Održan sastanak predstavnika EU delegacije i predstavnika organizacija civilnog društva

U petak 15.11.2019. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole, održan je sastanak  u organizaciji Koalicije 27 između predstavnika Delegacije Evropske Unije u Srbiji i predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave temama zaštite životne sredine.

Predstavnici EU delegacije bili su Antoan Avinjon i Valentina de Sebastiano, a od organizacija civilnog društva pored organizacija članica Koalicije 27 prisustvovale su organizacije civilnog društva iz Beograda, Novog Sada, Bora, Šapca, Smedereva i Vršca.

Učesnici sastanka razgovarali su o napretku Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj Uniji, poglavlju 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene, kao i o učešću organizacija civilnog društva u procesu i to kroz sledeće teme:  upravljanje vodama, zaštita prirode, zaštita vazduha, vladavina prava i horizontalno zakondavstvo (vezano za poglavlje 27), razvoj planskih i strateških dokumenata u Republici Srbiji koji se tiču zaštite životne sredine i klimatskih promena, učešće građana i zastupljenost tema vezanih za zaštitu životne sredine u medijima.