Poglavlje 27 u Srbiji: Zelena agenda bez agende

april 2022 – april 2023.

Deseti Izveštaj iz senke Koalicije 27 analizira napredak Srbije u Poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promene pod nazivom „Zelena agenda bez agende”. To je ujedno i ključna ocena koju Koalicija 27 daje napretku u reformama u ovoj oblasti. Deseti izveštaj bavi se analizom usklađivanja sa evropskim standardima, ali i slikom Zelene agende u našoj zemlji koja je i regionalna, i nacionalna i lokalna. Zbog nekoliko važnih nedostataka stiče se utisak da se Zelena agenda sprovodi sporadično i bez agende.

Poglavlje 27 u Srbiji: Korak napred, nazad dva

januar 2021 – mart 2022. 

Izveštaj prati napredak reformi u oblasti zaštite životne sredine, predviđenih pregovaračkim Poglavljem 27 u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Deveti izveštaj bavi se problematikom približavanja evropskim standardima – Srbija ne stagnira, već da se od evropskih ciljeva polako udaljava, kao da korača unazad.

Poglavlje 27 u Srbiji: Napredak pod ključem

mart 2020 – decembar 2020.

Izveštaj prati napredak reformi u oblasti zaštite životne sredine, predviđenih pregovaračkim Poglavljem 27 u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Novi izveštaj stavlja akcenat na nedostatak učešća građana, civilnog sektora i brojnih drugih interesnih grupa u procesu donošenja odluka u ovoj oblasti.

Poglavlje 27 u Srbiji: Napredak u magli

mart 2019 – februar 2020.

Izveštaj prati napredak reformi u oblasti zaštite životne, predviđenih pregovaračkim Poglavljem 27 u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Izveštaj za prošlu godinu stavlja akcenat na nedostatak transparentnosti u izveštavanju o stanju životne sredine, kao i procesu donošenja odluka u ovoj oblasti.

Koalicija 27 Izveštaj-2019-slika

Poglavlje 27 u Srbiji: Malo para, još manje muzike

mart 2018 – februar 2019.

Izveštaj detaljno obrađuje važne događaje iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena (poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju EU) u Republici Srbiji. Izveštaj ocenjuje ove događaje i daje preporuke za jačanje procesa prenošenja i sprovođenja zakonodavstva EU obuhvaćenog ovim poglavljem.

Koalicija 27 Izveštaj-2018-slika

Poglavlje 27 u Srbiji: Izveštaj o ne(napretku)

novembar 2016 – februar 2018.

Izveštaj se bavi ključnim događajima u oblastima životne sredine i klimatskih promena (poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju EU) u Republici Srbiji. Izveštaj ocenjuje ove događaje i daje preporuke za jačanje procesa prenošenja i sprovođenja zakonodavstva EU obuhvaćenog ovim poglavljem.

Koalicija 27 Izveštaj-2017-slika

Poglavlje 27: Još uvek u pripremi, godinu dana kasnije

novembar 2016 – septembar 2017.

Izveštaj se bavi ključnim događajima u oblastima životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27 pravnih tekovina Evropske unije) u Republici Srbiji. U izveštaju se ocenjuju ovi događaji i daju preporuke za jačanje procesa prenošenja i sprovođenja zakonodavstva EU obuhvaćenog Poglavljem 27 u Republici Srbiji.

Koalicija 27 Izveštaj-2016-slika

Poglavlje 27 u Srbiji: Još uvek u pripremi

septembar 2015 – oktobar 2016.

Izveštaj se bavi ključnim događajima u oblasti životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27 pravnih tekovina Evropske unije) u Republici Srbiji. U izveštaju se ocenjuju ovi događaji i daju preporuke za jačanje procesa prenošenja i sprovođenja zakonodavstva EU obuhvaćenog poglavljem 27 u Republici Srbiji.

Koalicija 27 Izveštaj-2015-slika

Srbija na putu pristupanja EU: Šta je sledeće u najskupljem poglavlju?

septembar 2014 – decembar 2015.

U izveštaju su prikazani ključni događaji u politici u oblasti životne sredine i klime u Srbiji, analizirani izazovi i date preporuke kako da se ostvari napredak. Ovom prilikom iskazana je i spremnost da aktivno učestvujemo u procesu pregovaranja i ponudimo svoju ekspertizu i kapacitete kako bi se obezbedili najbolji mogući rezultati, od kojih će korist imati svi građani Srbije.

Pregled Poglavlja 27: Životna sredina i klimatske promene

2014.

Izveštaj predstavlja zajednički prilog organizacija civilnog društva diskusiji o problematici u vezi sa životnom sredinom i klimatskim promenama koja nas očekuje. U njemu ćemo se osvrnuti na prethodnu godinu, u pokušaju da doprinesemo predstojećem izveštaju EU o napretku Srbije za 2014.