Preporuke za čistiji Levač, Šumadiju i Pomoravlje

Mladi poljoprivrednici Srbije su u okviru projekta Animalni otpad i divlje deponije – prošlost ružnih navika?!, organizovali dvodvnevni trening na kome su učestvovali predstavnici javnog i civilnog sektora Pomoravskog okruga koji se bave pitanjima ekologije i zaštite životne sredine.

Uvodni deo treninga bio je posvećen boljem razumevanju zakonskih okvira i propisa koji se odnose na upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla – u narodu poznatijim kao animalni otpad.

Posebno interesovanje učesnika bilo je primetno u delu koji se odnosio na temu upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla kategorije 3 koji dolaze iz klaničnih sistema i koji se najčešće koriste u proizvodnji hrane za životinje čija je potražnja iz godine u godinu sve veća.

Istaknuto je i to, da je Uprava za veterinu spremna da dotira deo sredstava za izgradnju međuobjekata za privremeni smeštaj uginulih životinja, a planirano je da se u Srbiji do 2024. godine stave u funkciju ukuno 10 ovakvih objekata.

Koordinator projekta Oliver Aleksić predstavio je rezultate istraživanja u oblasti upravljanja otpadom na teritoriji  opštine Rekovac, kao i rezultate anketnog istraživanja u kom je učestvovalo 70 farmera sa teritorije ove opštine. Aleksić je najpre istakao važnost rešavanja problema nesanitarne deponije na koju se i dalje deponuje komunalni  otpad, kao i važnost preduzetih prvih koraka opštine Rekovac, vezanih za otpočinjanje procesa izrade novog Lokalnog plana upravljanja otpadom za period od 10 godina, sa mogućnošću revidiranja na svakih pet godina.

Kroz diskusiju koja je pratila svaki od projektnih događaja, definisane su jasne:

PREPORUKE ZA USPOSTAVLJANJE ODRŽIVOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM NA TERITORIJI OPŠTINE REKOVAC

  1. Prilikom izrade novog Lokalnog plana upravljanja otpadom,  jasno definisati merljive i realno dostižne ciljeve Plana i kontinuirano sprovoditi praćenje nivoa ostvarenosti zadatih ciljeva. U izradu Plana aktivno uključiti civilni sektor i građane zainteresovane za ovu temu;
  2. Težiti većoj informisanosti građanstva o značaju reciklaže, razdvajanju reciklabilnog otpada, smanjenju količina otpada koji nastaje u domaćinstvima i odvojenom sakupljanju opasnog otpada iz domaćinstava;
  3. Organizovati bar dva puta godišnje akcije sakupljanja reciklabilnih frakcija otpada na javnom mestu ili uspostaviti reciklabilno dvorište na javnoj površini;
  4. Organizovati bar dva puta godišnje prikupljanje frakcija opasnog otpada iz domaćinstava u saradnji sa ovlašćenim operaterima koji imaju dozvolu za sakupljanje i transport opasnog otpada ( npr. na nivou mesnih zajednica sela, organizovati informisanje poljoprivrednika i preuzimanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja u dogovoru sa ovlašćenim operaterom koji određenog dana dolazi i preuzima ovu vrstu otpada i izdaje potvrdu o preuzimanju – 2 ili 3 puta godišnje);
  5. Inicirati nastavak realizacije regionalnog projekta „Regionalni centar za upravljanje otpadom“, kako bi se rešio problem odlaganja otpada na nesanitarnu deponiju, priključivanjem nekom od regiona za upravljanje otpadom i uspostavio održiv sistem, izgradnjom transfer stanice u opštini;
  6. Razmotriti uspostavljanje saradnje sa susednim opštinama u cilju izgradnje međuobjekta za sakupljanje i smeštaj sporednih proizvoda životinjskog porekla i obezbediti vozilo za transport uginulih životinja koji je u nadležnosti zoohigijenske službe;
  7. Objaviti na sajtu opštine sve informacije, podatke i dokumenta koja su od javnog značaja i tiču se životne sredine, a naročito u oblasti upravljanja otpadom;
  8. Doneti odluku o sprovođenju ispitivanja korisnika o zadovoljstvu pruženom uslugom sakupljanja, transporta i odlaganja otpada, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima.
  9. Kroz lokalni Program mera poljoprivredne politike uvrstiti dodatnu meru „Subvencija za osiguranje“ kroz koji bi opština subvencionisala dodatnih 30% premije, pa bi tako kombinacijom nacionalne i lokalne mere ukupni povraćaj za osiguranje iznosio 70%. Osiguravajućim društvima predložiti da pored isplate premije za nastalu štetu prilikom uginuća, pokriju i trošak zbrinjavanja uginule životinje, dok bi vlasnik neosigurane životinje ovaj trošak morao sam da plati.

USPOSTAVLJANJE ODRŽIVOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM U POMORAVLJU MORA BITI PRIORITET.

ZAŠTITIMO ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU!

Analiza potreba i izrada preporuka za uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom, sprovedena je u okviru projekta Animalni otpad i divlje deponije – prošlost ružnih navika!? koje sprovodi udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije, u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.