Energetskom efikasnošću do bolje klime

Potpisivanjem Deklaracije o Zelenoj agendi koja je u skladu sa Evropskim zelenim planom, na Samitu u Sofiji 10. novembra 2020. godine Srbija se, između  ostalog, obavezala da će sprovoditi mere u oblasti sprečavanja klimatskih promena i zagađenja, razvoja energije, saobraćaja i cirkularne ekonomije. Ovim dokumentom zahteva se smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i povećanje otpornosti na uticaj klimatskih promena

Projekat Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime organizacije UNEKOOP bavi se ispunjenjem obaveza koje proističu i iz Sporazuma o formiranju energetske zajednice Jugoistočne Evrope, koji u svojoj osnovi ima transponovanje i primenu pravnih tekovina EU u oblasti energetike, klimatskih promena i zaštite životne sredine. Projekat je u funkciji je ostvarivanja ovih ciljeva jer promoviše potrebu  osmišljenog i sistematskog planiranja  pristupa smanjenju emisija CO2 koja nastaju korišćenjem energije iz fosilnih izvora za potrebe grejanja objekata i velikih gubitaka usled niskog stepena energetske efikasnosti (EE) u opštini Paraćin.

Lokalne zajednice mogu značajno da doprinesu ostvarivanju ciljeva Zelene agende zbog čega je dugoročni cilj projekta da doprinese prenošenju ciljeva Zelene agende na lokalni nivo i podrži primenu već usvojenih EU normi i standarda u oblasti klime i energije na lokalnom nivou.

U trenutnim uslovima energetska tranzicija na svim nivoima je imperative je stvoriti uslove za obezbeđenje energenata i energetske nezavisnosti.

Neposredni motiv za koncipiranje projekta Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime su i rezultati istraživanja RES fondacije da u Centralnoj Srbiji i Šumadiji nešto više od 80% individulanih domaćinstva za potrebe grejanja korsiti drva i ugalj. Dodatni problem predstavlja činjenica da na gradskom području opštine ne postoji sistem daljinskog grejanja, pa tako i na području grada Paraćina ima puno individualnih ložišta, od kojih su većina tehnički prevaziđena. Dodatni pritisak na životnu sredinu i negativni uticaj na klimu ima i činjenica da ogrevno drvo koje se koristi dolazi iz privatnih šuma gde se vrši nekontrolisana seča i na taj način smanjuju se kapaciteti za ponor CO2, tako da ukupni lokalni karbonski otisak postaje još nepovoljniji.

Ovakvu situaciju dodatno usložnjava činjenica da građani ne razumeju problem, opterećeni su dnevnim egzistencijalnim problemima i nedovoljno informisani. Jasno je da je postojeće stanje neodrživo, jer ima više negativnih energetskih, ekoloških, klimatskih i socijalnih uticaja na lokalnu zajednicu. zbog čega je neophodan novi pristup u kreiranju javnih energetskih i klimatskih politika na svim nivoima, jer će to imati posledice po konkurentnost  lokalnih zajednica po pitanju razvoja lokalnih ekonomija, ali i mogućnost privlačenja sredstava iz donatorskih fondova.

Do sada je u sklopu projekta Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime sprovedena kampanja zagovaranja za formiranje multisektorskog lokalnog Tima za klimu i energiju opštine Paraćin koji bi trebalo partnerskim pristupom osnaži nedostajuće institucionalne i ljudske kapacitete u oblastima klimatskih promena i energetske efikasnosti. Pored toga startovala je i edukativno-promotivna kampanja sa ciljem da dodatno senzibiliše građanstvo na racionalno korišćenje energije, ali i da ih informiše o dostupnim programima za subvencionisanje mera energetske efikasnosti. U tu svrhu započeta je bilbord kampanja, dok se u nastavku očekuje kampanja putem regionalne TV, kao i organizovanje Info dana  Za predstavnike lokalne uprave i donosioce odluka organizovana je dvonevna studijska poseta u posetom firmi Wissmeen i Mreži dobre energije u Sremskim Karlovcima. U sklopu ove aktivnosti izrađena je i Android aplikacija  -CO2:  https://sn.rs/cwhij i projektna web prezentacija www.eelokal.unecopn.org

Udruženje UNEKOOP svoje aktivnosti sprovodi u okvru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.