih vrsta, odnosa čoveka prema prirodi, kao i opasnostima koje prirodi prete zbog zagađivača. Postojaće i prostor za pešačenje na kojem će učesnici radionica moći da uče, rekreiraju se, relaksiraju i borave u zdravom, planinskom okruženju.

Naša neformalna grupa se okupila oko zajedničkih ideja o aktivnom životnom stilu, boravku u prirodi, zaštiti životne sredine i brige o biljnom i životinjskom svetu. Obilazimo sela ispod planine Golije i koristimo priliku da razgovaramo sa meštanima i apelujemo na važne ekološke probleme sa kojima se svi susrećemo. Realizovali smo preko 20, manjih ili većih, ekoloških patrola tokom kojih smo locirali divlje deponije u selima u podnožju Golije. Organizovali smo i učestvovali na nekoliko seminara i radionica koje se tiču ekologije i zaštite životne sredine. Takođe se bavimo i edukacijom mladih, naročito mlađih osnovaca koji su nam glavna ciljna grupa, tako što držimo predavanja u školama i okupljamo mlađe osnovce kako bismo zajedno razgovarali o gorućim problemima zaštite životne sredine.

Naziv projekta: Eko je Oke

Cilj našeg projekta je promovisanje značaja ekologije za dugoročni razvoj zajednice. Naše inicijative se tiču mapiranja divljih deponija, ekoloških akcija i promovisanja zdravih stilova života i radićemo na tome da u sve naše aktivnosti uključimo mlade i ostale građane.

Svi članovi grupe „Hajduci“ su članovi izviđačkog pokreta, veliki zaljubljenici u prirodu i mladi, kreativni ljudi. Neki od nas rade u školama, neki žive u ruralnoj sredini i tu su veoma aktivni, neki su studenti, a neki i srednjoškolci sa svežim pogledom na stvari, ali ono što nas sve povezuje  jeste naš glavni cilj – poboljšanje naše lokalne zajednice.

Naziv projekta: Ozeleni sve(s)t

Cilj našeg projekta je, s jedne strane, usmeravanje pažnje lokalnog stanovništva i zajednice na probleme na koje sama može da utiče, a s druge strane motivisanje stanovništva za otpočinjanje primarne selekcije pojedinih vrsta otpada. Glavni fokus našeg rada jeste edukacija i stvaranje svesti o takozvanom zero-waste konceptu i cirkularnoj ekonomiji zarad stvaranja povoljnih uslova održivog života na teritoriji opštine Kučevo. Ovo ćemo postići kroz edukaciju i stvaranje i podizanje svesti kod dece i mladih, kao i celokupnog stanovništva naše opštine.

Neformalna grupa „Zelena Oaza“ iz  Kučeva okupljena je nakon nezvanične informacije o zagađenju reke Pek i gradskog izvorišta Mlaka, koje se nalazi nedaleko od reke Pek. Informacija je izazvala opštu konfuziju i strah da je pijaća voda zasićena teškim metalima zbog navodnog ispuštanja otpadnih voda iz rudnika bakra Majdanpek, o čemu je bio emitovan prilog na televiziji Newsmaxx. S obzirom da se nadležni opštinski čelnici i institucije nisu uopšte oglašavali povodom ovoga, oformili smo neformalnu grupu kako bismo izvršili pritisak na nadležne institucije da podele relevantne informacije sa građanima.

Naziv projekta: Aj Ti spasi Baru Revu

Cilj projekta Aj Ti spasi Baru Revujeste okupljanje što većeg broja građana, kako iz naše zajednice, tako i iz drugih delova grada Beograda, da bismo zajedničkim snagama uspeli da sačuvamo prirodno bogatstvo flore i faune leve obale i priobalja Dunava, tj. naše bare Reva. Aktivnosti na projektu podrazumevaju različite radionice, tribine, okrugle stolove, dečije kampove, a kroz njih želimo da podignemo svest o ekološkom značaju očuvanja bare Reva, da razumemo kojim pravnim sredstvima raspolažemo i koliki nam je prostor za delovanje, da uključimo što više relevantnih aktera iz naših zajednica u borbu za očuvanje visokih standarda ekološke važnosti. Kroz ovaj projekat bara Reva dobija na vidljivosti, zastupljena je u medijima i privlači najrazličitije interesne ekološke grupe, te nam se na taj način veliki broj ljudi može pridružiti u ostvarivanju našeg osnovnog cilja – spas bare Reva od industrijalizacije i urbanizacije.

Neformalna grupa “Čuvari Reve“ nastala je 2011. godine sa idejom da se očuva priroda leve obale i priobalja Dunava u neposrednoj blizini grada Beograda. Bitan aspekt naše osnovne ideje jeste i svest o podizanju kulture odnosa prema prirodi i vezi između čoveka i svega onoga što čini stanište bare Reva. Reva služi kao stanište za preko 130 zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, od kojih su najvažnije beli lokvanj i orao belorepan. Organizujemo akcije uklanjanja otpada iz šuma, sa zelenih površina, sa priobalja i iz Dunava. Najvažniji rezultat ovih akcija jeste da smo očuvali staništa za biljni i životinjski svet i održali ekološki standard na visokom nivou.

Naziv projekta: Ekologijom grad obogati – EGO

Cilj projekta je pružanje podrške jačanju kapaciteta pri informisanju opšte populacije, uz uključivanje stručne i zainteresovane javnosti sa krajnjim ciljem podizanja svesti na lokalnom nivou. Kako bi se donosiocima odluka ukazalo da je neophodno urediti oblast zaštite životne sredine na nacionalnom nivou, od presudnog značaja je promovisanje ekološke svesti kod celokupne populacije. Tema zaštite životne sredine je često zastupljena u svakodnevnom govoru i medijima, ali i dalje nije jasno ispromovisana među opštom populacijom različite starosne dobi. Zato je glavni fokus projekta diseminacija znanja – kroz praktične primere i aktivnosti u lokalnoj zajednici. Takođe, cilj je da se na jednom mestu okupe naučnici, istraživači, sadašnji studenti i stručna i zainteresovana javnost kako bi se prezentovali rezultati istraživanja i prenela dosadašnja znanja i iskustva, ali na način koji je razumljiv svim starosnim grupama.

Neformalnu grupu “Ovde i sada” čine studenti studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka. Grupa je oformljena početkom 2020. godine inspirisana predavanjima i vannastavnim aktivnostima koji su održani putem online seminara. Tokom studiranja u okviru projektnih zadataka bili smo angažovani na projektima koji se bave procenom kvaliteta životne sredine i procenom uticaja zagađenja životne sredine na zdravlje ljudi.

Naziv projekta: Zelena kućica

Cilj projekta je obnova sela na principu ekonomične izgradnje, poštovanja ambijenta i prirodnog pejzaža, očuvanja kulturnog nasleđa i lokalnog identiteta. Takođe, cilj je postaviti selo na mapi održivog, ekološko-etnološkog, turizma Stare planine. To bi zauzvrat moglo da posluži kao značajan podsticaj i da doprinese da se stanovnici sela na celoj planini aktiviraju i uključe u razvoj svojih mesta. Za rešavanje odlaganja otpada predviđeno je uvođenje zelenih kućica za četiri kontejnera – na obeleženim mestima koja su udaljena od rečnog toka, a dostupna vozilima gradske čistoće, biće postavljene jednostavne konstrukcije od prirodnih materijala koje bi zaštitile kontejnere od vetra. Krovovi ovih konstrukcija su ozelenjeni kako bi se uklopile u prirodno okruženje, ali i kako bi podstakle korisnike da razmisle o važnosti očuvanja svoje sredine. Ovim projektom želimo da sprečimo narušavanje netaknute prirode.

Neformalna grupa „Eko familija“ je skupina starih prijatelja koja se spontano okupila pre nekoliko godina sa željom da uradimo nešto za selo iz kojeg potičemo i ljude koji u njemu danas žive. Neke od najznačajnijih akcija koje smo do sada sproveli su: uređenje plaže sa ležaljkama i letnjikovcem, preuređenje stare zgrade mlekare u seoski muzej, čišćenje 4km obale Zavojskog jezera, tradicionalno okupljanje potomaka ljudi rođenih u Pakleštici, obnova igrališta i oživljavanje zelenog pojasa oko reke projektom Eko familija – sadnja biljaka za svaku porodicu koja je nekad živela u selu (ukupno 62) i postavljanjem tabli sa nazivom porodice uz svaku sadnicu.

Naziv projekta: Limenku daj i Zemlji vrati sjaj

Cilj projekta je podizanje svesti kroz vršnjačku edukaciju o zaštiti životne sredine i aktivno učestvovanje u realizaciji ideje. Takođe, postižemo veću vidljivost projekta u lokalnoj zajednici, uključujemo odgovorne organizacije iz lokalne zajednice u realizaciju projekta i dobijamo njihovu podršku. Organizovaćemo volonterske akcije prikupljanja limenki i time ćemo smanjiti zagađenje životne sredine, a dugoročan rezultat je upotreba prikupljenih limenki u solarnim panelima koji bi iskoristili energetsku efikasnost Sunca.

Učenička kompanija „Ekolim“ ima za cilj da smanji zagađenje u svojoj okolini, najpre u svom gradu Nišu, kao jednom od najzagađenijih mesta u Srbiji. Taj cilj realizujemo uz pomoć „Limenke“, solarnog panela izgrađenog od iskorišćenih limenki. Panel se koristi za dogrevanje prostorija i prilikom rada ne izbacuje nikakve toksične supstance u vazduh. Naš dosadašnji najvažniji rezultat je izrada solarnog panela „Limenka“, kao i osvojeno treće mesto na nacionalnom takmičenju najboljih učeničkih kompanija u organizaciji Dostignuća mladih.

Naziv projekta: Organizovanom zaštitom u poljoprivredi zaštitimo prirodu

Cilj projekta je rešavanje komunalno-ekološkog problema, a to je prisustvo zabrinjavajuće velikih količina čvrstog otpada i ambalaža koje se koriste u poljoprivredi, na prostoru i u atarima brdsko-planinskih sela na severnoj strani planine Veliki Jastrebac, u regiji Lomničke i Ribarske reke, na teritoriji grada Kruševca. Ambalaža se često nalazi bačena u rečnim koritima i priobalnim delovima pomenutih reka, duž atarskih puteva u selima Buci, Velika Lomnica, Veliki Šiljegovac, Ribare i Ribarska banja, kao i na javnim površinama. Dugoročni rezultat ovog projekta se ogleda u tome da će pomenute zagađene teritorije na održiv način biti očišćene od otpada, a životna sredina i biodiverzitet planinske regije i vodotokova očuvani.

Neformalna grupa „Lomnica za Lomničku reku i Jastrebac“ okupila se 2012. godine u selu Buci. U zavisnosti od uočenih potreba u našoj okolini, aktivnosti realizujemo kroz volontersko angažovanje u akcijama na očuvanju životne sredine, uređenju prostora i ambijenta sela i izletišta na planini Veliki Jastrebac. Neformalnu grupu sačinjavaju žitelji i žiteljke sela Buci i Velika Lomnica koji su u svojoj sredini poznati kao pokretači volonterskih akcija i aktivizma žena sa sela, po aktivnostima u lokalnom KUD „Radomir Jakovljević-Jakša“, po medijskim nastupima sa lokalnih manifestacija, Regionalnog sajma poljoprivrede u Kruševcu ili sa smotri narodnog stvaralaštva.

Naši grantiji 2020/21

Organizacije

Spisak organizacija 2020/21

Neformalne grupe

Spisak neformalnih grupa 2020/21

Vesti Zelenog inkubatora

Studije

U okviru projekta „Zeleni inkubator“  objavljene su polazne studije o osnovama za tranziciju ka cirkularnim poslovnim modelima malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP).  Možete preuzeti studije za sledećih 15 opština Srbije:

Go to Top