Volvoks

Volvoks2022-05-05T11:22:36+02:00

O projektu

Dvogodišnji projekat Volvoks – Snažnije učešće civilnog društva u izradi i praćenju politika zaštite životne sredine sprovode Mladi istraživači  Srbije u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), a finansira Evropska Unija.

Tokom naredne dve godine, ove organizacije biće angažovane na zagovaranju donošenja ključnih strateških dokumenata u domenu zaštite životne sredine i unapređenje zakonodavstva, s ciljem da ovi procesi podrazumevaju široko učešće javnosti, efikasno praćenje razvoja i sprovođenja politika, kao i jačanje preventivnih mehanizama kroz stratešku procenu uticaja na životnu sredinu. Projekat je usmeren i na praćenje aktivnosti zagađivača i njihovo usklađivanje sa zakonskim obavezama.

Zajedno sa projektnim partnerima, Mladi istraživači Srbije će sprovoditi nekoliko grupa aktivnosti sa ciljem da se ojačaju kapaciteti građana, lokalnih organizacija i organizacija civilnog društva za efikasnije učešće u procesima donošenja odluka u vezi sa zaštitom životne sredine, podstičući otvorene i inkluzivne participativne procese donošenja politika.

Takođe, fokus će biti i na povećanju odgovornosti javne uprave u preventivnim mehanizmima zaštite životne sredine koji su preneseni kroz proces EU integracija u zakonodavstvo i sistem javne politike Republike Srbije.

Imajući pred sobom cilj da transformativnu snagu procesa evropskih integracija i Zelene agende za Zapadni Balkan usmere u reforme životne sredine i borbu protiv klimatskih promena u Srbiji, MIS, BOŠ i RERI teže da doprinesu stvaranju kompetentnog civilnog društva kao kredibilnog partnera u domenu razvoja politika zaštite životne sredine, omogućavajući time smislen i nezavisan nadzor nad procesima strateškog odlučivanja i ulaganja.

Beogradska-otvorena-škola

Vesti

Go to Top