Pregled kvalitet voda

Pred vama se nalazi prikaz gradova i opština u kojima je sprovedena analiza praćenja javnih politika iz oblasti kvaliteta voda. Podaci su prikupljeni u periodu septembar 2020 – decembar 2021. godine.

Pregled kvalitet voda
Beograd Gornji Milanovac Užice Kragujevac

Beograd

Broj stanovnika: 1694056
Površina: 3234 km2

Tema:
Kvalitet vode

Gornji Milanovac

Broj stanovnika: 41154
Površina: 836 km2

Tema:
Kvalitet vode

Užice

Broj stanovnika: 72940
Površina: 667 km2

Tema:
Kvalitet vode

Kragujevac

Broj stanovnika: 176699
Površina: 835 km2

Tema:
Kvalitet vode