Rezultati online kampanje o viziji građana za zaštitu životne sredine u Srbiji „Otvori zelena vrata – koja je tvoja ključna reč“

U okviru projekta Volvoks – Snažnije učešće civilnog društva u izradi i praćenju politika zaštite životne sredine, koji ima za cilj uključivanje svih zainteresovanih građana i građanki u donošenje odluka o životnoj sredini, kao deo prve online kampanje na ovom projektu, sprovedena je anketa na društvenim mrežama o stanju životne sredine u Srbiji iz ugla građana kao i ključnim promenama koje oni žele da vide u budućnosti.

Građani i građanke Srbije imali su prilike da iskažu svoje mišljenje na temu stanja životne sredine u Srbiju putem online ankete pod nazivom Koja je tvoja ključna reč. Anketa je bila aktivna u periodu od 11. marta do 15. aprila na sajtu Koalicije 27 i od ispitanika smo tražili da izaberu ključnu reč kojom bi opisali trenutno stanje životne sredine u Srbiji, kao i da kroz jednu reč opišu kako bi želeli da životna sredina izgleda u budućnosti u Srbiji.

Anketa je bila propraćena i intenzivnom online kampanjom putem društvenih mreža, i bilbordima koji su bili postavljeni u Beogradu na ključnim tačkama u periodu od 14-26. marta. Bilbordi su pozivali građane i građanke da podele svoju ključnu reč kada je zaštita životne sredine u Srbiji u pitanju, a kao inovativno rešenje bilbordi su sadržali QR kod koji vodi direktno ka anketi.

Anketu je u datom periodu popunilo blizu 600 ispitanika iz cele Srbije. Iz odgovora koje smo dobili jasno se uočava da građani i građanke u Srbiji realno sagledavaju trenutno stanje životne sredine u Srbiji, kao i da imaju viziju kako bi ona zaista trebala da izgleda, i koje su to eventualne mere koje bi se mogle sprovesti da se dođe do tog željenog stanja.

Kao ključne reči koje su izabrali da opišu trenutno stanje životne sredine u Srbiji izdvajaju se: zagađeno, alarmantno, ugroženo, opasno, degradirajuće, rizično, zabrinjavajuće, prljavo, sivo, zapušteno, kritično, loše.

Kada su u pitanju reči kojima su opisali svoju viziju životne sredine u Srbiji izdvajaju se sledeće reči: čisto, zdravo, mirno, bez otpada, očuvano, održivo, zeleno, zatim harmonično, očuvano, nezagađeno, bogato i u skladu sa zakonima i propisima.

Izdvojene ključne reči prikazane su i u grafikonu ispod.

Razumevanje problema sa kojima se suočavamo na polju zaštite životne sredine dobra je polazna osnova za iznalaženje mehanizama za veću uključenost građana u ovu oblast. Anketa nije samo pokazatelj stavova, iako je primarno korišćena u te svrhe, već i način za podizanje svesti o problemima i nedostacima u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji.

Jedan od glavnih ciljeva projekta VOLVOX- Snaga zajednice, između ostalog, je i podsticanje većeg, informisanog učešća građana u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine, zasnovanih na saradnji i poverenju između državnih institucija i civilnog društva, kako bi procesi razvoja politika bili transparentni i inkluzivni.

Dvogodišnji projekat „Volvoks – Snažnije učešće civilnog društva u izradi i praćenju politika zaštite životne sredine“, sprovode Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), a finansira ga Evropska Unija.

Više o projektu možete pronaći ovde.