Poziv za program „Zajedno za zaštićena područja“

Sistemu upravljanja zaštićenim područjima u Srbiji potrebna je veća transparentnost ali i unapređenje praksi koje utiču na lokalne zajednice i njihovo uključivanje u upravljanje područjima. O ovome svedoče i istraživanja sprovedena u okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu“. Većina ispitanih građana nema nikakav lični problem sa prihvatanjem i poštovanjem ograničenja aktivnosti koja proizilaze iz zaštite područja, ali im smeta što ista ne važe za sve. Iz analiza koje su rađene sa upravljačima istaknuto je da postoji potreba da se podižu kapaciteti upravljača za informisanje javnosti, za podizanje svesti kao i za saradnju sa lokalnom zajednicom.
Program podrške „Zajedno za zaštićena područja“ je pokrenut jer postoji i prostor za unapređenje transparentnosti, komunikacije i saradnje, ali i potencijal, koji nije u potpunosti iskorišćen.

OSNOVNE INFORMACIJE

U okviru petogodišnjeg projekta „Zajedno za životnu sredinu“Mladi istraživači Srbije pozivaju upravljače zaštićenih područja da se prijave na program podrške Zajedno za zaštićena područja”.
Ovo je prvi, od ukupno četiri godišnja ciklusa podrške koji će se odvijati do avgusta 2027. godine.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Za podršku 2024. godine mogu da se prijave upravljači sledećih 37 zaštićenih područja:
NACIONALNI PARKOVI: Đerdap, Fruška gora, Tara; PARKOVI PRIRODE: Sićevačka klisura, Golija, Jegrička, Stara planina, Rusanda, Tikvara, Radan, Zlatibor; PREDELI IZUZETNIH ODLIKA: Ovčarsko-kablarska klisura, Klisura reke Gradac, Veliko ratno ostrvo, Kosmaj, Karaš Nera, Vlasina, Maljen; SPECIJALNI REZERVATI PRIRODE: Obedska bara, Jelašnička klisura, Gornje Podunavlje, Klisura reke Trešnjice, Slano Kopovo, Deliblatska peščara, Uvac, Ludaško jezero, Zasavica, Goč-Gvozdac, Suva planina, Peštersko polje, Klisura reke Mileševke, Pašnjaci Velike droplje, Jerma, Koviljsko-petrovaradinski rit, Rtanj, Carska bara, Ritovi donjeg Potisja.
Na programu mogu da učestvuju upravljači zaštićenih područja koja se nalaze na listi sa projektom koji se realizuje na teritoriji Republike Srbije. Period sprovođenja projekta može biti najviše 3 meseca, od trenutka potpisivanja ugovora do 31. avgusta 2024. godine.

KOJE AKTIVNOSTI PODRŽAVAMO?

Sledeće aktivnosti su prihvatljive u okviru ovog poziva:

 • Izrada ili unapređenje digitalnih alata za komunikaciju (web sajtovi, platforme, aplikacije, sms obaveštavanje, youtube kanala, podkasta i slično).
 • Izrada ili unapređenje fizičke infrastrukture za komunikaciju (drvene table, postavljanje infopultova, ulazne kapije u područje, elektronski displeji i slično).
 • Izrada elektronskih i štampanih informatora o aktivnostima upravljača zaštićenog područja, lifleta i slično.
 • Kampanje podizanja svesti građana o potrebi saradnje na zaštite prirode, očuvanju vrsta i staništa, a posebno informisanje žena i osetljivih grupa u ruralnim sredinama.
 • Obuke, radionice, debate i drugi javni događaji koji unapređuju razmenu informacija i saradnju između upravljača zaštićenih područja i građana.
 • Organizacija edukativnih i volonterskih kampova, odnosno volonterskih akcija koje doprinose rešavanju konkretnog problema u zaštićenom području.
 • Zajedničko sprovođenje mera zaštite sa građanima.
 • Umrežavanje sa medijima (lokalne TV, radio, elektronski mediji) u svrhu redovnog obaveštavanja javnosti o radu upravljača zaštićenog područja.
 • Izrada internih politika koje utiču na i regulišu transparentnost upravljača (npr. etički kodeks, strategija komunikacije, plan izveštavanja građanima i slično).

Lista aktivnosti nije konačna, prihvatljive su i druge aktivnosti ukoliko se njima doprinosi cilju i rezultatima Programa Zajedno za zaštićena područja.

BUDŽET PROGRAMA

Ukupan fond prvog ciklusa podrške programa Zajedno za zaštićena područja” za 2024. godinu iznosi 10.000 američkih dolara (USD). U 2024. godini biće podržano najmanje 2 Upravljača u maksimalnom iznosu do 5.000 američkih dolara (USD) po projektu.
Postoje dva tipa podrške u zavisnosti da li su u pitanju upravljači čiji su osnivači Vlada Srbije ili lokalne samouprave ili su to udruženja građana i fakulteti.


KAKO DA SE PRIJAVITE?

1. Najpre se detaljno upoznajte sa programom.
Pročitajte pažljivo Smernice za podnosioce prijava.

Za sva pitanja u vezi sa programom podrške, pišite isključivo na imejl adresu zasticenapodrucja@mis.org.rs najkasnije do 15. aprila 2024. godine, do kraja radnog dana.

2Preuzmite prijavnu dokumentaciju

 • Aneks 1: Obrazac predloga projekta OVDE
 • Aneks 2: Obrazac budžeta OVDE
 • Aneks 3: Izjavu podnosioca predloga projekta OVDE

3. Prijavite projekat
Popunjena prijavna dokumentacija za Program podrške “Zajedno za zaštićena područja“ prilaže se isključivo putem elektronskog obrasca kome možete pristupiti preko sledećeg LINKA.
Ukoliko je prijava uspešno poslata, dobićete automatsku poruku o prijemu na imejl koji ste naveli u formularu.

DO KADA JE OTVOREN POZIV?
Rok za prijavu projekata je do 19. aprila 2024. godine do 17:00 h (CET). Projektni predlozi dostavljeni nakon postavljenog roka neće biti razmatrani.

Program se realizuje u okviru petogodišnjeg projekta „Zajedno za životnu sredinu“ koji sprovode Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije,Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN),udruženjem ENECA, međunarodnom organizacijom The Nature Conservancy (TNC) i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).