UPAS realizovao dijaloge sa nadležnim institucijama

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije iniciralo razgovor sa predstavnicima republičkih i gradskih institucija. Aktivno učešće prisutnih doprinelo je uspešnom uspostavljanju dijaloga i dobijanju konstruktivnih predloga i usmerenja.

Sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, održan je 23. maja 2022. godine u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije. Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS) pozvalo je preko dvadeset institucija nadležnih u oblastima koje predstavljaju suštinski okvir Projekta, i to: zaštita životne sredine, otpornost grada na klimatske promene, urbanističko planiranje, korišćenje zemljišta, komunalna delatnost i energetska efikasnost objekata. Pozivu se odazvalo jedanaest institucija i delegiralo svoje predstavnike/ce.

Prisutni su informisani o značaju teme Projekta Zelena infrastruktura u kompakt gradu – ekološki indeks kao instrument otpornosti na klimatske promene, dobrim primerima prakse u gradovima sveta i Evrope, ciljevima Projekta, aktivnostima i očekivanim rezultatima, kako bi prepoznali problematiku u domenu delokruga svog rada, a zatim znanjem i iskustvom pomogli u definisanju predloga rešenja.

Aktivno učešće prisutnih doprinelo je uspešnom uspostavljanju dijaloga i dobijanju  konstruktivnih predloga i usmerenja koji će doprineti izradi predloga za iniciranje unapređenja javnih politika i prakse planiranja na lokalnom nivou, što je jedan od dva specifična cilja ovog Projekta. Na ovaj način će se inicirati i novi pogledi na značaj i mesto zelene infrastrukture i ekološkog indeksa u kontekstu klimatskih promena u gradu Beogradu. Predlozi su podstaknutu i kroz odgovore na pripremljeni upitnik.

Udruženje UPAS svoje aktivnosti sprovodi u okvru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.