Može li Rekovac da obezbedi zdravo i bezbedno okruženje za građane?

U Rekovcu je u proteklom periodu sanirano 13 divljih deponija. Postavljene su table upozorenja, a na pojedinim mestima postavljene su i kamere kako bi se sprečilo bacanje smeća u prirodu i ponovno stvaranje divljih deponija. Komunalna i ekološka inspekcija biće mnogo odlučnije i kažnjavati sve nesavesne meštane ove opštine koji  nastave da bacaju smeće u prirodu, rečeno je na poslednjem sastanku održanom u Jagodini, na kom je glavna tema bila značaj pravilnog upravljanja animalnim otpadom.

Za sanaciju manjih divljih deponija, izdvojena su sredstva od strane Ministarstva zaštite životne sredine u 2021. i 2022. godini, ali gorući problem opštine Rekovac je taj što se celokupan komunalni otpad i dalje izvozi na nesanitarnu deponiju koja se nalazi u selu Ursulu i koja je neorganizovana u tehničkom i tehnološkom smislu, i prava je ekološka i higijenska bomba, koja preti da ugrozi Levač.

Sporazum o međuopštinskoj saradnji na realizaciji regionalnog projekta Regionalni centar za upravljanje otpadom potpisan je još 2015. godine, a potpisnici ovog sporazuma su: Grad Kragujevac i Opštine Aranđelovac, Topola, Knić i Rekovac.

Ovim sporazumom predviđena je izrada Regionalnog plana upravljanja otpadom sa kojim bi bili usaglašeni lokalni planovi opština potpisnica.

I posle punih 7 godina, Regionalni plan nije izrađen, ali svetla tačka  u tunelu je to što je na poslednoj sednici održanoj dana 14.09.2022. godine, Opština Rekovac donela Odluku o pristupanju izradi novog Lokalnog plana upravljanja otpadom koji bi važio narednih 10 godina. 

Koliko je stvar ozbiljna govori činjenica da se deponija u Ursulu nalazi pored samog puta i prostire na površini od oko 8.700 metara kvadratnih. Ona je potpuno neograđena, a često na njoj možemo sresti sakupljače sekundarnih sirovina koji razdvajaju metale i plastiku iz komunalng otpada koji se ovde dovozi svakodnevno. Ova deponija ujedno predstavlja i leglo zaraze, jer na njoj nalazimo napuštene ili bačene pse i mačke, kao i ostatke od klanja kojima se ove životinje hrane.

Ovo ekološko pitanje treba što hitnije rešiti, jer je Levač nadaleko poznat po prirodi, njenim lepotama i mnogim kvalitetnim poljoprivrednim proizvodima.

Prioritet 21. veka je zdrava hrana i bezbedna životna sredina, i primarna briga donosioca odluka mora biti zatvaranje, sanacija i rekultivacija nesanitarne deponije u Ursulu i prelazak na regionalni sistem upravljanja otpadom, čime bi se rešio problem odlaganja otpada na duži vremenski period. 

Rekovac mora obezbediti zdravo i bezbedno okruženje svojim građanima i svim posetiocima koji često obilaze Levačke vinarije i uživaju u prirodnim lepotama ovog kraja.

Analiza potreba i izrada preporuka za uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom na teritoriji opštine Rekovac, sprovedena je u okviru projekta Animalni otpad i divlje deponije – prošlost ružnih navika!? koje sprovodi udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije, u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.