Anketa: Da li smo spremni da krenemo od svog praga?

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS) u okviru projekta Zelena infrastruktura u kompakt gradu – ekološki indeks kao instrument otpornosti na klimatske promene” sprovodi anketu: Da li smo spremni da krenemo od svog praga?

Svako delovanje na lokalnom nivou značajno može da utiče na adaptaciju grada kada se radi o klimatskim promenama. Shodno tome, UPAS sprovodi istraživanje sa ciljem da sazna koliko su građani/ke upoznati sa problemima koji su nastali kao posledica klimatskih promena, kao i da li znaju da se ozelenjavanjem parcela može uticati na smanjenje problema.

Anketu možete popuniti ovde: LINK. Na anketna pitanja treba da odgovorite u odnosu na mesto stanovanja i njegovo neposredno okruženje. Anketa je namenjena stanovnicima Beograda i anonimna je.

Rezultati ankete sprovedene povodom početka izrade novog Generalnog urbanističkog plana Beograda do 2041. godine pokazuju da izrazito veliki procenat građana/ki kao važne vrednosti za budući razvoj Beograda vidi prisustvo prirode u gradu i potrebu za većim prisustvom zelenih površina. Pored toga, uočeni su znatni problemi uključivanja građana/ki u aktivnosti vezane za planiranje, očuvanje i praćenje stanja zelenih prostora i pokretanje mera za sprečavanje preizgrađenosti. Uključivanje građana/ki i evidentiranje njihovih potreba i mišljenja, između ostalog, predviđeno je kroz postavljene ankete, a dobijeni rezultati će biti integrisani u izrađene preporuke za unapređenje javnih politika.

Udruženje UPAS svoje aktivnosti sprovodi u okvru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. 

Fotografija je preuzeta odavde.