ALHem-logo

Alternativa za bezbednije hemikalije

Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem je organizacija civilnog društva čiji je cilj promovisanje održivog razvoja, a pre svega bezbedno upravljanje hemikalijama. ALHem koristi naučno proverena saznanja o štetnosti određenih hemikalija i načinima za njihovu zamenu i bezbedno upravljanje.  ALHem deluje na svim nivoima društva u cilju smanjenja rizika od opasnih hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

ALHem deluje kao katalizator otvorenog dijaloga između privrednih subjekata, državnih organa i organizacija civilnog društva. Vizija ALHema je da bude vodeći zagovornik  bezbednog upravljanja hemikalijama zasnovanog na aktuelnim naučnim saznanjima, u Srbiji i regionu. ALHem prenosi iskustva evropskih i međunarodnih nevladinih organizacija u borbi za bezbedno upravljanje hemikalijama, odnosno doprinosi ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu, koje je jedno od osnovnih ljudskih prava.

Beogradska-otvorena-škola

Beogradska otvorena škola

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je organizacija civilnog društva osnovana 1993. godine sa idejom pružanja programa neformalnog obrazovanja odabranim studentima i studentkinjama Univerziteta u Beogradu. BOŠ se danas  bavi razvojem ljudskih resursa, unapređenjem javnih politika i podizanjem kapaciteta civilnog, javnog i privatnog sektora. Unapređenjem javnih politika u oblastima energetike, klimatskih promena i zaštite životne sredine BOŠ se bavi od 2011.  godine. BOŠ se, između ostalog, zalaže za dostupnost informacija i puno učešće građana u donošenju odluka, poštovanje Arhuske konvencije i usvojenog horizontalnog zakonodavstva Evropske unije (EU) u oblasti zaštite životne sredine, dekarbonizaciju energetskog sektora, kao i kreiranje lokalnih razvojnih politika u skladu sa specifičnostima i potrebama lokalnih zajednica.

Svoje ciljeve BOŠ ostvaruje u okviru svog programa „Energija, klima i životna sredina“, i to kroz monitoring procesa EU integracija i pregovora o pristupanju Srbije EU u okviru pregovaračkih poglavlja 27 i 15, javno zagovaranje i monitoring javnih politika, obuku aktivista civilnog društva za aktivno učešće u procesu donošenja odluka, podršku institucijama, gradovima i opštinama u kreiranju i sprovođenju politika  zaštite životne sredine, razvoja energetike, smanjenja i prilagođavanja klimatskim promenama.  

Climate Action Network Europe (Mreža za klimatsku akciju)

Climate Action Network (CAN) Europe (Mreža za klimatsku akciju) je vodeća evropska koalicija nevladinih organizacija ujedinjenih u borbi protiv klimatskih promena. Sa preko 160 članica iz 35 evropskih zemalja, koje predstavljaju više od 1700 organizacija i preko 47 miliona građana/ki, CAN Europe promoviše održive klimatske, energetske i razvojne politike širom Evrope. Vizija CAN Europe je svet koji aktivno stremi ka, i ostvaruje zaštitu globalne klime na način koji promoviše jednakost i pravdu za sve narode, održivi razvoj za zajednice i globalnu zaštitu životne sredine.

CAN Europe radi na više tema vezanih za klimatske promene i energetiku, sa ciljem da doprinos tranziciji ka karbonski neutralnom društvu radi izbegavanja opasnih posledica klimatskih promena. Ovaj rad se obavlja uz pomoć širokog tima stručnjaka u CAN Europe sekretarijatu u Briselu i stotina zaposlenih u članicama naše mreže koje se uključuju kroz radne grupe, mejling liste, konferencijske pozive i generalne skupštine članica mreže koje se održavaju dva puta godišnje.

centar-za-unapređenje-životne-sredine

Centar za unapređenje životne sredine

Centar za unapređenje životne sredine (CUZS) je organizacija civilnog društva osnovana 2009. godine u Beogradu s ciljem da unapredi odnos ljudi prema životnoj sredini, aktivno učestvuje u društvenim procesima i sprovodi multisketorske aktivnosti koje vode ka uspostavljanju održivog, inkluzivnog i pametnog razvoja.  CUZS je član međunarodnih mreža (UN Globalni dogovor i Mreža zelenih festivala) i nacionalnih (Koalicija 27, Natura 2000). Za svoj rad CUZS je dobio nagrade Zvezde Beograda u 2010.  i Zeleni list u 2018. godini, EFFE sertifikat za 2015/2016 i 2017/2018. CUZS sarađuje sa više od 150 vladinih, nevladinih, stručnih, obrazovnih i kulturnih institucija, medija i privatnih kompanija.

DZPP-latinica-zeleni

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije osnovano je 1989. godine radi delovanja u oblasti istraživanja i zaštite ptica. Proisteklo je iz Komisije za proučavanje i zaštitu ptica Društva ekologa Vojvodine i okupljalo profesionalne i amaterske ornitologe. U skladu sa predanim radom na teritoriji cele Srbije Društvo 2011. godine menja naziv u aktuelni. 2013. godine Društvo je postalo pridruženi član BirdLife International, najveće svetske mreže organizacija koje se bave zaštitom ptica i prirode, a od 2018. je i punopravni član ove mreže.

Primarna strateška orijentacija u radu Društva jeste zaštita ptica, kroz aktivnu zaštitu vrsta, njihovih staništa i područja koja naseljavaju. Pored toga bavimo se prikupljanjem podataka o rasprostranjenju ptica i ugrožavajućim faktorima, analizom, izradom i zagovaranjem javnih politika, kao i saradnjom sa donosiocima odluka. Posebnu pažnju posvećujemo informisanju i edukaciji javnosti o ugrožavanju i zaštiti ptica i njihovih staništa. Vizija Društva jeste Očuvana priroda za ptice i ljude, dok je naša misija da se zalažemo za očuvanje populacija svih vrsta ptica, njihovih staništa i područja u kojima žive

Inzenjeri-zastite-zivotne-sredine-logo

Inženjeri zaštite životne sredine

Inženjeri zaštite životne sredine (IZŽS) su organizacija civilnog društva osnovana 2005. Inspiraciju za nastanak osnivači su pronašli u potrebi da daju jasan i konkretan doprinos smanjenju štetnog uticaja ljudi na životnu sredinu i primenu znanja i energije za postizanje održivog razvoja. Filozofija rada IZŽS oslanja se i na pismo indijanskog poglavice Sijetla iz 1854. godine, koje predstavlja manifest duhovno superiornih domorodaca nad primitivnim osvajačima i njihovom odnosu prema Majci Prirodi. Posebno mesto u organizaciji imaju profesionalni inženjeri zaštite životne sredine i stručna lica sličnih profesija.. Naša vizija je da građanke i građani Srbije čuvaju resurse svojih zajednica razvijajući cirkularnu ekonomiju.

Misija IZŽS je informisanje, obrazovanje i podsticanje društva na aktivno učešće u održivom razvoju svojih zajednica kroz očuvanje prirodnih resursa, razvoj cirkularne ekonomije i očuvanje zdravlja i blagostanja svih živih bića. Pored članstva u Koalicija 27, Inženjeri zaštite životne sredine su osnivači i članovi Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije“ i Omladinskog saveza udruženja „Novi Sad, omladinska prestonica Evrope – OPENS“  

mladi-istraživači-srbije

Mladi istraživači Srbije

Mladi istraživači Srbije (MIS) je organizacija civilnog društva u koju se dobrovoljno uključuju mladi ljudi radi ostvarivanja zajedničkih interesovanja, ideja i ciljeva. Moto organizacije je „MISLI VELIKO, učini bar malo – pokreni lavinu”. Misija MIS je da putem obrazovanja, vođeni naučnim saznanjima, doprinesemo razvoju volonterizma i promociji njegovih vrednosti, zaštiti i unapređivanju životne sredine, promovišući principe održivog razvoja, stvaralaštvu i aktivnijem delovanju mladih.

Ciljevi MIS su zaštita prirode i očuvanje životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja, razvoj i promocija volonterstva, kao i popularizacija naučno-istraživačkog rada i stvaralaštva među mladima. Mladi istraživači Srbije su osnivači i članice brojnih mreža OCD: Natura 2000 Resursni centar Srbije, Koalicija 27, Klimatski forum, Zelena stolica, CCIVS – Coordinative Commitee of International Voluntary Service, YEE – Youth and Environment Europe, CEEWEB – Central and East European Working Group for the Enhacement of Biodiversity, Alliance of European Voluntary Service Organizations, a partner je mreža YAP i SCI u Srbiji. MIS je jedan od osnivača mreža SEEYN – Mreža mladih Jugoistočne Evrope i Youth CAN – Youth Culture in Action Network.

Svetska organizacija za prirodu

Osnovna polja delovanja Svetske organizacije za prirodu (WWF) su zaštita biodiverziteta, očuvanje i održivo korišćenje prirodnih resursa i klimatske promene. Način rada Svetske organizacije za prirodu podrazumeva razvoj stalnog i otvorenog dijaloga sa akterima u oblasti zaštite vrsta i staništa, zaštite i održivog korišćenja vodnih resursa, zaštićenih područja, šumarstva, klimatskih promena, održivog turizma i drugih relevantnih sektora. WWF se aktivno uključuje u razvoj javnih politika u oblasti životne sredine, implementira projekte aktivne zaštite i istraživanja biodiverziteta, projekte aktivnog uključivanja lokalnih zajednica u donošenje odluka o životnoj sredini kao i projekte edukacije i promocije značaja očuvane prirode.