Zeleni inkubator2022-05-23T15:37:29+02:00
O projektu
Naši partneri
Vesti Zelenog inkubatora
Studije
Loading...

O projektu

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovodi trogodišnji projekat „Zeleni inkubator“. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije.

Opšti cilj projekta je razviti kompetentno civilno društvo koje doprinosi reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.

Specifični cilj je jačati kapacitete i povećati učinkovitosti civilnog društva u Srbiji u rešavanju izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova.

Glavne aktivnosti:

 • Osmišljavanje i sprovođenje treninga za podizanje organizacionih i tematskih kapaciteta organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za sprovođenje odabranih projekata organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za realizaciju ideja i inicijativa lokalnih neformalnih grupa;
 • Uspostavljanje resurs centra u okviru Koalicije 27 za odabrane organizacije;
 • Razvijanje metodologije praćenja procesa implementacije politika iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou;
 • Izrada i objavljivanje zelenih karata lokalnih vlasti u okviru internet stranice Koalicije 27;
 • Objavljivanje Izveštaja iz senke Koalicije 27 i lokalnih organizacija civilnog društva;
 • Organizovanje „Zelenih razgovora“ kao tematskih diskusija u kojima učestvuju različite zainteresovane strane;
 • Istraživanje i prezentacija rezultata istraživanja o potencijalima za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Očekivani rezultati:

 • Najmanje 100 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa osnaženih da rade na primeni, zagovaranju i komuniciranju značaja EU ekoloških standarda i koristi za lokalne zajednice;
 • U dijalog o zaštiti životne sredine i mogućnostima razvoja aktivno uključeni građani i relevantne zainteresovane strane u najmanje 40 lokalnih zajednica;
 • Povećana transparentnost i dostupnost informacija o životnoj sredini na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Uspostavljen dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka o mogućnostima za rešavanje izazova u zaštiti životne sredine i mogućnostima održivog lokalnog razvoja;
 • Izrađene i promovisane preporuke za razvoj cirkularne ekonomije na lokalnom nivou.

Sve aktivnosti na projektu biće sprovedene u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2022. godine. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Naši lokalni partneri 2022

Organizacije

Centar za unapređenje životne sredine bavi se obrazovanjem i informisanjem, istraživanjima i analizama, komunikacijom i inicijativama u cilju brže tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji.

Naziv projekta: Plastična civilizacija

Tematska oblast projekta: upravljanje otpadom

Cilj projekta je da doprinese boljem i informisanom učešću javnosti u sprovođenju politika upravljanja komunalnim otpadom u Beogradu.

Ekološko obrazovni centar EKOS je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti – održivog razvoja, zaštite i unapređenja životne sredine.

Naziv projekta: Zelenopolis

Tematska oblast projekta: klimatske promene

Saradnik na projektu: Tehnološka škola Paraćin

Cilj projekta je ublažavanje posledica klimatskih promena na teritoriji Opštine Paraćin, kroz unapređenje zelenih javnih površina.

Ekološko udruženje Rzav – God Save Rzav zalaže se za prekid stihijskog uništavanja Velikog Rzava, sa ciljem da se kroz reviziju vodoprivredne i energetske politike obezbede optimalna rešenja za snadbevanje gradova vodom.

Naziv projekta: Ko pita – ne skita! Informisano građanstvo za pravednije društvo

Tematska oblast projekta: horizontalno zakonodavstvo

Cilj projekta je da građani/ke Arilja aktivno učestvuju u donošenju odluka o prostornom razvoju i planiranja politika u oblasti politika zaštite životne sredine koje imaju uticaj na održivi razvoj lokalne zajednice.

Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti – Ekomar aktivno se bavi aktivnostima koje doprinose očuvanju zaštite životne sredine u Kragujevcu od 2015. godine. Udruženje se u dosadašnjem radu kroz realizovane projekte najviše bavilo edukacijom učeničke populacije i javnosti u cilju formiranja ekološke svesti i pravilnog delovanja, upoznavanja sa prirodnim vrednostima, njihovim ugrožavanjem i zaštitom.

Naziv projekta: Odgovor lokalnih zajednica na kreiranje planskih dokumenata od značaja za očuvanje akumulacije Gruža

Tematska oblast: horizontalno zakonodavstvo

Saradnik na projektu: Ekološko inovativno udruženje Eko IN

Cilj projekta: Unaprediti stanje površinskih voda od značaja za stanovnike grada Kragujevca

Ekonaut udruženje osnovano je 2016. godine u Beogradu sa ciljem razvoja organizovanja i realizacije projekata iz oblasti održivog razvoja, unapređivanja zaštite životne sredine, razvijanja ekološke svesti, promovisanje prava na zdravu životnu sredinu, projekte razvijanja i uređenja predela i zelenih površina uz participaciju javnosti.

Naziv projekta: Inicijativa za gradske baštenske zajednice

Tematska oblast projekta: klimatske promene

Partner na projektu: Placemaking Western Balkans

Saradnik na projektu: Nova Iskra – dizajn inkubator

Cilj projekta je kreiranje povoljnog okvira za formiranje gradskih baštenskih zajednica kao alata za rešavanje ekoloških, ekonomskih i socijalnih problema u urbanim zajednicama.

iRevolucija je udruženje građana poreklom iz Valjeva koja se bavi neformalnom edukacijom u oblasti najnovijih internet trendova.

Naziv projekta: Dišite Pažljivo

Tematska oblast projekta: zaštita kvaliteta vazduha

Partner na projektu: Lokalni Odgovor

Saradnik na projektu: Nacionalna Ekološka Asocijacija

Cilj projekta je da unapredi politiku zaštite vazduha u Valjevu kroz doprinos izgradnji sistema u kome su lokalne politike koordinisane sa nacionalnim i evropskim politikama u oblasti zaštite životne sredine, ali zasnovane na transparentnosti, aktivnom učestvovanju javnosti i saradnji.

Udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije osnovano je sa ciljem da okupi i čuje mišljenje svih mladih poljoprivrednika na području čitave Republike Srbije.

Naziv projekta: Animalni otpad i divlje deponije – prošlost ružnih navika?

Tematska oblast projekta: upravljanje otpadom

Cilj projekta je da doprinese pravilnom upravljanju otpadom u opštini Rekovac.

Nacionalna ekološka asocijacija – NEA je visokostručna ekološka organizacija koja se analitički i praktički bavi problemima i rešenjima vezanim za životnu sredinu u Srbiji.

Naziv projekta: Zajedno za čist vazduh

Tematska oblast projekta: zaštita kvaliteta vazduha

Saradnik na projektu: Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje – Građanske inicijative

Cilj projekta je doprinos unapređenju upravljanja  kvalitetom vazduha u Srbiji. To podrazumeva uticaj na promene u političkom, socijalnom, ekonomskom kontekstu ili kontekstu očuvanja životne sredine.

Pokret gorana Novog Sada je organizacija osnovana još 1960. godine sa ciljem povećanja pošumljenosti. Danas, pored inicijalne ideje, organizacija razvija programe koji osnažuju građane da aktivno učestvuju u održivom razvoju lokalne zajednice.

Naziv projekta: Zelene inicijative za zeleni Novi Sad

Tematska oblast: klimatske promene

Cilj projekta je da doprinese zaštiti životne sredine i ublažavanju posledica klimatskih promena u Gradu Novom Sadu.

Pro.Tok21 je organizacija osnovana u Smederevu za podršku održivom razvoju kao spoju ekologije, društvenih i ekonomskih faktora.

Naziv projekta: Očistimo svoj grad

Tematska oblast projekta: upravljanje otpadom

Cilj projekta je da doprinese unapredjenju upravljanja komunalnim otpadom u Smederevu.

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika – RAŠ Omorika je osnovana na inicijativu tri lokalna udruženja vlasnika privatnih šuma iz Užica, Bajine Bašte i Priboja koja su se zbližila učešćem u aktivnostima ranijih projekata i prepoznala potrebu da pitanja kojima se bave rešavaju na regionalnom nivou.

Naziv projekta: Građani u službi čistijeg vazduha

Tematska oblast projekta: zaštita kvaliteta vazduha

Cilj projekta je unapređenje javne politike za zaštitu vazduha u Užicu i Priboju.

Sokobanjsko ekološko društvo je lokalna neprofitna organizacija osnovana 2019. godine, a koja aktivno radi na ostvarenju vizije Sokobanje kao opštine u kojoj se priroda koristi na održiv način, građani su ekološki edukovani, naselja i priroda čisti, a selo uspešno.

Naziv projekta: Zajedno za čistu Sokobanju: Aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom

Tematska oblast projekta: upravljanje otpadom

Cilj projekta je da podrži integralno upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji opštine Sokobanja kroz aktivno učešće građana i organizacija civilnog društva.

Udruženje građana Zeleni talas Čačak je neformalna i neprofitna platforma koja služi za podizanje svesti o zaštiti životne sredine i ekološkim problemima.

Naziv projekta: Čistija pluća Čačka

Tematska oblast projekta: zaštita kvaliteta vazduha

Cilj projekta je da doprinese  unapređenju kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka.

Udruženje građana Pridruži se – Paraćin osnovano je 2010. godine i sprovodi aktivnosti zaštite životne sredine koje su u vezi sa pitanjem zaštite ljudskih prava i uključivanjem građana u donošenje odluka uz podizanje svesti o zaštiti životne sredine i kod građana i kod donosioca odluka.

Naziv projekta: Zaštitimo prirodu Paraćina

Tematska oblast projekta: zaštita prirode

Cilj projekta je unapređenje zaštite prirode na teritoriji Opštine Paraćin –  omogućiti održivi razvoj, razvoj uz očuvanje prirodnih dobara i biodiverziteta, očuvanje životne sredine od značaja za kvalitet života građana.

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije je strukovna organizacija pejzažnih arhitekata, osnovana u cilju afirmacije, unapređenja i zaštite statusa pejzažne arhitekture kao profesije.

Naziv projekta: Zelena infrastruktura u kompakt gradu – ekološki indeks kao instrument otpornosti na klimatske promene

Tematska oblast projekta: klimatske promene

Saradnici na projektu: Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Urbanistički zavod Beograda

Cilj projekta je povećanje otpornosti grada na klimatske promene unapređenjem procesa planiranja.

Ciljevi Udruženja Porečje – Vučje su unapređenje zaštite životne sredine, edukacija gradjana, a posebno dece i mladih, o značaju čuvanja i zaštite životne sredine; organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalom. Ciljevi Udruženja su i poboljšanje položaja Roma i Romkinja sakupaljča sekundarnih sirovina i njihova integracija u društvo.

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta romskih udruženja sakupljača sekundarnih sirovina

Tematska oblast: upravljanje otpadom

Saradnici na projektu: Udruženje sakupljača sekundarnih sirovina Jupi, udruženje sakupljača sekundarnih sirovina Marko Crni, udruženje sakupljača sekundarnih sirovina Veternica i Dom kulture Roma – Leskovac.

Cilj projekta je jačanje uloge malih ekoloških organizacija civilnog društva u sistemu upravljanja otpadom u Leskovcu.

Udruženje sportskih ribolovaca Deliblatsko jezero nastalo je 2003. godine inicijativom grupe građana ca ciljem da se promoviše sportski ribolov i zaštita prirode, sa posebnim naglaskom na uključivanje dece i mladih u aktivnu zaštitu prirode.

Naziv projekta: Zajedno za naš Kraljevac!

Tematska oblast projekta: zaštita prirode

Partner na projektu: Institut za regionalni razvoj IRIS

Cilj projekta je da očuva prirodne vrednosti Specijalnog rezervata prirode – Kraljevac.

Ključne oblasti delovanja organizacije Kraljevački razvojni centar su zaštita životne sredine, energetika i energetska efikasnost i poboljšanje kvaliteta života građana grada Kraljeva.

Naziv projekta: Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduna u Kraljevu

Tematska oblast: zaštita kvaliteta vazduha

Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu tokom grejne sezone kroz veće uključenje građana, lokalnih OCD i medija u procese kreiranja javnih politika lokalne samouprave. 

UNEKOOP je osnovan 2006.godine, a osnovna misija organizacije je promocija principa održivog razvoja. U fokusu delovanja su klimatske promene i zeleno-plava ekonomija. UNEKOOP je član je više mreža (Nacionalni konvent, SECO, Zelena stolica, NVONATURA2000).

Naziv projekta: Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime

Tematska oblast: klimatske promene

Partner na projektu: Arhus centar

Cilj projekta je da doprinese prihvatanju i ostvarivanju usvojenih ciljeva EU klimatske i energetske politike na lokalnom nivou.

Neformalne grupe

Naziv projekta: „Priroda je i naša stvar

Cilj projekta je podizanje svesti građana u lokalnoj zajednici o važnosti, zaštiti i promociji životne sredine, stvaranje urbane senzorne oaze u Pančevu, ali i uticaj na razvoj ekološke svesti kod dece od najranijeg uzrasta. Senzorna bašta će osposobiti današnju deca da jednog dana postanu deo zajednice koja brine o životnoj sredini tako što će im omogućiti da istražuju svet prirode koji ih okružuje i emotivno se povežu sa svojim okruženjem.

Neformalnu grupu građana „Grupa za samozastupanje Pančevo“ čine mladi ljudi sa intelektualnim teškoćama, Down sindromom i autizmom i njihovi asistenti. Članovi ove grupe se još od 2013. bave volontiranjem u ekološkim akcijama čišćenja javnih površina i prikupljanja reciklažnog materijala, izradom ukrasnih i upotrebnih predmeta od recikliranih materijala, sadnjom sadnica na javnim površinama, održavanjem radionica i promocijom međugeneracijske saradnje sa korisnicima Gerontološkog centra Pančevo i učenicima Gimnazije „Uroš Predić“, kao i učešćem u trkama podrške socijalno ugroženim građanima i slično.

Aktivnosti možete pratiti na Facebook i Instagram stranici.

Naziv projekta: „Tehnologija u službi zajednice

Cilj projekta je da se mladima, kao kreatorima budućih promena, na interaktivan način pokažu prilike i mogućnosti na koje može da se iskoristi tehnologija u cilju pozitivnog uticaja na održivi razvoj lokalne zajednice i života u lokalnoj zajednici.

Neformalna grupa se okupila jer veruje da zajedničkim delovanjem i izlaženjem iz tradicionalnih okvira školstva mogu da doprinesu neformalnom obrazovanju mladih. Do sada su uspešno realizovali aktivnost „Eko je Oke“ baveći se mapiranjem divljih deponija, čišćenjem divlje deponije, organizacijom biciklijade i izložbe. Sarađuju sa ekološko-edukativnim centrom Mačve, odredom izviđača „Hajduk“, neformalnom grupom „Ljubitelji prirode“, osnovnom školom „Mika Mitrović“ u Bogatiću, osnovnom školom „Janko Veselinović“ u Crnoj Bari, privrednicima, predstavnicima lokalne samouprave i mesne zajednice, ali i portalima kao što su Mačva Info i Podrinske.

Naziv projekta: „Cvetne livade za održivo očuvanje biodiverziteta i životne sredine

Cilj projekta je da se ostvari pozitivan doprinos lokalnih zajednica sa prostora Grada Kruševca u rešavanju lokalnih ekoloških i društveno-ekonomskih problema. Realizacijom javne kampanje o pitanjima koja se tiču pružanja informacija i podizanja svesti stanovništva o važnosti, zaštiti i promociji životne sredine i prirodnog nasleđa, uz usmerene programske aktivnosti, ostvariće se podrška zajednici u izgradnji i obnovi zelene infrastrukture, zelenih javnih površina sa inoviranim i očuvanim biodiverzitetom biljnih i životinjskih zajednica sa uspostavljanjem mehanizma održivosti prirode i životne sredine.

Neformalna grupa građana okupila se 2012. godine u selu Buci, MZ Velika Lomnica – Grad Kruševac i svoje aktivnosti realizuje, prvenstveno kroz volontersko angažovanje u akcijama na očuvanju životne sredine, uređenju prostora i ambijenta sela i izletišta na planini Veliki Jastrebac. Neformalnu grupu čine građanke i građani koji žive u selima Buci i Velika Lomnica i koji su u svojoj sredini poznati kao pokretači volonterskih akcija na uređenju sela, po aktivnostima u lokalnom KUD „Radomir Jakovljević – Jakša“, u pokretanju aktivizma žena sa sela, u javnim medijskim nastupima na manifestacijama koje se održavaju u svom mestu na Regionalnom sajmu poljoprivrede u Kruševcu ili na smotrama narodnog stvaralaštva.

Naziv projekta: „Za naš kraj

Cilj projekta je da se četinarska šuma poznata pod nazivom „Borići“ koja se prostire se na 17,5 hektara na samo 800 metara od centra grada očisti od smeća. Osim toga, neformalna grupa želi i da osvetli trim stazu, postavi klupe, kućice za ptice i hranilišta za veverice na ovom području.

Ova grupa mladih, odgovornih, savesnih pojedinaca želi da svoj komšiluk, kraj i zajednicu učini lepšom za svakodnevni boravak u njoj, posebno u prirodi koja je sve više pod pritiskom širenja gradova. Kao neformalna grupa se prvi put sastaju da reše problem u zajednici, ali su kao pojedinci bili angažovani na različitim aktivnostima. Svesni da kao neformalna grupa ne mogu da rešavaju velike infrastrukturne probleme u gradu, orijentisali su se na to da zelene „oaze“ blizu gradskog jezgra učine lepšim i bezbednijim za šetnju i boravak u njima.

Naziv projekta: „Botanička učionica

Cilj projekta je očuvanje životne sredine kao i unapređenje biodiverziteta u lokalnoj sredini. Neformalna grupa će se baviti edukacijom i podizanjem svesti o biljnom biodiverzietu, kako bi se očuvale različite biljne vrste na jednom mestu i organizovala botanička učionica dostupna svim generacijama.

Neformalna grupa se okupila 2019. godine sa idejom da unapredi, uredi i održava okolinu u kojoj živi i na taj način pruži uzor mladima, ali i starijima. Angažovani su na rešavanju ekoloških problema u lokalnoj zajednici, a do sada su očistili obalu Kameničkog jezera kao i nekoliko izvora pijaće vode u valjevskom kraju.

Aktivnosti možete pratiti na Instagram stranici Zavičajci.

Naziv projekta: „Gradski cvrkut

Cilj projekta je da podigne svest građana o važnosti biodiverziteta u gradskim sredinama, koja je vrlo niska. Okupljeni oko osnovne škole u samom centru Beograda, ovim projektom žele da pomognu ugroženim  vrstama insekata, naročito pčelama i pticama koje žive u srcu grada da imaju svoju malu zelenu oazu. Projekat teži i da edukuje osnovce kako bi prepoznali važnost flore i faune insekata za ekosistem i za ljude i upoznali se sa različitim vrstama biljnog i životinjskog sveta ptica koje žive u Beogradu.

Grupa mama, učiteljica i umetnika okupila se na ovom projektu, a svako od njih za sobom ima već nekoliko akcija u vezi sa zaštitom životne sredine. Organizovali su akciju čišćenja Velikog Ratnog ostrva u saradnji sa Gradskim zelenilom, sa svojim porodicama bave se kompostiranjem, održavanjem medonosnih biljaka i pravljenjem hranilica za ptice.

Naši lokalni partneri 2021/22

Organizacije

Spisak organizacija 2021/22

Neformalne grupe

Spisak neformalnih grupa 2021/22

Naši lokalni partneri 2020/21

Organizacije

Spisak organizacija 2020/21

Neformalne grupe

Spisak neformalnih grupa 2020/21

Vesti Zelenog inkubatora

Studije

U okviru projekta „Zeleni inkubator“  objavljene su polazne studije o osnovama za tranziciju ka cirkularnim poslovnim modelima malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP).  Možete preuzeti studije za 37 opština u Srbiji:

Go to Top