Preuzmi aplikaciju CO2

Prepoznajući potrebu  edukacije javnosti  u vezi emisija iz domaćinstava udruženje UNEKOOP je u okviru projekta Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime izradio android aplikaciju – CO2.

Aplikacija predstavlja kalkulator za građane/ke koji ilustruje pozitivne efekte  konverzije fosilnih goriva biomasom. Putem aplikacije može da se stekne uvid o potrebnoj  količini novog energenata uz istovremene efekte na poboljšanju svog karbonskog otiska (smanjenju emisija CO2 u svojim  domaćinstvima).

Aplikaciju možete preuzeti ovde -CO2.

Pored Android verzije, aplikacija je dostupna i u web formatu:  ENERGETSKI KALKULATOR