Udruženje pejzažnih arhitekata – Zajedničko iniciranje promena

U cilju definisanja što boljih predloga za iniciranje promena, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije UPAS je ostvarilo saradnju sa predstavnicima nadležnih institucija, donosiocima odluka, strukovnim udruženja, organizacijama civilnog društva i građanima. Njihova pozitivna reakcija i konstruktivne sugestije osnažile su ovu inicijativu za promene.

U pravcu povećanja otpornosti grada na klimatske promene unapređenjem procesa planiranja, kao dugoročnom cilju projekta, pripremljena je radna verzija Dokumenta sa preporukama za unapređenje javnih politika u domenu zelene infrastrukture (ZI) i primene ekološkog indeksa (EI). Za četiri oblasti koje se tiču pravnog okvira, planskih dokumenata, javnih politika i institucionalnog okvira, za svaki element dat je kratak zaključak detaljne analize, kao i konkretan predlog kojim bi se obezbedilo uvođenje i realizacija ZI i EI.

U cilju definisanja što boljih predloga za iniciranje promena, radna verzija Dokumenta prosleđena je predstavnicima nadležnih institucija i donosiocima odluka (nadležna ministarstva, uprava grada Beograda, nadležna javna preduzeća) sa kojima je uspostavljen uspešan dijalog. Aktivno učešće prisutnih i njihovi konstruktivni predlozi i usmerenja uzeti su u obzir prilikom definisanja ovih preporuka koja su prosleđena navedenim akterima. Radna verzija Dokumenta sa preporukama za unapređenje javnih politika upućena je i strukovnim udruženjima, organizacijama civilnog društva i grupama građana (Udruženje urbanista Srbije (UUS), Nova planska praksa (NPP), Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), Centar za eksperimente i urbane studije (CEUS), Ministarstvo prostora i dr), kao ciljanim akterima koji imaju važnu ulogu u formiranju preporuka i samom Projektu.

Finalna verzija Dokumenta sa preporukama unapređenja javnih politika biće zvanično upućena nadležnim institucijama i donosiocima odluka sa ciljem iniciranja promena.

Projekat se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.