Koalicija 27: Rio Tinto – transparentnost na rečima, ne i na delima

Beograd, 28. april 2021. godine – Koalicija 27 apeluje na kompaniju Rio Tinto da uputi javnost u sve detalje projekta otvaranja rudnika “Jadar” i stavi na uvid sve dokumente koji su od ključne važnosti za adekvatno informisanje javnosti i proces donošenja odluka. Iako su tokom prethodnih nedelja iz ove kompanije stizale izjave da su otvoreni za dijalog, kao i da će svi važni dokumenti vezani za njegovu realizaciju biti javno dostupni, to se još nije dogodilo. 

Tokom otvorenog sastanka održanog 20. aprila sa predstavnicima struke, civilnog sektora i javnosti, nije obezbeđen minimum tehničkih uslova da se trenutna faza razvoja projekta predstavi jasno i objektivno. Zbog tehničkih problema, učesnici nisu mogli da čuju i vide prezentancije, pitanja i odgovore. Ujedno, sastanak svojom sadržinom nije predstavljao dijalog koji uvažava različite stavove i stručna mišljenja, već tehničku razmenu pitanja i odgovora, bez mogućnosti potpitanja i razvoja diskusije. Iako je kompanija nekoliko dana kasnije poslala snimak sastanka, to nije način da se razjasne dileme, niti da se vodi transparentan razgovor. 

Takođe, smatramo da prezentacije i odgovori čelnika kompanije ne mogu da budu zamena za tehničku dokumentaciju i studije, te pozivamo Rio Tinto da studije koje su do sada izrađene budu objavljene i lako dostupne svim zainteresovanim stranama, kako bi se stvorio prvi preduslov za informisan razgovor svih zainteresovanih strana o projektu. 

Koalicija 27 naglašava potrebu da se beskompromisno poštuju sve zakonske procedure i standardi u izradi projekta “Jadar”, koji ima ogroman uticaj na životnu sredinu kako unutar, tako i izvan granica Srbije. Podsećamo da održivi razvoj kome težimo podrazumeva zaštitu ljudskih prava i prava na zdravu životnu sredinu, a to je moguće postići jedino uključivanjem stručne zajednice i javnosti, kroz transparentne procese donošenja odluka koji su zagarantovani zakonima Republike Srbije.