Koliko individualna ložišta doprinose zagađenju vazduha u Užicu i Priboju?

U okviru projekta Građani u službi čistijeg vazduha, izrađena je Studija o potrošnji goriva za grejanje u domaćinstvima Užica i Priboja. Ova studija predstavlja nastavak praćenja uticaja domaćinstava na kvalitet vazduha i stavove građana/ki o subvencijama lokalnih samouprava za energetsku efikasnost. Svi podaci u studiji su u tom smislu upoređeni sa podacima dobijenim 2014. i 2017. godine na istu temu.

Studija je građanski doprinos rešavanju pitanja kvaliteta vazduha u ove dve lokalne samouprave. Poseban značaj studije ogleda se u činjenici da su podaci koji su važni za ostvarivanje javnog interesa prikupljeni od strane jedne ogranizacije civilnog društva, a služiće za upotrebu prilikom donošenja budućih javnih politika zaštite vazduha u Užicu i Priboju.

Studija je javno predstavljena medijima, lokalnim vlastima i zainteresovanim građanima/kama. Podaci nedvosmisleno pokazuju da se napredak vidi u oblastima u kojima je bilo subvencija (termoizolacija i nabavka kotlova na pelet i gas), dok napredak nije ostvaren u kategoriji domaćinstava koja koriste peći i šporete. Imajući u vidu da su to socijalno ugroženija domaćinstva, zaključak studije je da ova domaćinstva u budućem periodu moraju biti predmet posebno ciljanih mera, jer je očigledno da na ovaj način ni sa postojećim subvencijama oni ne mogu da nabave efikasnije uređaje. Na taj način bi se povećao broj energetski efikasnih domaćintava kojih je sada 34% u Užicu i 16% u Priboju.

Poseban deo studije obradio je probleme energetskog siromaštva u ove dve lokalne samouprave.

Kratak video o značaju studije dat je na sledećem linku https://www.youtube.com/watch?v=yTglggWOdts

Studiju možete preuzeti OVDE.

Projekat s esprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.