Sakupljači sekundarnih sirovina u Leskovcu važna karika cirkularne ekonomije

U toku je implementacija projekta ,,Sakupljači – važna karika cirkularne ekonomije“ koju realizuje organizacija „Porečje“ iz Vučja. Cilj ovog projekta je da sakupljači sekundarnih sirovina iz Leskovca dobiju svoje mesto u novom Lokalnom planu upravljanja otpadom 2021–2030. kao bitni akteri u sistemu upravljanja otpadom u Leskovcu.

Sakupljanjem sekundarnih sirovina u Leskovcu bave se pretežno pripadnici romske manjinske zajednice. Pored toga što žive od sakupljanja sekundarnih sirovina, oni svojom delatnošću vrše plemenitu dužnost čuvanja životne sredine za sve nas. Uprkos dugogodišnjim nastojanjima aktivista Porečja, ovi ljudi i dalje nemaju priznata nikakva prava. Društveno su nevidljivi i ne prepoznaje ih nijedan lokalni planski dokument. Ovim projektom, aktivisti organizacije žele da stvari menjaju od uzroka. Godinama su dobijali odgovore kako je neko drugi nadležan i kako nema pravnih osnova za ono što tražimo. Projekat ,,Sakupljači – važna karika cirkularne ekonomije” ima za krajnji cilj da sakupljači sekundarnih sirovina iz Leskovca, udruženi u Udruženje sakupljača ,,Marko Crni” i Udruženje sakupljača ,,JUPI” budu prepoznati kao akteri u sistemu upravljanja otpadom u novom Lokalnom planu upravljanja otpadom 2021–2030., kroz definisanje njihova uloga i njihova prava, kao i obaveze lokalnih vlasti prema sakupljačima koji će doprineti njihovom boljem položaju u društvu, kako u ekonomskom tako i u socijalnom smislu. Nacionalna strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016–2025. jedini je strateški dokument koji prepoznaje potrebe ove ciljne grupe i daje preporuke i mere za unapredjenje položaja sakupljača.  U procesu zagovaranja za dopunu novog Lokalnog plana upravljanja otpadom, organizacija „Porečje“ iz Vučja tražiće da se usaglašavanjem lokalnih i nacionalnih planskih dokumenata sakupljačima, kao ključnim akterima u sistemu upravljanja otpadom, napokon da zasluženo mesto.

„Planirano je da u zagovaranje budu uključeni i zainteresovane gradjani  Grada Leskovca koji brinu za stanje životne sredine, nemaju predrasude i ne zatvaraju oči pred ružnom realnošću. Naši saradnici na projektu biće članovi dva pomenuta udruženja, kao i druge organizacije i kulturne ustanove koje imaju iste interese. Ovom prilikom obaveštavamo sve zainteresovane da će u toku narednog meseca biti održana konferencija za gradjane na kojoj ćemo zajedno napraviti plan zagovaranja, i nadamo se da će se odazvati u što većem broju.“ – rekla je koordinatorlka projekta  Milica Jović.

Udruženje Porečje iz Vučja realizuje projekat ,,Sakupljači – važna karika cirkularne ekonomije” uz podršku Beogradske otvorene škole (BOŠ), Maldih istraživača Srbije i Inženjera zaštite životne sredine, kroz projekat Zeleni inkubator  i u okviru programa ,,Snažno zeleno”,  koji finansira Evropska unija.