Zajedno za čistu Sokobanju: Kako da smanjimo količinu otpada?

Fokus aktivnosti Sokobanjskog ekološkog društva trenutno je na izradi Izveštaja o propisima i praksama upravljanja otpadom na teritoriji opštine Sokobanja koji će sadržati i preporuke za njihovo unapređenje. Za izradu izveštaja angažovana je ekspertkinja, Nevena Nenadović. Izveštaj o propisima i praksama u upravljanju otpadom, sa preporukama za njihovo unapređenje biće predstavljen donosiocima odluka iz lokalne samouprave i javnog komunalnog preduzeća na javnoj prezentaciji, u prvoj polovini oktobra.

U eko-selu Resniku, pored Sokobanje, održano je novo druženje u prirodi i set radionica za odrasle i decu. Odrasli su, kroz predavanja i praksu, učili kako da smanje količinu otpada u domaćinstvima – upoznati su sa Zero Waste konceptom i osnovama kompostiranja, uz izradu jednostavnog uradi-sam kompostera. Građani/ke su na taj nači upoznati sa mogućnostima da doprinesu smanjenju pritiska na nesanitarnu opštinsku deponiju. Na trećoj radionici saznali su i na koji način mogu da učestvuju u donošenju odluka iz oblasti upravljanja  otpadom i zaštite životne sredine, kroz učešće u izradi planskih dokumenata, javnim slušanjima i raspravama. Informisani su i o delu sajta SED gde se mogu pravovremeno informisati o ovim temama.

Uporedo sa radionicama namenjenim odraslima održana je i zabavna interaktivna radionica za najmlađe učesnike o ponovnoj upotrebi materijala – od stare kutije i štipaljki napravljen je zabavni stoni fudbal, a od starih staglenih teglica i igračaka (figurica životinja) – atraktivne snežne kugle.

Angažovana fotografska radnja, na osnovu sinopsisa koji je napravio projektni tim i kadrova sa ove i prethodnih radionica, izrađuje promotivni video klip o kućnom kompostiranju, koji će preko YouTube kanala, sajta SED i društvenih mreža uskoro biti predstavljen javnosti.

Projekat se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.