Kompjuterska oprema za udruženje sakupljača Marko Crni

Radeći na jačanju kapaciteta romskih udruženja sakupljača sekundarnih sirovina, NVO Porečje iz Vučja je donirala kompjutersku opremu udruženju sakupljača Marko Crni iz Leskovca. Ovo udruženje je imalo najbolji predlog projekta na nagradnom konkursu za tri udruženja sakupljača, koji predstavlja jednu od aktivnosti na projektu.

Nagradni konkurs najavljen je na radionicama za pisanje predloga projekta, i bio je otvoren do 30. juna. U tom periodu, predstavnici udruženja posetili su sakupljače u dva navrata, dok su na adresu udruženja pristigle tri prijave, odnosno tri projektne ideje. Komisiju su činili članovi/ice organizacije i dva predstavnika Doma kultrure Roma iz Leskovca. Jednoglasnom odlukom petočlane komisije udruženje sakupljača Marko Crni je proglašeno pobednikom nagradnog konkursa.

Iskreno se nadamo da će ova oprema biti od velike koristi ovom udruženju, i da će do 2025. godine uspeti potpuno da legalizuju svoje poslovanje, navela je koordinatorka projekta Milica Jović.

Oprema je dodeljena u okviru projekta Jačanje kapaciteta romskih udruženja sakupljača sekundarnih sirovina koji udruženje Porečje iz Vučja sprovodi uz podršku Beogradske otvorene škole (BOŠ) kroz projekat Zeleni inkubator u okviru programa ,Snažno zeleno koji finansira Evropska unija.