Zeleni inkubator

Zeleni inkubator2020-10-14T16:16:59+02:00
O projektu
Naši grantiji
Vesti Zelenog inkubatora

O projektu

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovodi trogodišnji projekat „Zeleni inkubator“. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije.

Opšti cilj projekta je razviti kompetentno civilno društvo koje doprinosi reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.

Specifični cilj je jačati kapacitete i povećati učinkovitosti civilnog društva u Srbiji u rešavanju izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova.

Glavne aktivnosti:

 • Osmišljavanje i sprovođenje treninga za podizanje organizacionih i tematskih kapaciteta organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za sprovođenje odabranih projekata organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za realizaciju ideja i inicijativa lokalnih neformalnih grupa;
 • Uspostavljanje resurs centra u okviru Koalicije 27 za odabrane organizacije;
 • Razvijanje metodologije praćenja procesa implementacije politika iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou;
 • Izrada i objavljivanje zelenih karata lokalnih vlasti u okviru internet stranice Koalicije 27;
 • Objavljivanje Izveštaja iz senke Koalicije 27 i lokalnih organizacija civilnog društva;
 • Organizovanje „Zelenih razgovora“ kao tematskih diskusija u kojima učestvuju različite zainteresovane strane;
 • Istraživanje i prezentacija rezultata istraživanja o potencijalima za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Očekivani rezultati:

 • Najmanje 100 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa osnaženih da rade na primeni, zagovaranju i komuniciranju značaja EU ekoloških standarda i koristi za lokalne zajednice;
 • U dijalog o zaštiti životne sredine i mogućnostima razvoja aktivno uključeni građani i relevantne zainteresovane strane u najmanje 40 lokalnih zajednica;
 • Povećana transparentnost i dostupnost informacija o životnoj sredini na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Uspostavljen dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka o mogućnostima za rešavanje izazova u zaštiti životne sredine i mogućnostima održivog lokalnog razvoja;
 • Izrađene i promovisane preporuke za razvoj cirkularne ekonomije na lokalnom nivou.

Sve aktivnosti na projektu biće sprovedene u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2022. godine. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Vesti Zelenog inkubatora