Zeleni inkubator2021-05-26T11:16:52+02:00
O projektu
Naši grantiji
Vesti Zelenog inkubatora
Studije

O projektu

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovodi trogodišnji projekat „Zeleni inkubator“. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije.

Opšti cilj projekta je razviti kompetentno civilno društvo koje doprinosi reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.

Specifični cilj je jačati kapacitete i povećati učinkovitosti civilnog društva u Srbiji u rešavanju izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova.

Glavne aktivnosti:

 • Osmišljavanje i sprovođenje treninga za podizanje organizacionih i tematskih kapaciteta organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za sprovođenje odabranih projekata organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za realizaciju ideja i inicijativa lokalnih neformalnih grupa;
 • Uspostavljanje resurs centra u okviru Koalicije 27 za odabrane organizacije;
 • Razvijanje metodologije praćenja procesa implementacije politika iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou;
 • Izrada i objavljivanje zelenih karata lokalnih vlasti u okviru internet stranice Koalicije 27;
 • Objavljivanje Izveštaja iz senke Koalicije 27 i lokalnih organizacija civilnog društva;
 • Organizovanje „Zelenih razgovora“ kao tematskih diskusija u kojima učestvuju različite zainteresovane strane;
 • Istraživanje i prezentacija rezultata istraživanja o potencijalima za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Očekivani rezultati:

 • Najmanje 100 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa osnaženih da rade na primeni, zagovaranju i komuniciranju značaja EU ekoloških standarda i koristi za lokalne zajednice;
 • U dijalog o zaštiti životne sredine i mogućnostima razvoja aktivno uključeni građani i relevantne zainteresovane strane u najmanje 40 lokalnih zajednica;
 • Povećana transparentnost i dostupnost informacija o životnoj sredini na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Uspostavljen dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka o mogućnostima za rešavanje izazova u zaštiti životne sredine i mogućnostima održivog lokalnog razvoja;
 • Izrađene i promovisane preporuke za razvoj cirkularne ekonomije na lokalnom nivou.

Sve aktivnosti na projektu biće sprovedene u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2022. godine. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Naši grantiji

 

Organizacije

DMI Bor se dosada u oblasti životne sredine bavila informativnim, edukativnim, istraživačkim, promotivnim i zagovaračkim aktivnostima u cilju podizanja ekološke svesti i znanja radi efektivnog učešća u procesu odlučivanja i motivisanja građana da učestvuju u procesu donošenja odluka o pitanjima zaštite životne sredine.

Naziv projekta: Javna politika i praksa zaštite vazduha
Tematska oblast projekta: Zaštita kvaliteta vazduha

Cilj projekta je povećana informisanost javnosti o javnoj politici i praksi zaštite vazduha u lokalnoj zajednici, kao i povećana osposobljenost i motivacija građana za učešće u odlučivanju o zaštiti vazduha.

Centar za istraživanje biodiverziteta čini tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti istraživanja i zaštite biodiverziteta i prirode.

Naziv projekta: Studija slučaja: Prilozi očuvanju prirodnih vrednosti i održivom razvoju Golije
Tematska oblast projekta: Zaštita prirode

Osnaživanjem lokalne zajednice i povećanjem učešća u donošenju odluka, javnim zagovaranjem i povećanjem dostupnosti informacija o prirodnim vrednostima Golije, važnosti njihovog očuvanja i štetnosti postojećih planskih dokumenata, projekat treba da doprinese očuvanju temeljnih prirodnih vrednosti i resursa planine Golija za njen dalji održivi razvoj.

Centar za unapređenje životne sredine (CUZS) je organizacija građanskog društva osnovana 2009. godine.

Naziv projekta: Projekat „Tekstilni otpad nije u modi!“
Tematska oblast projekta: Upravljanje otpadom

Opšti cilj projekta je omogućavanje učešća javnosti u sprovođenju politika upravljanja komunalnim otpadom u gradu Beogradu.

Projekat „Tekstilni otpad nije u modi!“ Centar realizuje u saradnju sa neformalnim udruženjem F.FM.

Društvo Stara planina je jedna od najstarijih ekoloških organizacija u pirotskom kraju, osnovana 1996 godine.

Naziv projekta: Građani zeleni advokati – prijatelji i zaštitnici parka prirode
Tematska oblast projekta: Zaštita prirode

Projekat ima za cilj promenu centralizovanog modela upravljanja u zaštićenim prirodnim dobrima kategorije park prirode u Srbiji i formiranje moderne, multidisciplinarne, nezavisne i decentralizovane uprave Zaštićenih prirodnih dobara koja će stremiti ka razvoju ruralnih zajednica uz poštovanje mera zaštite biodiverziteta.

Fondacija Iskorak je prva fondacija za razvoj zajednice (community foundation) u Srbiji.

Naziv projekta: Naše kraljevsko mesto
Tematska oblast projekta: Zaštita prirode

Ciljevi projekta su uključitivanje građana i građanki u javnu debatu o zaštiti i uređenju Park šume Kraljevica i obezbeđivanje uslova za efikasniju zaštitu i uređenje Park šume Kraljevica u lokalnoj zajednici.

Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti – EKOMAR“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, očuvanja prirodnih resursa kao i u oblasti edukacije o savremenim problemima modernog sveta.

Naziv projekta: Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija
Tematska oblast projekta: Upravljanje vodama

Projekat je usmeren na zaštitu i unapređenje kvaliteta vode na hidroakumulacijama od značaja za stanovnike grada Kragujevca (jezero Gruža, jezero Grošnica, jezero Šumarice, jezero Bubanj).

Jedan od glavnih očekivanih rezultata projekta jeste formiranje zajednice aktera koja će biti dovoljno snabdevena podacima da bi se uočili prvi upozoravajući znaci ekoloških problema na hidroakumulacijama.

Ključne oblasti delovanja organizacije Kraljevački razvojni centar su zaštita životne sredine, energetika i energetska efikasnost, poboljšanje kvaliteta života građana grada Kraljeva.

Naziv projekta: Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha
Tematska oblast projekta: Zaštita kvaliteta vazduha

Partner na projektu: UG “Novi put” Kraljevo

Projektom je predviđeno ostvarenje tri rezultata i to: Šira javnost upoznata sa kvalitetom vazduha i problemima koji se javljaju usled zagađenja u gradu Kraljevu; Uspostavljena saradnja građana i donosioca odluka na lokalnom nivou u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenje emisije gasova “staklene bašte” i Prikupljeni potpisi za pokretanje inicijative i predata inicijativa za izradu Plana kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu.

Udruženje “Mladi poljoprivrednici Srbije” osnovano je sa namerom da okupi i čuje mišljenje svih mladih poljoprivrednika na području čitave Republike Srbije.

Naziv projekta: Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU Standardno Odgovorno
Tematska oblast projekta: Upravljanje otpadom

Partner na projektuCentar za savremenu edukaciju i komunikaciju (CSEK)

Cilj projekta je unapređenje procesa uklanjanja opasnog otpada, nastalog kod poljoprivrednih proizvođača nakon tretiranja kultura na teritoriji opštine Jagodina.

Organizacija za političku ekologiju POLEKOL ima za cilj razvoj politika koje vode ekološkoj, demokratskoj i ekonomskoj transformaciji društva ka održivosti, gde se društvene potrebe mogu zadovoljiti unutar granica ekološke stabilnosti.

Naziv projekta: Bistra slika voda Beograda
Tematska oblast projekta: Upravljanje vodama

Projekat Bistra slika voda Beograda u oblasti upravljanje vodama ima za cilj unapređenje učešća građana u donošenju i implementaciji javnih politika i unapređenje primene EU standarda u oblasti prečišćavanja otpadnih voda u Gradu Beogradu.

Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad osnovano je zaštite pojedinačnih i kolektivnih prava članova u oblastima: energetike, (gas, toplotna i električna energija i sl.); javnih i javno komunalnih i privrednih subjekata uslužnih delatnosti, ostvarivanja i unapređenja zaštite životne sredine i dr.

Naziv projekta: „ZELENA DEPONIJA“
Tematska oblast projekta: Upravljanje otpadom

Ciljevi: Povećati učešće javnosti u procesu donošenja odluka za razvoj sistema primarne separacije komunalnog otpada; Osnažiti udruženja građana i neformalne grupe, da povećaju aktivno učešće građana, u procesu uticaja na donošenje i izmene javnih politika na teritoriji Grada Novog Sada i opština obuhvaćenih Regionalnim planom upravljanja otpadom.

Pro.Tok21 je organizacija osnovana u Smederevu za podršku održivom razvoju kao spoju ekologije, društvenih i ekonomskih faktora.

Naziv projekta: Proširenje mreže prikupljanja otpada na teritoriji grada Smedereva
Tematska oblast: Upravljanje otpadom

Ciljevi projekta su unaprediti javnu politiku upravljanja komunalnim otpadom u pomoravskim seoskim područjima Grada Smedereva, kroz: 1) unapređenje informisanosti 2) kreiranje predloga modela na uzorku od 6 sela, 3) formiranje digitalnih alata 4) unapređen dijalog javnosti sa Gradskom upravom.

Udruženje Svetionik znanja je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano sa ciljem da kroz kreativni rad promoviše kulturu, radi na promociji kulture i promociji mladih u društvu, kao i na kreativnom i profesionalnom usavršavanju mladih, svojih članova i društva u celini.

Ime projekta: Zelena privreda Srbije
Tematska oblast projekta: Upravljanje otpadom

Partner na projektu: Prehrambeno tehnološki savet Srbije

Projekat „Zelena privreda Srbije“ osmišljen je da „Zero Waste“ princip približi lokalnim samoupravama, privredi i građanima četiri izabrane opštine u Srbiji.

Ciljevi projekta su pružanje konkretne pomoći lokalnoj privredi u prilagođavanju svojih proizvodnih procesa, uspostavljanje sistemske podrške privredi i celokupnom društvu na nivou jedinica lokalne samouprave i rad sa građanima na podizanju svesti o potrebi za boljim upravljanjem prehrambenim otpadom i značajem „Zero Waste“ principa.

Organizacija GM Optimist osnovana je u Gornjem Milanovcu početkom 2008. godine kao reakcija na nagomilane ekološke probleme o kojima se sporadično pričalo, a ništa nije konkretno preduzimano. Zbog toga je i jedno od naših osnovnih načela da posle svakog projekta ili akcije iza nas ostane neki vidljivi rezultat.

Naziv projekta: Sve boje Despotovice
Tematska oblast projekta: Zaštita voda

Ciljevi projekta su jačanje saradnje svih lokalnih zainteresovanih strana (javnog, civilnog i biznis sektora) i njihovih kapaciteta za aktivno uključivanje u proces donošenja i primene zakonodavstva EU iz oblasti voda u Srbiji; informisanje i uključivanje šire lokalne javnosti u proces razvoja lokalnih javnih politika i primene EU standarda iz oblasti zaštite životne sredine; i iniciranje konkretne mere za unapređenje lokalnih javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine.

Ideja da se okupimo oko  udruženja Ruralni Centar Sova nastala je tokom 2013. godine. Imali smo želju da pokrenemo našu lokalnu zajednicu i damo naš doprinos ujednačenom ruralnom razvoju sa jedne strane, dok sa druge strane hteli smo da očuvamo prirodu, dovedemo turiste, pomognemo malog proizvođača i unapredimo turističku infrastrukturu.

Naziv projekta: Za odgovorno upravljanje otpadom u ruralnom području
Tematska oblast projekta: Upravljanje otpadom

Cilj projekta su ojačani kapaciteti i povećana efikasnost organizacija civilnog društva u cilju rešavanja izazova u oblasti zaštite životne sredine i socijalno-ekonomskih izazova u upravljanju otpadom u ruralnom području Srema.

Ekološki centar „Stanište“ je nevladino, neprofitno udruženje građana, osnovano u Vršcu 2007. godine, čija je misija unapređenje odnosa lokalnih zajednica prema životnom okruženju.

Naziv projekta: Građani za zaštitu prirode – učešćem javnosti ka unapređenju upravljanja zaštićenim područjima prirode
Tematska oblast projekta: Zaštita prirode

Ovaj projekat će doprineti unapređenju javne politike zaštite prirode, kroz veću transparentnost informacija i dostupnost dokumenata i veće učešće lokalne javnosti u odlučivanju i praćenju primene propisa. Biće sprovedeno istraživanje o primeni Zakona o zaštiti prirode, organizovane dve dijalog-radionice sa najvišim donosiocima odluka na republičkom i pokrajinskom nivou, radionica za novinare, lokalna kampanja u cilju učešća javnosti u odlučivanju.

 

Neformalne grupe

Ekolucionari

Opis neformalne grupe: Članovi grupe su dugogodišnje kolege sa PMF-a u Nišu, Departmana za biologiju i ekologiju. Spojila ih je ljubav prema prirodi, a  iskustvo sticano kroz praksu stvorilo je želju za proaktivnim očuvanjem i zaštitom prirode. Grupa je nastala 2019. godine kada su zajedno realizovali projekat „Vazduh koji dišemo“ koji je podržala Vikimedija Srbije.

Naziv projekta: Ekolucija 018

Cilj projekta je informisanje građana o ekološkom stanju na lokalu, kao i o značajnim biljnim i životinjskim vrstama i to kroz organizovanje uličnih akcija, predavanja u školama i štampanje promotivnih materijala.

Lokacija: Niš

Fejsbuk stranica :  link

Green Teen

Naziv projekta: GreenTeen – Zeleni izazov

Neformalnu grupu „Green Teen – Zeleni izazov“ čine učenici i učenice drugih razreda iz nekoliko srednjih škola, kreativaca i ljubitelja prirode iz Beograda. Do sada su realizovali dva projekta, u okviru kojih su oslikavali murale na zidovima. Učestvovali su i kao volonteri u akcijama čišćenja.

Cilj projekta je podizanje svesti mladih o značaju zaštite životne sredine, kao i veća angažovanost u aktivnostima koje su u vezi sa zaštitom životne sredine, putem kreiranja kvalitetnih i edukativnih foto i video sadržaja – zelenih izazova – koji će biti deljeni putem Instagrama i TikToka.

Lokacija: Beograd

Instagram nalog: link

Za manje smeća i više sreće – zero waste & low impact Serbia

Naziv projekta: Za manje smeća!

Neformalna grupa „Za manje smeća i više sreće – zero waste & low impact Serbia“ je osnovana u proleće 2018. a motiv za osnivanje je bila želja da se zajednica informiše o problemima zagađenja životne sredine kao i da se motiviše da promeni svoje navike. Od osnivanja reallizovane su brojne aktivnosti: radionice i predavanja, organizovan je Bazar bez otpada, obezbeđeno prodajno mesto za zero waste proizvode, pripremnjeni su različiti video i grafički promotivni materijali i napravljena internet platforma plavoizeleno.rs. Ova neformalna grupa ima i fejsbuk grupu koja je veoma aktivna i broji preko 15.000 članova.

Cilj projekta je povećati dostupnost kvalitetnih informacija o pitanjima kružne ekonomije i održivosti kroz podizanje vidljivosti lokalnih zero waste sadržaja na internet pretraživačima i povećati informisanost i motivisanost građana za konkretne promene koje vode ka smanjenju količine smeća. U okviru projekta biće izrađen je sajt, organizovane radionice i javne tribine.

Lokacija: Beograd, Novi Sad, Niš i Srbija

Fejsbuk stranica: link

Sajt : link

Milanovački recikleri – volonteri

Naziv neformalne grupe: Milanovački recikleri – volonteri

Naziv projekta: Konfekcija „Reciklaža“

Cilj projekta je pokrenuti sistem reciklaže i ponovne upotrebe garderobe u Gornjem Milanovcu, informisati građane o štetnosti nepravilnog tretmana ove vrste otpada, ali i pružiti znanja zainteresovanima o tome kako da ponovo upotrebe staru garderobu. Tokom projekta biće prikupljena najmanje jedna tona stare garderobe, od čega će jedan deo biti doniran a ostatak poslat na reciklažu.

Neformalna grupa „Milanovački recikleri – volonterije“ je novoosnovana i ovo je prva zajednička aktivnost. Članovi se poznaju dugi niz godina a volontirali su zajedno na različitim akcijama.

Lokacija: Gornji Milanovac

 Zelene brigade

Naziv projekta: Pričam ti zelenu priču

Cilj projekta je skretanje pažnje građana na potrebu da se delovi grada kao što su Košutnjak, Zvezdarska šuma i Beljarica pravno zaštite. Svest građana o značaju ovih lokaliteta će biti predstavljena kroz kreiranje i prikazivanje tri kratka filma, a biće organizovana akcija čišćenja Zvezdarske šume. Tokom projekta biće predstavljene javnosti i upućene nadležnim institucijama tri inicijative u cilju zakonske zaštite pomenute tri lokacije. Od nadležnih će biti traženo da se Košutnjak I Zvezdarska šuma proglase spomenicima prirode.

Neformalna grupa „Zelene brigade“je nastala u januaru 2019. godine. Grupa je oformljena sa ciljem podizanje ekološke svesti kod građana kroz lokalni aktivizam i volonterske akcije. Do sada su organizovali više od 30 akcija čišćenja, najvećim delom u Novom Sadu i Beogradu, ali i u Rumi, Zrenjaninu, Staroj Pazovi, Šapcu, Obrenovcu, Vranju i Kragujevcu.

Lokacija: Beograd

Fejsbuk stranica: link

Mladi za selo

Naziv projekta: Decenija eko kampova u Zlakusi

Cilj projekta je obeležavanje 10 godina ekoloških aktivnosti i održavanja volonterskih radnih kampova u Zlakusi. U ovu svrhu će biti kreirana brošura sa postignutim rezultatima. Pored ovoga biće mapirane postojeće divlje deponije duž reke Veliki Rzav Dervente i Petnice, koje će biti čišćene na narednim kampovima. Biće održan i  trodnevni lokalni eko kamp tokom kojeg će biti očišćena jedna manja deponija.

Neformalna grupa „Mladi za selo“ nastala je u okviru istoimenog projekta Etno udruženja „Zavičaj“ 2013. godine a sa ciljem da se mladi školovani i ambiciozni ljudi koji žive na selu obuče i uključe u procese ruralnog razvoja sela, kao i radi smanjenja migracija mladih na relaciji selo-grad. Cilj neformalne grupe je poboljšanje materijalnih uslova za život na selu, podizanje kvaliteta turističke ponude sela i kulturnog života u selu, razvoj seoskog turizma i očuvanje životne sredine kroz buđenje volonterskog duha mladih i podizanje ekološke svesti lokalnog stanovništva.

Lokacija: Zlakusa (Užice)

Više informacija o aktivnostima neformalne grupe: Mladi za selo | Etno udruženje Zavičaj (zavicaj.info)

Idi u peršun

Naziv projekta: Razmena semena „Idi u peršun“

Cilj projekta je da kroz razmenu semena podstakne ljude da ozelenjavaju površine i podigne svest ljudi o tome koliko je značajna zdrava životna sredina, kroz aktivno učešće – sadnju semena i praćenja razvoja biljke.  Tokom samog događaja razmene semena biće organizovani razgovori na zelene teme, kao i radionica za decu. Posetiocima događaja će biti dostupna i pokretna biblioteka sa promotivnim materijalima.

Neformalna grupa je nastala početkom 2018. godine, kada je organizovana prva razmenu semena u centru Beograda. Grupu je okupila zajednička želja da bašte – na balkonu ili parčetu zemlje, obogate najraznovrsnijim prirodnim (heirloom) sortama, koje je teško naći u prodaji.

Lokacija: Beograd

Fejsbuk stranica grupe:  link

 Novokneževački ptičari

Naziv projekta: Zaštita populacije modrovrane (Coracias garrulus) na području opštine Novi Kneževac

Cilj projekta je da se doprinese oporavku populacije modrovrane na odgovarajućim staništima u opštini Novi Kneževac, sprovođenjem mera aktivne zaštite vrste putem postavljanja veštačkih duplji za gnežđenje, podizanjem javne svesti o značaju zaštite modrovrane kao i edukacijom ciljnih grupa

Neformalna grupa „Novokneževački ptičari“ okupila se prvenstveno oko ideje nekoliko entuzijasta i ljubitelja prirode da svojim iskustvom i znanjem u ovoj oblasti doprinesu što većoj i boljoj zaštiti faune ptice u Novom Kneževcu i bližoj okolini. Grupa se zvanično okupila 2017. godine i ako u ovom sastavu funkcioniše već više od deset godina.

Lokacija: Novi Kneževac

Grupa za zaštitu modrovrane

Naziv projekta: Sigurnija budućnost za modrovrane u Srbiji – izrada kućica za gnežđenje ugrožene vrste ptica

Cilj projekta je da doprinese očuvanju ugrožene vrste u njenim prirodnim staništima kroz izradu I postavljanje kućica za gnežđenje (ukupno 100 kućica), kao i da informiše i edukuje decu o zaštiti modrovrane i prirode kroz seriju predavanja u školama.

Neformalna „Grupa za zaštitu modrovrane“ sastoji se od profesionalnih i amaterskih ornitologa iz Vojvodine i dela centralne Srbije. Grupa je započela sa radom 2003. godine, kada su prve kućice postavljane (i nedugo zatim uspešno naseljene) u okolini Subotice.

Lokacija: nekoliko opština u Srbiji

Eko Ćićevac

Naziv projekta: 3 xPIDE– Prihvati Izazov, Posadi Drvo, Pozovi Ekipu

Cilj projekta je posaditi najmanje sto sadnica drveća na teritoriji opštine: sadnja će biti organizovana u vidu takmičenja koje će funkcionisati tako da svako ko je posadio drvo pozove najmanje deset prijatelja da se uključe u akciju. Pobednik takmičenja je onaj ko bude imao najveći niz prijatelja koji su posadili drvo.

Neformalna grupa „Eko Ćićevac“ je novoosnovana grupa aktivista čiji se članovi poznaju sa različitih projekata lokalnih organizacija. Oblasti interesovanja su ekološki projekti koji su u misiji edukovanja i ekološkog osvešćivanja mladih ljudi na teritoriji naše opštine Ćićevac i šire.

Lokacija: Ćićevac

Fejsbuk stranica: link

Inicijativa „Vazduh nije roba“

Naziv projekta: Zrekologija – i ti se pitaš!

Cilj projekta je da se odluke u vezi sa fabrikom guma učine transparentnim, i da u razgovorima sa aktivistima Posredan cilj ovog projekta je formiranje lokalne ekološke mreže koja će imati kapacitet i kredibilitet da se bavi praćenjem sprovođenja pravnih regulativa u oblasti zaštite životne sredine  i blagovremenim intervenisanjem u slučajevima njihovog kršenja. Projektom je planirana serija tematskih okruglih stolova i tribina koje pokrivaju različite aspekte ovog ekološkog problema, nakon čega će biti objavljena publikavija sa najvažnijim zaključcima i preporukama za dalje građansko delovanje na ovom polju. Publikacija će služiti kao svojevrstan informator – vodič kroz prava građana na zdravu životnu sredinu i na učešće u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine.

Inicijativa „Vazduh nije roba!“ je najpre pokrenuta kao kampanja širenja vidljivosti pravnih problema i ekoloških izazova u vezi sa izgradnjom fabrike guma u Zrenjaninu, s primarnim ciljem da informiše lokalnu (ali i što širu javnost) o različitim spornim aspektima ove investicije, odnosno rizicima i pretnjama po životnu sredinu i zdravlje građana koje ona sa sobom nosi. Osnovna ideja kampanje bila je da se lokalno stanovništvo pozove da aktivno učestvuje u procesu donošenja odluka od značaja za lokalnu zajednicu,

Lokacija: Zrenjanin

Fejsbuk stranica: link

Zeleno i održivo

Naziv projekta: Ekološka sveska – Dečije igračke; Baterije

Cilj projekta je da se podigne svest građana o opasnosti neodgovornog odlaganja elektronskog otpada i baterija. U ovu svrhu biće kreiran promotivni materijal – Ekološka sveska, prilagođen deci u vrtićima i učenicima nižih razreda, biće snimljen i kratak edukativni film, a planirano je i da se održe edukativne radionice za decu.

Ova neformalna grupa je nedavno oformljena i ovo je prva zajednička aktivnost. Članovi neformalne grupe iza sebe imaju značajne razultate u oblasti odrđivog razvoja.

Lokacija: Novi Sad

Fejsbuk stranica: link

Mudre sove

Naziv projekta: Ptičije gnezdo

Cilj projekta je ukazati na značaj koji sove imaju u prirodnoj bioregulaciji broja glodara kroz seriju predavanja u osnovnim školama. Projektnom se želi doprineti obnavljanju populacije pojedinih vrsta ptica pa će tako biti postavljeno 30 kutija za gnežđenje ptica pevačica I 15 za gnežđenje ćukova.

Svi članovi grupe Mudre sove su ljubitelji prirode i ptica, redovno vrše monitoring obala Zapadne Morave gde su se, zapravo, i upoznali. Svoje aktivnosti na zaštiti prirode i ptica sprovode skoro 5 godina.

Lokacija: Čačak

Aktivisti iz komšiluka

Naziv projekta: Naš parkić – Naš zeleni kutak

Cilj projekta je napraviti mini-park ispred zgrade Doma kulture, učiniti ovaj prostor zelenijim, postaviti parking za bicikle i kanti za otpatke, behaton ploča, popraviti ogradu kako bi ovaj prostor koji je glavno mesto okupljanja i društvenog života u selu bio prijatniji za boravak. Još jedan od ciljeva projekta je podstaći ljude da urade isto u svojiim mesnim zajednicama. U okviru projekta biće održana i tribina na kojoj će biti predstavljeni rezultati, ali i ukazano na značaj ozelenjavanja površina i zaštite životne sredine.

Neformalna grupa „Aktivisti iz komšiluka“ je prvu zajedničku aktivnosti imala 2013. godine kada su ponovo pokrenuli tradiciju organizovanja turnira u malom fudbalu. U tu svrhu bilo je neophodno popraviti infrastrukturu sportskog terena, što je grupa i uspela. Nakon ovoga grupa je organizovala i turnir u basketu a u narednim godinama aktivnosti su su bile fokusirane na održavanje terena , ali se grupa uključila i u druge aktivnosti te je u okviru projekta Mladi su zakon uređen park ispred mesne zajednice Neradovac.

Lokacija: Donji Neradovac (Vranje)

Fejsbuk grupa: link

Lomnica za Lomničku reku i Jastrebac

Naziv projekta: Zajedno za čistiju i očuvanu Lomničku reku i Jastrebac

Cilj projekta je očistiti korito I priobalni deo Lomničke reke gde je nagomilana velika količina čvrstog komunalnog I biološkog otpada. N ovaj način ne samo da će se doprineti zaštiti  očuvanju životne sredine, već će seoska domaćinstva biti zaštićena od rizika od poplava, s obzirom na to da će biti uklonjene prepreke sa vodotoka reke.

Neformalna grupa građana „Lomnica za Lomničku reku i Jastrebc“ okupila se 2012. godine u selu Buci, MZ Velika Lomnica – Grad Kruševac i ona povremeno, zavisno od iskazanih potreba svoje sredine, svoje aktivnosti realizuje, prvenstveno kroz volontersko angažovanje u akcijama na očuvanju životne sredine, uređenju prostora i ambijenta sela i izletišta na planini Veliki Jastrebac.

Lokacija: Buci (Kruševac)

 Kosjerci u akciji

Naziv projekta: Uredimo sportski centar „Poligon“

Cilj projekta je uređenje prostora oko sportskog centra (popravljanje polomljenih rampi i pravljenje novih) kako bi se obezbedila bezbednost posetilaca sportskog centra. Duž puta pored sportskog centra biće posađene i sadnice visokorastućeg drveća kako bi se smanjila buka i prašina. Pored ovoga biće posađene dekorativne biljke i ofarbana parking mesta kako bi bilo regulisano parkiranje. Planirana je i tribina za decu na temu ekologije, kao i akcije čišćenja prostora oko sportskog centra.

„Kosjerci u akciji“ je neformalna grupa građana koja je formirana radi sprovođenja ideje ovog projekta u delo. Članovi naše neformalne grupe su sarađivali na više akcija i projekata sa različitim udruženjima, mesnim zajednicama I školama.

Lokacija: Kosjerić

Fejsbuk grupa: link

 Dečiji centar ART 019

Naziv projekta: EKOnomija za odgovorne poštrošače

Cilj projekta je da informiše i podstakne mlade da uzmu aktivno učešće u očuvanju životne sredine. U okviru projekta biće sprovedena istraživanja o odnosu građana Zaječara prema vodi i hrani- Rezultati istraživanja biće predstavljeni  u informativnoj brošuri i u formi informativnih plakata koji će biti podeljeni u osnovnim I srednjim školama na teritoriji Zaječara. Pored ovoga biće održano i 12 radionica na temu pravilnog odnosa prema vodi i hrani, a biće razvijen i koncept najmanje četiri interaktivne radionice na temu odgovorne potrošnje vode i hrane.

Neformalna grupa “Art 019” oformljena je u Zaječaru, sa ciljem da okupi omladinske lidere/ke, vršnjačke edukatore/ke  i volontere/ke i da im da šansu da se sami organizuju i utiču na promene u zajednici. Nastala je inicijativom predsednice udruženja „Dečiji centar“ Zaječar, Selene Ristić Vitomirović sa idejom da “Dečiji centar – ART 019“ vode isključivo mladi ljudi i da kroz tu neformlanu grupu mogu „formalnije“ da nastupaju (prilikom prikupljanja donacija za akcije ili apliciranja za projekte). Do sada su realizovali brojne projekte za decu i mlade, a bave se temama rodne ravnopravnosti, inkluzije i medijske pismenosti.

Lokacija: Zaječar

Zeleni talas

Naziv projekta: Za čistu Moravu

Cilj projekta je rešavanje problema zanemarivanja zagađenja sliva reke Zapadne Morave. Projektnom se želi ukazati na problem zagađenja reke kroz informisanje i edukovanje građana o stepenu štetnosti, količini zagađenja i uzrocima zagađenja. Kroz projekat stvoriće se javni prostor za horizontalno, neometano i nezastrašeno komuniciranje na temu ekoloških problema lokalne zajednice. U okviru projekta biće kreiran informativni video i sprovedena onlajn informativna kampanja.

Grupa  „Zeleni talas “ je formirana povodom problema zagađenja reke Zapadne Morave sa željom da se informiše šira zajednica o stepenu zagađenosti reke, bolje ilustruju svi problemi koje donosi kontaminirana reka, izvrši pritisak na nadležne institucije da se aktivnije odnose prema ovom ekološkom problemu, utvrde tačni zagađivači i pokrenu aktivnosti ka rešenju problema. Grupa je do sada bila aktivna u skretanju pažnje na problem zagađenja životne sredine kroz pisanje novinarskih tekstova i aktivističko delovanje.

Lokacija: Čačak

Fejsbuk grupa: link

Novi Sad ima ptice

Naziv projekta: Ptice hranilice

Cilj projekta je da predstavi model neposrednijeg upoznavanja građana sa živim svetom u gradskom okruženju i da ih podstakne da aktivno o njemu brinu. U okviru projekta biće postavljena hranilica za ptice sa kamerom i uređajem za snimanje u dvorištu jednog od vrtića PU “Radosno detinjstvo” u Novom Sadu i aktivna prihrana ptica tokom trajanja projekta. Snimci ptica na hranilici bili bi podeljeni putem društvenih mreža i medija.

Grupa je oformljena na inicijativu njenog predstavnika koji je ujedno i pokretač ideje upotrebe savremene tehnologije kao sredstva za upoznavanje i edukaciju građana Novog Sada sa pticama koje obitavaju u našim krajevima. Razradom ideje i deljenjem entuzijazma i porastom zainteresovanosti sugrađana i sugrađanki – vaspitačica, orintologa/ekologa, informatičara, ideja je evoluirala u predloženi projekat.

Lokacija: Novi Sad

Fejsbuk grupa: link

Omladinci u zelenom preduzetništvu

Naziv projekta: Konferencija „Kako i zašto u eko preduzetništvu“

Cilj projekta : Projektom se utiče na emancipaciju omladine, a zatim na smanjenje problema nezaposlenosti mladih i na njihovo upućivanje na uključivanje u zaštitu životne sredine. Mladi se motivišu da preuzmu aktivno učešće u svom životu i u sredini u kojoj žive, najpre zbog sebe, zatim zbog svojih najbližih i svog okruženja. Cilj je upoznati omladinu sa konceptom zelenog biznisa. U okviru projekta biće organizovana Eko konferencija na temu ekologije i zelenog preduzetništva. Biće kreirana i serija tekstova na temu ekologije.

Neformalnu grupu čini petoro mladih čiji se putevi godinama ukrštaju; ono što je počelo kao posao i slučajni susret, završilo se čvrstim prijateljskim vezama. Svi članovi grupe su, na neki način, deo omladinskog aktivizma; bilo da deluju u okviru neke od organizacija ili rade u obrazovanju, svi imaju isti cilj: uticati na decu, tinejdžere i mlade pozitivno i pokretati promene nabolje u svom okruženju.

Lokacija: Novi Sad

Fejsbuk stranica: link

 Ideja Distrikt

Naziv projekta: Ecology – New Habit

Cilj projekta je da se oplemeni prostor oko jezera kao prostor za čas u prirodi koji će prvenstveno koristiti učenici osnovne škole, kako bi na licu mesta imali priliku da razvijaju svest o ekologiji, osmišljavaju i pronalaze rešenja vezana za ekološke probleme koji su prouzrokovani dugogodišnjom nebrigom ili pod uticajem rada obližnjih kamenoloma. U okviru projekta biće organizovana zajednička akcija sadnje i uređenja okoline jezera, biće postavljena informativna tabla i organizovane radionice za decu na temu važnosti mini ekosistema i njihove zaštite.

Neformalne grupa okuplja entuzijaste i zaljubljenike u prirodu, koji su se  udružili kako bi zaštitili jezerce u selu Dračić. Grupa je novoosnovana a cilj je podizanje svesti o zaštiti, očuvanju i uređenju životne sredine u lokalnoj zajednici, kroz različite projekte i zajedničke akcije.

Lokacija: Selo Dračić, Valjevo

Fejsbuk grupa: link

 

Vesti Zelenog inkubatora

Studije

U okviru projekta „Zeleni inkubator“  objavljene su polazne studije o osnovama za tranziciju ka cirkularnim poslovnim modelima malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP). Projekat „Zeleni inkubator“ usmeren je na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, negovanje inicijativa lokalnih neformalnih grupa i istraživanje potencijala i izradu preporuka za socioekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima cirkularne ekonomije. Ove studije  realizovali  su Inženjeri zaštite životne sredine, sa partnerima Beogradskom otvorenom školom i Mladim istraživačima Srbije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

 

Go to Top