Đaci rekli DA reciklaži

Učenici Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika u Svilajncu, danas su jednoglasno rekli DA recikliranju. Postavljajući veliki broj pitanja i aktivno učestvujući u diskusiji jasno su pokazali spremnost da budu zagovornici očuvanja životne sredine.

“Ova velelepna škola, koja ima impozantnu ekonomiju,koja se prostire na preko 140 hektara i školuješet obrazovnih profila, pravo je mesto za razgovor o reciklaži. Vi, mladi ste osnova na kojoj treba da se gradi budućnost. Napredak je moguć samo uz ulaganje u znanje, a da bi budućnost svih vas bila onakva kakvu želite i zaslužujete, onda je potrebno da vi i mi zajedno radimo na tome. Predavanja i edukacije neće dati efekte ako znanja ne usvojimo i primenimo, kako u svojoj poslovnoj karijeri, tako i u svakodnevnom životu. Naš zadatak, ispred „Centra za savremenu edukaciju i komunikaciju“ i „Mladih poljoprivrednika Srbije“, u okviru Projekta “Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog otpada iz poljoprivrede” jeste da vam pružimo adekvatna znanja i upoznamo vas sa svim činjenicama kako biste sutradan, mogli da ih primenite i stvorite budućnost kakvu želite.”  – prisutnim je đacima rekao Danilo Strugarević, menadžer na projektu.

Edukacija o pravilnom postupanju sa plastičnim otpadom koji se generiše u poljoprivrednoj proizvodnji kao i upoznavanje učenika sa terminom cirkularne ekonomije bile su glavni cilj ove edukativne tribine pod nazivom „Reciklaža model budućnosti“. Kratkim filmom koji je prikazan u toku predavanja, na slikovit način učenicima je prikazan model cirkularne ekonomije ali i prednosti reciklaže.

“Cirkularna ekonomija štedi prirodne resurse, smanjuje količine otpada, a proizvode koji su završili svoj životni ciklus vraća u ponovnu upotrebu. Naš cilj je da edukacijom stanemo na put lošoj praksi i da informisanjem i prenošenjem znanja podignemo svest, prevashodno vama mladima, očuvamo životnu sredinu i tako obezbedimo bolju budućnost svim generacijama. Vi, učenici stručne škole, morate da bude predvodnici ideje o raciklaži, samim tim što je recikliranje u poljoprivredi u manjoj meri zastupljeno kod nas, a sve veće količine plastičnog otpada završavaju pored njiva na divljim deponijama ili se spaljuju” naglasila je Milena Vulić, koordinator projekta, i ovim rečima završila edukativnu tribinu u Svilajncu.

Cilj ove, druge po redu, tribine bio je da se osnaže mladi kapaciteti za buduće delovanje u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine. A da je ovaj cilj ostvaren jasno se videlo po diskusiji i velikom broju pitanja koje su đaci postavljali predstavnicima udruženja i predavaču. Reciklaža je nešto na čemu treba intenzivno raditi u našoj zemlji, a đaci Poljoprivredno-veterinarske škole u Svilajncu, glasno su rekli DA reciklaži.