Građanska borba za čist vazduh u Užicu i Priboju

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika će tokom avgusta sprovesti istraživanje potrošnje ogreva u domaćinstvima Užica i Priboja kako bi u direktnom kontaktu sa građanima dobili povratne informacije o njihovom uticaju na kvalitet vazduha. Posetiće više od 500 domaćinstava da saznaju na koji način se greju, koliko su efikasni, kakve su im navike i da li imaju probleme ili preporuke u tom smislu za donosioce odluka.

Organizacija Omorika sprovela je prethodnih meseci niz sastanaka sa predstavnicima lokalne samuprave u Priboju kako bi izvršila monitoring nad aktivnostima koje se sprovode na zaštiti kvaliteta vazduha u ovoj opštini. Monitoring je sproveden po metodologiji koja je razvijena u okviru projekta Zeleni inkubator.

Utvrđeno je da opština Priboj sprovodi neke akcije predviđene zakonima i podzakonskim aktima, ali je to nedovoljno da bismo mogli reći da se u potpunosti sprovode norme. Razlog za ovo do sada je bio nedostatak sredstava u budžetu, ali od 2021. godine se situacija popravlja. Nedavno usvojenim Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Priboj predviđeno je izdvajanje od 2,5 miliona dinara za monitoring kvaliteta vazduha u 2022. godini. Pored toga je u budžetu planirano sedam miliona dinara za pomoć građanima da zamene neefikasne uređaje za loženje u individualnim domaćinstvima. Ovo ukazuje da se stvari kreću u dobrom smeru u odnosu na trenutno stanje koje je pokazao sprovoden monitoring.

U narednom periodu vršiće se monitoring u Užicu, a od septembra počinju  aktivnosti na saopštavanju podataka široj zajednici.

Udruženje Omorika svoje aktivnosti sprovodi u okvru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.