Zeleni inkubator

Zeleni inkubator2020-11-24T20:14:41+02:00
O projektu
Naši grantiji
Vesti Zelenog inkubatora

O projektu

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovodi trogodišnji projekat „Zeleni inkubator“. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije.

Opšti cilj projekta je razviti kompetentno civilno društvo koje doprinosi reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.

Specifični cilj je jačati kapacitete i povećati učinkovitosti civilnog društva u Srbiji u rešavanju izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova.

Glavne aktivnosti:

 • Osmišljavanje i sprovođenje treninga za podizanje organizacionih i tematskih kapaciteta organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za sprovođenje odabranih projekata organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za realizaciju ideja i inicijativa lokalnih neformalnih grupa;
 • Uspostavljanje resurs centra u okviru Koalicije 27 za odabrane organizacije;
 • Razvijanje metodologije praćenja procesa implementacije politika iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou;
 • Izrada i objavljivanje zelenih karata lokalnih vlasti u okviru internet stranice Koalicije 27;
 • Objavljivanje Izveštaja iz senke Koalicije 27 i lokalnih organizacija civilnog društva;
 • Organizovanje „Zelenih razgovora“ kao tematskih diskusija u kojima učestvuju različite zainteresovane strane;
 • Istraživanje i prezentacija rezultata istraživanja o potencijalima za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Očekivani rezultati:

 • Najmanje 100 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa osnaženih da rade na primeni, zagovaranju i komuniciranju značaja EU ekoloških standarda i koristi za lokalne zajednice;
 • U dijalog o zaštiti životne sredine i mogućnostima razvoja aktivno uključeni građani i relevantne zainteresovane strane u najmanje 40 lokalnih zajednica;
 • Povećana transparentnost i dostupnost informacija o životnoj sredini na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Uspostavljen dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka o mogućnostima za rešavanje izazova u zaštiti životne sredine i mogućnostima održivog lokalnog razvoja;
 • Izrađene i promovisane preporuke za razvoj cirkularne ekonomije na lokalnom nivou.

Sve aktivnosti na projektu biće sprovedene u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2022. godine. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Naši grantiji

DMI Bor se dosada u oblasti životne sredine bavila informativnim, edukativnim, istraživačkim, promotivnim i zagovaračkim aktivnostima u cilju podizanja ekološke svesti i znanja radi efektivnog učešća u procesu odlučivanja i motivisanja građana da učestvuju u procesu donošenja odluka o pitanjima zaštite životne sredine.

Naziv projekta: Javna politika i praksa zaštite vazduha
Tematska oblast projekta: Zaštita kvaliteta vazduha

Cilj projekta je povećana informisanost javnosti o javnoj politici i praksi zaštite vazduha u lokalnoj zajednici, kao i povećana osposobljenost i motivacija građana za učešće u odlučivanju o zaštiti vazduha.

Centar za istraživanje biodiverziteta čini tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti istraživanja i zaštite biodiverziteta i prirode.

Naziv projekta: Studija slučaja: Prilozi očuvanju prirodnih vrednosti i održivom razvoju Golije
Tematska oblast projekta: Zaštita prirode

Osnaživanjem lokalne zajednice i povećanjem učešća u donošenju odluka, javnim zagovaranjem i povećanjem dostupnosti informacija o prirodnim vrednostima Golije, važnosti njihovog očuvanja i štetnosti postojećih planskih dokumenata, projekat treba da doprinese očuvanju temeljnih prirodnih vrednosti i resursa planine Golija za njen dalji održivi razvoj.

Centar za unapređenje životne sredine (CUZS) je organizacija građanskog društva osnovana 2009. godine.

Naziv projekta: Projekat „Tekstilni otpad nije u modi!“
Tematska oblast projekta: Upravljanje otpadom

Opšti cilj projekta je omogućavanje učešća javnosti u sprovođenju politika upravljanja komunalnim otpadom u gradu Beogradu.

Projekat „Tekstilni otpad nije u modi!“ Centar realizuje u saradnju sa neformalnim udruženjem F.FM.

Društvo Stara planina je jedna od najstarijih ekoloških organizacija u pirotskom kraju, osnovana 1996 godine.

Naziv projekta: Građani zeleni advokati – prijatelji i zaštitnici parka prirode
Tematska oblast projekta: Zaštita prirode

Projekat ima za cilj promenu centralizovanog modela upravljanja u zaštićenim prirodnim dobrima kategorije park prirode u Srbiji i formiranje moderne, multidisciplinarne, nezavisne i decentralizovane uprave Zaštićenih prirodnih dobara koja će stremiti ka razvoju ruralnih zajednica uz poštovanje mera zaštite biodiverziteta.

Fondacija Iskorak je prva fondacija za razvoj zajednice (community foundation) u Srbiji.

Naziv projekta: Naše kraljevsko mesto
Tematska oblast projekta: Zaštita prirode

Ciljevi projekta su uključitivanje građana i građanki u javnu debatu o zaštiti i uređenju Park šume Kraljevica i obezbeđivanje uslova za efikasniju zaštitu i uređenje Park šume Kraljevica u lokalnoj zajednici.

Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti – EKOMAR“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, očuvanja prirodnih resursa kao i u oblasti edukacije o savremenim problemima modernog sveta.

Naziv projekta: Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija
Tematska oblast projekta: Upravljanje vodama

Projekat je usmeren na zaštitu i unapređenje kvaliteta vode na hidroakumulacijama od značaja za stanovnike grada Kragujevca (jezero Gruža, jezero Grošnica, jezero Šumarice, jezero Bubanj).

Jedan od glavnih očekivanih rezultata projekta jeste formiranje zajednice aktera koja će biti dovoljno snabdevena podacima da bi se uočili prvi upozoravajući znaci ekoloških problema na hidroakumulacijama.

Ključne oblasti delovanja organizacije Kraljevački razvojni centar su zaštita životne sredine, energetika i energetska efikasnost, poboljšanje kvaliteta života građana grada Kraljeva.

Naziv projekta: Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha
Tematska oblast projekta: Zaštita kvaliteta vazduha

Projektom je predviđeno ostvarenje tri rezultata i to: Šira javnost upoznata sa kvalitetom vazduha i problemima koji se javljaju usled zagađenja u gradu Kraljevu; Uspostavljena saradnja građana i donosioca odluka na lokalnom nivou u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenje emisije gasova “staklene bašte” i Prikupljeni potpisi za pokretanje inicijative i predata inicijativa za izradu Plana kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu.

Udruženje “Mladi poljoprivrednici Srbije” osnovano je sa namerom da okupi i čuje mišljenje svih mladih poljoprivrednika na području čitave Republike Srbije.

Naziv projekta: Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU Standardno Odgovorno
Tematska oblast projekta: Upravljanje otpadom

Cilj projekta je unapređenje procesa uklanjanja opasnog otpada, nastalog kod poljoprivrednih proizvođača nakon tretiranja kultura na teritoriji opštine Jagodina.

Organizacija za političku ekologiju POLEKOL ima za cilj razvoj politika koje vode ekološkoj, demokratskoj i ekonomskoj transformaciji društva ka održivosti, gde se društvene potrebe mogu zadovoljiti unutar granica ekološke stabilnosti.

Naziv projekta: Bistra slika voda Beograda
Tematska oblast projekta: Upravljanje vodama

Projekat Bistra slika voda Beograda u oblasti upravljanje vodama ima za cilj unapređenje učešća građana u donošenju i implementaciji javnih politika i unapređenje primene EU standarda u oblasti prečišćavanja otpadnih voda u Gradu Beogradu.

Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad osnovano je zaštite pojedinačnih i kolektivnih prava članova u oblastima: energetike, (gas, toplotna i električna energija i sl.); javnih i javno komunalnih i privrednih subjekata uslužnih delatnosti, ostvarivanja i unapređenja zaštite životne sredine i dr.

Naziv projekta: „ZELENA DEPONIJA“
Tematska oblast projekta: Upravljanje otpadom

Ciljevi: Povećati učešće javnosti u procesu donošenja odluka za razvoj sistema primarne separacije komunalnog otpada; Osnažiti udruženja građana i neformalne grupe, da povećaju aktivno učešće građana, u procesu uticaja na donošenje i izmene javnih politika na teritoriji Grada Novog Sada i opština obuhvaćenih Regionalnim planom upravljanja otpadom.

Pro.Tok21 je organizacija osnovana u Smederevu za podršku održivom razvoju kao spoju ekologije, društvenih i ekonomskih faktora.

Naziv projekta: Proširenje mreže prikupljanja otpada na teritoriji grada Smedereva
Tematska oblast: Upravljanje otpadom

Ciljevi projekta su unaprediti javnu politiku upravljanja komunalnim otpadom u pomoravskim seoskim područjima Grada Smedereva, kroz: 1) unapređenje informisanosti 2) kreiranje predloga modela na uzorku od 6 sela, 3) formiranje digitalnih alata 4) unapređen dijalog javnosti sa Gradskom upravom.

Udruženje Svetionik znanja je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano sa ciljem da kroz kreativni rad promoviše kulturu, radi na promociji kulture i promociji mladih u društvu, kao i na kreativnom i profesionalnom usavršavanju mladih, svojih članova i društva u celini.

Ime projekta: Zelena privreda Srbije
Tematska oblast projekta: Upravljanje otpadom

Projekat „Zelena privreda Srbije“ osmišljen je da „Zero Waste“ princip približi lokalnim samoupravama, privredi i građanima četiri izabrane opštine u Srbiji.

Ciljevi projekta su pružanje konkretne pomoći lokalnoj privredi u prilagođavanju svojih proizvodnih procesa, uspostavljanje sistemske podrške privredi i celokupnom društvu na nivou jedinica lokalne samouprave i rad sa građanima na podizanju svesti o potrebi za boljim upravljanjem prehrambenim otpadom i značajem „Zero Waste“ principa.

Organizacija GM Optimist osnovana je u Gornjem Milanovcu početkom 2008. godine kao reakcija na nagomilane ekološke probleme o kojima se sporadično pričalo, a ništa nije konkretno preduzimano. Zbog toga je i jedno od naših osnovnih načela da posle svakog projekta ili akcije iza nas ostane neki vidljivi rezultat.

Naziv projekta: Sve boje Despotovice
Tematska oblast projekta: Zaštita voda

Ciljevi projekta su jačanje saradnje svih lokalnih zainteresovanih strana (javnog, civilnog i biznis sektora) i njihovih kapaciteta za aktivno uključivanje u proces donošenja i primene zakonodavstva EU iz oblasti voda u Srbiji; informisanje i uključivanje šire lokalne javnosti u proces razvoja lokalnih javnih politika i primene EU standarda iz oblasti zaštite životne sredine; i iniciranje konkretne mere za unapređenje lokalnih javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine.

Ideja da se okupimo oko  udruženja Ruralni Centar Sova nastala je tokom 2013. godine. Imali smo želju da pokrenemo našu lokalnu zajednicu i damo naš doprinos ujednačenom ruralnom razvoju sa jedne strane, dok sa druge strane hteli smo da očuvamo prirodu, dovedemo turiste, pomognemo malog proizvođača i unapredimo turističku infrastrukturu.

Naziv projekta: Za odgovorno upravljanje otpadom u ruralnom području
Tematska oblast projekta: Upravljanje otpadom

Cilj projekta su ojačani kapaciteti i povećana efikasnost organizacija civilnog društva u cilju rešavanja izazova u oblasti zaštite životne sredine i socijalno-ekonomskih izazova u upravljanju otpadom u ruralnom području Srema.

Ekološki centar „Stanište“ je nevladino, neprofitno udruženje građana, osnovano u Vršcu 2007. godine, čija je misija unapređenje odnosa lokalnih zajednica prema životnom okruženju.

Naziv projekta: Građani za zaštitu prirode – učešćem javnosti ka unapređenju upravljanja zaštićenim područjima prirode
Tematska oblast projekta: Zaštita prirode

Ovaj projekat će doprineti unapređenju javne politike zaštite prirode, kroz veću transparentnost informacija i dostupnost dokumenata i veće učešće lokalne javnosti u odlučivanju i praćenju primene propisa. Biće sprovedeno istraživanje o primeni Zakona o zaštiti prirode, organizovane dve dijalog-radionice sa najvišim donosiocima odluka na republičkom i pokrajinskom nivou, radionica za novinare, lokalna kampanja u cilju učešća javnosti u odlučivanju.

 

Vesti Zelenog inkubatora