Zeleni inkubator

Zeleni inkubator2024-03-19T20:58:06+02:00

O projektu

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine realizovala je trogodišnji projekat „Zeleni inkubator“. Projekat je imao za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, posebno za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, da neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije.

Opšti cilj projekta bio je razvijanje kompetentnog civilnog društva koje doprinosi reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.

Specifični cilj projekta jeste bio jačanje kapaciteta i povećanje učinkovitosti civilnog društva u Srbiji u rešavanju izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova.

Sve aktivnosti na projektu sprovede su u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2022. godine. Ovaj projekat finansirala je Evropska unija.

Naši lokalni partneri 2022

Organizacije

Centar za unapređenje životne sredine bavi se obrazovanjem i informisanjem, istraživanjima i analizama, komunikacijom i inicijativama u cilju brže tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji.

Naziv projekta: Plastična civilizacija

Tematska oblast projekta: upravljanje otpadom

Cilj projekta je da doprinese boljem i informisanom učešću javnosti u sprovođenju politika upravljanja komunalnim otpadom u Beogradu.

Ekološko obrazovni centar EKOS je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti – održivog razvoja, zaštite i unapređenja životne sredine.

Naziv projekta: Zelenopolis

Tematska oblast projekta: klimatske promene

Saradnik na projektu: Tehnološka škola Paraćin

Cilj projekta je ublažavanje posledica klimatskih promena na teritoriji Opštine Paraćin, kroz unapređenje zelenih javnih površina.

Ekološko udruženje Rzav – God Save Rzav zalaže se za prekid stihijskog uništavanja Velikog Rzava, sa ciljem da se kroz reviziju vodoprivredne i energetske politike obezbede optimalna rešenja za snadbevanje gradova vodom.

Naziv projekta: Ko pita – ne skita! Informisano građanstvo za pravednije društvo

Tematska oblast projekta: horizontalno zakonodavstvo

Cilj projekta je da građani/ke Arilja aktivno učestvuju u donošenju odluka o prostornom razvoju i planiranja politika u oblasti politika zaštite životne sredine koje imaju uticaj na održivi razvoj lokalne zajednice.

Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti – Ekomar aktivno se bavi aktivnostima koje doprinose očuvanju zaštite životne sredine u Kragujevcu od 2015. godine. Udruženje se u dosadašnjem radu kroz realizovane projekte najviše bavilo edukacijom učeničke populacije i javnosti u cilju formiranja ekološke svesti i pravilnog delovanja, upoznavanja sa prirodnim vrednostima, njihovim ugrožavanjem i zaštitom.

Naziv projekta: Odgovor lokalnih zajednica na kreiranje planskih dokumenata od značaja za očuvanje akumulacije Gruža

Tematska oblast: horizontalno zakonodavstvo

Saradnik na projektu: Ekološko inovativno udruženje Eko IN

Cilj projekta: Unaprediti stanje površinskih voda od značaja za stanovnike grada Kragujevca

Ekonaut udruženje osnovano je 2016. godine u Beogradu sa ciljem razvoja organizovanja i realizacije projekata iz oblasti održivog razvoja, unapređivanja zaštite životne sredine, razvijanja ekološke svesti, promovisanje prava na zdravu životnu sredinu, projekte razvijanja i uređenja predela i zelenih površina uz participaciju javnosti.

Naziv projekta: Inicijativa za gradske baštenske zajednice

Tematska oblast projekta: klimatske promene

Partner na projektu: Placemaking Western Balkans

Saradnik na projektu: Nova Iskra – dizajn inkubator

Cilj projekta je kreiranje povoljnog okvira za formiranje gradskih baštenskih zajednica kao alata za rešavanje ekoloških, ekonomskih i socijalnih problema u urbanim zajednicama.

iRevolucija je udruženje građana poreklom iz Valjeva koja se bavi neformalnom edukacijom u oblasti najnovijih internet trendova.

Naziv projekta: Dišite Pažljivo

Tematska oblast projekta: zaštita kvaliteta vazduha

Partner na projektu: Lokalni Odgovor

Saradnik na projektu: Nacionalna Ekološka Asocijacija

Cilj projekta je da unapredi politiku zaštite vazduha u Valjevu kroz doprinos izgradnji sistema u kome su lokalne politike koordinisane sa nacionalnim i evropskim politikama u oblasti zaštite životne sredine, ali zasnovane na transparentnosti, aktivnom učestvovanju javnosti i saradnji.

Udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije osnovano je sa ciljem da okupi i čuje mišljenje svih mladih poljoprivrednika na području čitave Republike Srbije.

Naziv projekta: Animalni otpad i divlje deponije – prošlost ružnih navika?

Tematska oblast projekta: upravljanje otpadom

Cilj projekta je da doprinese pravilnom upravljanju otpadom u opštini Rekovac.

Nacionalna ekološka asocijacija – NEA je visokostručna ekološka organizacija koja se analitički i praktički bavi problemima i rešenjima vezanim za životnu sredinu u Srbiji.

Naziv projekta: Zajedno za čist vazduh

Tematska oblast projekta: zaštita kvaliteta vazduha

Saradnik na projektu: Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje – Građanske inicijative

Cilj projekta je doprinos unapređenju upravljanja  kvalitetom vazduha u Srbiji. To podrazumeva uticaj na promene u političkom, socijalnom, ekonomskom kontekstu ili kontekstu očuvanja životne sredine.

Pokret gorana Novog Sada je organizacija osnovana još 1960. godine sa ciljem povećanja pošumljenosti. Danas, pored inicijalne ideje, organizacija razvija programe koji osnažuju građane da aktivno učestvuju u održivom razvoju lokalne zajednice.

Naziv projekta: Zelene inicijative za zeleni Novi Sad

Tematska oblast: klimatske promene

Cilj projekta je da doprinese zaštiti životne sredine i ublažavanju posledica klimatskih promena u Gradu Novom Sadu.

Pro.Tok21 je organizacija osnovana u Smederevu za podršku održivom razvoju kao spoju ekologije, društvenih i ekonomskih faktora.

Naziv projekta: Očistimo svoj grad

Tematska oblast projekta: upravljanje otpadom

Cilj projekta je da doprinese unapredjenju upravljanja komunalnim otpadom u Smederevu.

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika – RAŠ Omorika je osnovana na inicijativu tri lokalna udruženja vlasnika privatnih šuma iz Užica, Bajine Bašte i Priboja koja su se zbližila učešćem u aktivnostima ranijih projekata i prepoznala potrebu da pitanja kojima se bave rešavaju na regionalnom nivou.

Naziv projekta: Građani u službi čistijeg vazduha

Tematska oblast projekta: zaštita kvaliteta vazduha

Cilj projekta je unapređenje javne politike za zaštitu vazduha u Užicu i Priboju.

Sokobanjsko ekološko društvo je lokalna neprofitna organizacija osnovana 2019. godine, a koja aktivno radi na ostvarenju vizije Sokobanje kao opštine u kojoj se priroda koristi na održiv način, građani su ekološki edukovani, naselja i priroda čisti, a selo uspešno.

Naziv projekta: Zajedno za čistu Sokobanju: Aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom

Tematska oblast projekta: upravljanje otpadom

Cilj projekta je da podrži integralno upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji opštine Sokobanja kroz aktivno učešće građana i organizacija civilnog društva.

Udruženje građana Zeleni talas Čačak je neformalna i neprofitna platforma koja služi za podizanje svesti o zaštiti životne sredine i ekološkim problemima.

Naziv projekta: Čistija pluća Čačka

Tematska oblast projekta: zaštita kvaliteta vazduha

Cilj projekta je da doprinese  unapređenju kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka.

Udruženje građana Pridruži se – Paraćin osnovano je 2010. godine i sprovodi aktivnosti zaštite životne sredine koje su u vezi sa pitanjem zaštite ljudskih prava i uključivanjem građana u donošenje odluka uz podizanje svesti o zaštiti životne sredine i kod građana i kod donosioca odluka.

Naziv projekta: Zaštitimo prirodu Paraćina

Tematska oblast projekta: zaštita prirode

Cilj projekta je unapređenje zaštite prirode na teritoriji Opštine Paraćin –  omogućiti održivi razvoj, razvoj uz očuvanje prirodnih dobara i biodiverziteta, očuvanje životne sredine od značaja za kvalitet života građana.

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije je strukovna organizacija pejzažnih arhitekata, osnovana u cilju afirmacije, unapređenja i zaštite statusa pejzažne arhitekture kao profesije.

Naziv projekta: Zelena infrastruktura u kompakt gradu – ekološki indeks kao instrument otpornosti na klimatske promene

Tematska oblast projekta: klimatske promene

Saradnici na projektu: Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Urbanistički zavod Beograda

Cilj projekta je povećanje otpornosti grada na klimatske promene unapređenjem procesa planiranja.

Ciljevi Udruženja Porečje – Vučje su unapređenje zaštite životne sredine, edukacija gradjana, a posebno dece i mladih, o značaju čuvanja i zaštite životne sredine; organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalom. Ciljevi Udruženja su i poboljšanje položaja Roma i Romkinja sakupaljča sekundarnih sirovina i njihova integracija u društvo.

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta romskih udruženja sakupljača sekundarnih sirovina

Tematska oblast: upravljanje otpadom

Saradnici na projektu: Udruženje sakupljača sekundarnih sirovina Jupi, udruženje sakupljača sekundarnih sirovina Marko Crni, udruženje sakupljača sekundarnih sirovina Veternica i Dom kulture Roma – Leskovac.

Cilj projekta je jačanje uloge malih ekoloških organizacija civilnog društva u sistemu upravljanja otpadom u Leskovcu.

Udruženje sportskih ribolovaca Deliblatsko jezero nastalo je 2003. godine inicijativom grupe građana ca ciljem da se promoviše sportski ribolov i zaštita prirode, sa posebnim naglaskom na uključivanje dece i mladih u aktivnu zaštitu prirode.

Naziv projekta: Zajedno za naš Kraljevac!

Tematska oblast projekta: zaštita prirode

Partner na projektu: Institut za regionalni razvoj IRIS

Cilj projekta je da očuva prirodne vrednosti Specijalnog rezervata prirode – Kraljevac.

Ključne oblasti delovanja organizacije Kraljevački razvojni centar su zaštita životne sredine, energetika i energetska efikasnost i poboljšanje kvaliteta života građana grada Kraljeva.

Naziv projekta: Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduna u Kraljevu

Tematska oblast: zaštita kvaliteta vazduha

Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu tokom grejne sezone kroz veće uključenje građana, lokalnih OCD i medija u procese kreiranja javnih politika lokalne samouprave. 

UNEKOOP je osnovan 2006.godine, a osnovna misija organizacije je promocija principa održivog razvoja. U fokusu delovanja su klimatske promene i zeleno-plava ekonomija. UNEKOOP je član je više mreža (Nacionalni konvent, SECO, Zelena stolica, NVONATURA2000).

Naziv projekta: Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime

Tematska oblast: klimatske promene

Partner na projektu: Arhus centar

Cilj projekta je da doprinese prihvatanju i ostvarivanju usvojenih ciljeva EU klimatske i energetske politike na lokalnom nivou.

Neformalne grupe

Naziv projekta: „Priroda je i naša stvar

Cilj projekta je podizanje svesti građana u lokalnoj zajednici o važnosti, zaštiti i promociji životne sredine, stvaranje urbane senzorne oaze u Pančevu, ali i uticaj na razvoj ekološke svesti kod dece od najranijeg uzrasta. Senzorna bašta će osposobiti današnju deca da jednog dana postanu deo zajednice koja brine o životnoj sredini tako što će im omogućiti da istražuju svet prirode koji ih okružuje i emotivno se povežu sa svojim okruženjem.

Neformalnu grupu građana „Grupa za samozastupanje Pančevo“ čine mladi ljudi sa intelektualnim teškoćama, Down sindromom i autizmom i njihovi asistenti. Članovi ove grupe se još od 2013. bave volontiranjem u ekološkim akcijama čišćenja javnih površina i prikupljanja reciklažnog materijala, izradom ukrasnih i upotrebnih predmeta od recikliranih materijala, sadnjom sadnica na javnim površinama, održavanjem radionica i promocijom međugeneracijske saradnje sa korisnicima Gerontološkog centra Pančevo i učenicima Gimnazije „Uroš Predić“, kao i učešćem u trkama podrške socijalno ugroženim građanima i slično.

Aktivnosti možete pratiti na Facebook i Instagram stranici.

Naziv projekta: „Tehnologija u službi zajednice

Cilj projekta je da se mladima, kao kreatorima budućih promena, na interaktivan način pokažu prilike i mogućnosti na koje može da se iskoristi tehnologija u cilju pozitivnog uticaja na održivi razvoj lokalne zajednice i života u lokalnoj zajednici.

Neformalna grupa se okupila jer veruje da zajedničkim delovanjem i izlaženjem iz tradicionalnih okvira školstva mogu da doprinesu neformalnom obrazovanju mladih. Do sada su uspešno realizovali aktivnost „Eko je Oke“ baveći se mapiranjem divljih deponija, čišćenjem divlje deponije, organizacijom biciklijade i izložbe. Sarađuju sa ekološko-edukativnim centrom Mačve, odredom izviđača „Hajduk“, neformalnom grupom „Ljubitelji prirode“, osnovnom školom „Mika Mitrović“ u Bogatiću, osnovnom školom „Janko Veselinović“ u Crnoj Bari, privrednicima, predstavnicima lokalne samouprave i mesne zajednice, ali i portalima kao što su Mačva Info i Podrinske.

Naziv projekta: „Cvetne livade za održivo očuvanje biodiverziteta i životne sredine

Cilj projekta je da se ostvari pozitivan doprinos lokalnih zajednica sa prostora Grada Kruševca u rešavanju lokalnih ekoloških i društveno-ekonomskih problema. Realizacijom javne kampanje o pitanjima koja se tiču pružanja informacija i podizanja svesti stanovništva o važnosti, zaštiti i promociji životne sredine i prirodnog nasleđa, uz usmerene programske aktivnosti, ostvariće se podrška zajednici u izgradnji i obnovi zelene infrastrukture, zelenih javnih površina sa inoviranim i očuvanim biodiverzitetom biljnih i životinjskih zajednica sa uspostavljanjem mehanizma održivosti prirode i životne sredine.

Neformalna grupa građana okupila se 2012. godine u selu Buci, MZ Velika Lomnica – Grad Kruševac i svoje aktivnosti realizuje, prvenstveno kroz volontersko angažovanje u akcijama na očuvanju životne sredine, uređenju prostora i ambijenta sela i izletišta na planini Veliki Jastrebac. Neformalnu grupu čine građanke i građani koji žive u selima Buci i Velika Lomnica i koji su u svojoj sredini poznati kao pokretači volonterskih akcija na uređenju sela, po aktivnostima u lokalnom KUD „Radomir Jakovljević – Jakša“, u pokretanju aktivizma žena sa sela, u javnim medijskim nastupima na manifestacijama koje se održavaju u svom mestu na Regionalnom sajmu poljoprivrede u Kruševcu ili na smotrama narodnog stvaralaštva.

Naziv projekta: „Za naš kraj

Cilj projekta je da se četinarska šuma poznata pod nazivom „Borići“ koja se prostire se na 17,5 hektara na samo 800 metara od centra grada očisti od smeća. Osim toga, neformalna grupa želi i da osvetli trim stazu, postavi klupe, kućice za ptice i hranilišta za veverice na ovom području.

Ova grupa mladih, odgovornih, savesnih pojedinaca želi da svoj komšiluk, kraj i zajednicu učini lepšom za svakodnevni boravak u njoj, posebno u prirodi koja je sve više pod pritiskom širenja gradova. Kao neformalna grupa se prvi put sastaju da reše problem u zajednici, ali su kao pojedinci bili angažovani na različitim aktivnostima. Svesni da kao neformalna grupa ne mogu da rešavaju velike infrastrukturne probleme u gradu, orijentisali su se na to da zelene „oaze“ blizu gradskog jezgra učine lepšim i bezbednijim za šetnju i boravak u njima.

Naziv projekta: „Botanička učionica

Cilj projekta je očuvanje životne sredine kao i unapređenje biodiverziteta u lokalnoj sredini. Neformalna grupa će se baviti edukacijom i podizanjem svesti o biljnom biodiverzietu, kako bi se očuvale različite biljne vrste na jednom mestu i organizovala botanička učionica dostupna svim generacijama.

Neformalna grupa se okupila 2019. godine sa idejom da unapredi, uredi i održava okolinu u kojoj živi i na taj način pruži uzor mladima, ali i starijima. Angažovani su na rešavanju ekoloških problema u lokalnoj zajednici, a do sada su očistili obalu Kameničkog jezera kao i nekoliko izvora pijaće vode u valjevskom kraju.

Aktivnosti možete pratiti na Instagram stranici Zavičajci.

Naziv projekta: „Gradski cvrkut

Cilj projekta je da podigne svest građana o važnosti biodiverziteta u gradskim sredinama, koja je vrlo niska. Okupljeni oko osnovne škole u samom centru Beograda, ovim projektom žele da pomognu ugroženim  vrstama insekata, naročito pčelama i pticama koje žive u srcu grada da imaju svoju malu zelenu oazu. Projekat teži i da edukuje osnovce kako bi prepoznali važnost flore i faune insekata za ekosistem i za ljude i upoznali se sa različitim vrstama biljnog i životinjskog sveta ptica koje žive u Beogradu.

Grupa mama, učiteljica i umetnika okupila se na ovom projektu, a svako od njih za sobom ima već nekoliko akcija u vezi sa zaštitom životne sredine. Organizovali su akciju čišćenja Velikog Ratnog ostrva u saradnji sa Gradskim zelenilom, sa svojim porodicama bave se kompostiranjem, održavanjem medonosnih biljaka i pravljenjem hranilica za ptice.

Naziv projekta: „Vratimo mladicu u Grabovicu

Cilj projekta je da se građani uključe u očuvanje korita reke Grabovice i obale koja se proteže duž njenog korita, u samom srcu Sjenice i da se pridruže prečišćavanju korita reke skupljanjem otpada nataloženog u rečnom koritu, nemarom sugragrađana, ali i nesavesnih prerađivača. Dodatnim prečišćavanjem vodenom pumpom, a potom i uređenjem obale, stanovnici Sjenice će moći da uživaju u blagodetima ove prirodne, gradske oaze.

Neformalna grupa Eco Changers se već tri godine aktivno bavi ključnim problemima na temu zaštite životne sredine na području opštine Sjenica. Organizovali su više od 30 ekoloških akcija za uređenje javnih površina, zaštitu endemičnih biljnih i životinjskih vrsta na području Sjenice, savesno skladištenje otpada, očuvanje hidrografije, ali i brojne edukativne seminare na temu zaštite životne sredine.

Naziv projekta: „Glas koji menja

Cilj projekta je da građani/ke Niša prepoznaju važnost i moć svog glasa i mogućnost da utiču na nadležne organe kako bi odlaganje otpada i čišćenje niškog keja bilo efikasnije i kvalitetnije. Problem smeća i otpada na niškom keju, glasanjem će rešavati direktno građani/ke Niša, tako što će učestvovati u procesu glasanja opušcima, a samim tim i naučiti važnost pravilnog odlaganja otpada i dati primer nadležnim istitucijama da ukoliko problem sagledaju sa više strana i građanima obezbede sisteme koji zaista prave razliku, svaki ekološki problem mogu da reše sa znatno manjim resursima i podršku građana.

Okupljeni još od 2016. godine kao odgovor na bahatost gradske vlasti, opštu apatiju i pasivnost mladih ljudi, na prvu akciju ih je inspirisao prizor metalnih držača za zastave kraj koga su svakodnevno prolazili, palih na pola bandere, koji su predstavljali opasnost po prolaznike/ce. Od tada nižu interesantne i provokativne akcije, koje intrigiraju javnost i medije u celom region.

Naziv projekta: „Upoznajmo SRP Kraljevac

Cilj projekta je da se lokalno stanovništvo upozna sa prirodnim vrednostima SRP Kraljevac i nauči da brine o jedinstvenoj prirodi koja ga okružuje. Sugradjani/ke i najmladji, đaci osnovne škole, naučiće kako da žive uz samu obalu jezera u skladu sa okruženjem, a da to ne ostavlja negativne posledice. Kroz ovaj projekat upoznaće sa vrstama koje su zaštitni znak ovog rezervata, a pohađanjem Eko školice će naučiti kako da i sami utiču na neke odluke koje se donose u njihovoj opštini.

Ova grupa zaljubljenika u prirodu, okupila se prvenstveno iz ljubavi prema jezeru Kraljevac i okolini. Učesnici su brojnih volonterskih akcija na Kraljevcu poput Očistimo Kraljevac koja se održava dva puta godišnje na samom jezeru, a odličnu saradnju neguju i sa lokalnim partnerima USR Deliblatsko jezero, koji upravljaju SRP Kraljevac, kao i sa predstavnicima lokalne samouprave opštine Kovin.

Naziv projekta: „Od đubreta do đubriva- kompostiraj!

Cilj projekta ogleda se u edukovanju i podsticanju komšijskih zajednica na bolje iskorišćavanje biorazgradivog otpada, kroz sortiranje kućnog komulanog otpada. Izgradnja i postavljanje kompostera u novobeogradskim blokovima omogućiće velikom broju komšija da promene navike kada je u ptanju odlaganje biorazgradivog otpada. Prednosti kompostiranja su brojne, a projektni cilj jeste da se oforme nove grupe ljudi na svakoj od predloženih lokacija koje će redovno kompostirati, kao i pojedinci koji će od iskusnih članova neformalne grupe nazvane Otpadnici preuzeti brigu o komposterima.

 

Iako se ova grupa okupila početkom 2022. godine sa namerom da svojim aktivizmom utiče na poboljšanje upravljanja otpadom u Beogradu, pojedinačna iskustva članova neformalne grupe idu u prilog tome da će svojim angažmanom doprineti povećanja recikliranja među stanovništvom i pametnijem korišćenju biorazgradivog otpada.

Naziv projekta: „Osmatračnica kolonija ptica

Cilj projekta je razvijanje svesti o značaju biljnog i životinjskog sveta u Obedskoj bari i očuvanje faune ptica, između ostalog, i kroz izgradnju osmatračnice koja je dostupna lokalnom stanovništvu i posetiocima i namenjena posmatranju Kolonije ptica.

SRP Obedska bara spada u zaštićena područja, sa dugom istorijom zaštite, a posebno naglašene vrednosti rezervata su ptice. Neformalna grupa Green Art okupila se oko potrebe da se sprovede aktivnija zaštita neophodna za očuvanje fauna ptica, zbog veoma negativnih uticaja klimatskih promena na vlažna staništa koja su hranidbene baze ptica, prvenstveno močvarica i na njihovo čišćenje, održavanje revitalizaciju i sanaciju.

Naziv projekta: „Zelena Transformacija

Cilj ovog projekta je borba za proširenje zelenih površina, pošumljavanje, izgradnju biciklističkih staza, proširenje pešačke zone, bezbednost u saobraćaju, kao i borba za čistiji grad. Uz to, cilj je i podizanje svesti i aktiviranje građana/ki u promovisanju ekoloških vrednosti u lokalnoj zajednici. Po uzoru na brojne gradove u svetu, grupa Urbano zeleno želi da uspostavi kritičnu masu biciklističkog pokreta i pošalje snažnu poruku kako bi jedan moderan grad trebalo da funkcioniše kada je saobraćaj u pitanju.

Neformalna grupa Urbano zeleno se sporadično okuplja već sedam godina. Zajednički ciljevi su promocija biciklizma kao alternativnog vida prevoza, čista životna sredina, kao i održiva urbanizacija grada. 

Naziv projekta: „Kvalitet vazduha u Staroj Pazovi – građansko merenje “

Cilj ovog projekta je dvostruki – da se podigne svest građana/ki o postojanju zagađenja i njegovom štetnom uticaju na zdravlje, ali i da se podstakne lokalna samouprava da donese Plan kvaliteta vazduha koji bi se i sprovodio u praksi.

Članovi neformalne grupe Vazduh za sve nas,  doktori/ke u oblasti bioloških i hemijskih nauka, uspostavili su mrežu građanskog merenja zagađenja vazduha u Staroj Pazovi, a planiraju da je prošire na sva okolna mesta i da svoja znanja iskoriste za informisanje, edukaciju i alarmiranje kompletne lokalne sredine.

Naziv projekta: „Ko to tamo zagađuje? – građanska kontrola kvaliteta površinskih voda u Valjevu “

Cilj projekta je pokretanje javne debate o zaštiti površinskih voda u Valjevu i na Divčibarama. Dugoročan cilj je podsticanje građana i građanki Valjeva da učestvuju u pripremi i realizaciji lokalne politike koja se tiče zaštite voda.

Članice neformalne grupe VIVA deluju kao aktivistkinje u različitim oblastima, imaju odličnu saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva, stručnjacima, lokalnom samoupravom,  javnim predužećima i lokalnim medijima, što će doprineti da na kvalitetan način osiguraju početak građanskog učešća u bavljenju lokalnom politikom kvaliteta površinskih voda.

Naziv projekta: „Pravo na život u zdravoj životnoj sredini

Cilj projekta je podizanje svesti građana o ekološkim pitanjima, informisanje građana/ki o zdravstvenim aspektima njihove ugroženosti, kao i buđenje aktivizma i doprinosa građana/ki lokalnoj zajednici. 

Neformalna grupa građana Ekološka inicijativa Temerin formirana je pre više od godinu dana i aktivno okuplja najrazličitije profile građana/ki, od penzionera, domaćica, nezaposlenih osoba do profesora, stručnjaka, uspešnih lokalnih privrednika i aktivista, okupljenih u cilju rešavanja problema koji su ih inicijalno i ujedinili poput gorućih ekoloških pitanja u opštini Temerin, kao što je zabrinjavajuće stanje temerinske deponije, pitanje vodosnabdevanja građana/ki pijaćom vodom koja je zdravstveno neispravna, pitanje pošumljavanja, zelenih oaza u gradu, pitanje očuvanja temerinskog zoo vrta, kao i problem ugrožavanja podzemnih voda.

Naziv projekta: „Bašta – Pet čula

Kreiranjem Bašte Pet čula stvoriće se više zelenih površina u školskom okruženju OŠ ,Vožd Karađorđe, čime će se podstaći timski rad i potreba za čuvanjem i unapređenjem školskog ambijenta i održavati nastava na otvorenom za dobrobit svih učenika/ca.

Voždov klub roditelja neformalnu grupu sačinjavaju roditelji dece ove osnovne škole iz Aleksinca koji su se okupili sa željom da svojim aktivizmom daju primer deci kako se ideje mogu ostvariti. Oni su aktivni u svojoj zajednici, podržavaju volonterske akcije, okrenuti su prirodi i zalažu se da unaprede položaj dece sa smetnjama u razvoju.

Naziv projekta: „Otpad ima svoje mesto, recikliraj ga često

Neformalna grupa Zeleniš je formirana 2021. godine u cilju promovisanja zdravog i kvalitetnog života i zaštite životne sredine. Organizovali su aktivnosti pod nazivom Odgovoran odnos prema zdravlju, kao i sajam zdrave hrane u Trnavi, ali i akciju Ozelenjavanje školskog dvorišta koja je još uvek aktuelna.

Cilj projekta je informisanje lokalne zajednice o važnosti pravilnog odlaganja otpada postavljanjem dva specijalizovana kontejnera u dvorištu škole, povezivanje građana/ki i privrednika/ca koji se bave otkupom sekundarnih sirovina i osnaživanje učeničkog parlamenta da se uključe u rešavanje problema u lokalnoj zajednici.

Naziv projekta: „Voda je izvor života!

Glavni cilj projekta jest očuvanje prirodnog dobra izvora Promuklica i sprečavanje njegovog daljeg uništavanja. Članovi neformalne grupe Sačuvajmo organizovaće akcije čišćenja smeća sa izletišta i izvorišta Promuklica, zasadiće 20 novih stabala na parceli, rekonstruisati postojeći objekat, postaviti klupe, solarne svetiljke i postaviti tablu sa informacijama o značaju samog izvora i okolnog prostora koji je omlijeno izletište porodica i mladih iz Tutina.

Neformalna grupa Sačuvajmo okupila se pre nekoliko godina. S obzirom na to da mladi koji čine ovu grupu žive u maloj zajednici i gaje ljubav prema sličnim stvarima, putevi su im se ukrstili na različitim lokacijama u prirodi, kroz planinarenje, istraživanje svog kraja i njegove promocije.

Naziv projekta: „Ekologičarenje

Sa ciljem da unaprede znanja iz oblasti ekologije i zaštite prirodnih vrednosti kod dece i mladih uzrasta od sedam do 15  godina, ali i starijih sugrađana/ki i roditelja kroz radioničarski rad, vršnjačko učenje, praktičnu aktivnost i primenu stečenih znanja, neformalna grupa Zeleni reporteri sprovešće projekat Ekologičarenje u selu Ranovcu.

Zeleni reporteri su neformalna grupa nastavnika i učenika OŠ Jovan Šerbanović iz Ranovca. Nastali su sa ciljem da se učenici/e uključe u rešavanje problema zaštite životne sredine, da razviju ekološku svest kroz vršnjačko učenje, i da promovišu zdrave stilove života kroz istraživačko novinarstvo.

Naziv projekta: „Biciklom za klimatske promene

Cilj projekta je da motiviše učenike/e i roditelje da koriste bicikle kao alternativna sredstva prevoza u svojoj sredini. Postavljanjem parkinga za bicikle ispred škole, učenici/e bi imali opciju da na nastavu dolaze biciklom, a roditelji ne bi više morali da ih dovoze, čime bi se smanjio broj automobila u blizini škole i umanjilo zagađenje vazduha i okoline.

Neformalna grupa Eko nastavnice se okupila sa ciljem izrade parkinga za bicikle za učenike/ce osnovne i srednje škole sa domom učenika Petro Kuzmjak iz Ruskog Krstura. Članice imaju iskustva sa sakupljanjem papira i elektronskog otpada na nivou celog sela. Ovim projektom žele dodatno da motivišu učenike/ce i ukažu na važnost bicikala u očuvanju životne sredine.

Naši lokalni partneri 2021/22

Organizacije

Neformalne grupe

Naši lokalni partneri 2020/21

Organizacije

Neformalne grupe

Vesti Zelenog inkubatora

Studije

Studija Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji predstavlja prvi korak u sagledavanju izazova sa kojim se suočavamo kada model cirkularne ekonomije pokušamo da praktično primenimo na jedinici lokalne samouprave u Srbiji. Studija koja je pred vama sublimira rezultate do kojih smo došli tokom skoro trogodišnjeg rada na izradi lokalnih studija u 40 lokalnih zajednica sa željom da skrene pažnju na uočene izazove i da predlog mera za njihovo rešavanje.

Studiju na engleskom jeziku možete preuzeti OVDE / Download the study in English HERE

Studije za 40 opština u Srbiji možete preuzeti u nastavku:

Go to Top