O projektu

Šta je EKO-SISTEM

U procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU), Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene predstavlja čak jednu trećinu pravne tekovine EU i zahteva široke akcije i velika ulaganja. Uprkos obimu i značaju promena koje nas očekuju, o njima se malo zna i još manje govori.

Organizacije civilnog društva (OCD) koje se bave životnom sredinom imaju ključnu ulogu u nadgledanju i (pre)usmeravanju strateških pravaca Vlade Srbije u oblasti zaštite životne sredine. One predstavljaju most između institucija i građana i mogu da ostvare veliki uticaj na jačanje podrške reformama koje nas očekuju. 

Cilj programa EKO-SISTEM je da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina EU.

EKO-SISTEM nastoji da poveže građane, organizacije civilnog društva i donosioce odluka. Zajedničkim naporima, oni će preuzimanjem i primenom propisa EU koji uređuju ovu oblast značajno doprineti unapređenju stanja životne sredine.

Naše aktivnosti

EKO-SISTEM realizuje se kroz tri glavne aktivnosti koje u sinergiji treba da informišu, edukuju, podstiču dijalog i proaktivne korake u svim ciljnim grupama programa.

  • Oikos podrška – Tim Mladih istraživača Srbije zadužen za podršku edukaciji, politikama i umrežavanju OCD u cilju boljeg razumevanja pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine.
  • Grantovi – Program finansijske podrške namenjen udruženjima građana koja se bave različitim temama u okviru Poglavlja 27. Realizovaće se tokom 2021. i 2022. godine.
  • Kampanja – Promocija prednosti pristupanja Evropskoj uniji i pozitivnih efekata koje bi promene u oblasti zaštite životne sredine imale na svakodnevni život građana u Srbiji.

Šta želimo da postignemo

Znanje o Poglavlju 27

Do kraja programa, naš cilj je da unapredimo znanje organizacija civilnog društva o politikama životne sredine. To znanje treba da bude proaktivno, u službi daljeg, autoritativnijeg učešća civilnog sektora u procesima zaštite životne sredine.

Dijalog i saradnja

Umreženost, međusektorska saradnja i javni dijalog su ključni preduslovi za uspeh reformi u sektoru zaštite životne sredine. Do kraja 2022. godine, radićemo na poboljšanju dijaloga i saradnje organizacija civilnog društva i institucija na prenošenju i primeni pravnih tekovina EU.

Vidljivost

Uz ojačane kapacitete i umreženost, EKO-SISTEM će doprineti i većoj vidljivosti organizacija civilnog društva, što će poboljšati njihov kredibilitet i učvrstiti ulogu civilnog sektora u donošenju važnih odluka.

Ekološka svest

Uz informisanje, cilj EKO-SISTEMA je da stvori kolektivno razumevanje o koristima zaštite životne sredine, kao i važnoj ulozi koju svaki pojedinac ima u donošenju, primeni i praćenju sprovođenja politika koje uređuju ovu oblast.

Ženski glas

S obzirom na poseban fokus programa na rodno osetljivo planiranje u sektoru zaštite životne sredine, cilj EKO-SISTEMA je da stimuliše veće uključivanje žena u procese donošenja odluka i kreiranje politika kako bi bile “skrojene” po meri žena i u skladu s njihovim potrebama.

Program sprovodi organizacija Mladi istraživači Srbije. Program podržava Švedska.

mladi-istraživači-srbije