Vodene inspektorke Valjeva – Ko to tamo zagađuje?

Vodene inspektorke Valjeva, uz pomoć učenica četvrtog razreda medicinske škole Dr Miša Pantić uzimale su uzorke vode iz Kolubare, sa ciljem da oktriju ko to tamo zagađuje naše reke.

Uzorci za hemijsku i mikrobiološku analizu su zahvaćeni na dve lokacije, pre gradske deponije i nakon ulivanja vode iz lokalne fabrike za prečišćavanje voda. U laboratoriji Zavoda za javno zdravlje izvršiće se potrebne analize, a rezultate o stepenu zagađenja Kolubare biće uskoro dostupni.

Cilj projekta Ko to tamo zagađuje? – građanska kontrola kvaliteta površinskih voda u Valjevu je pokretanje javne debate o zaštiti površinskih voda u Valjevu i na Divčibarama. Dugoročan cilj je podsticanje građana i građanki Valjeva da učestvuju u pripremi i realizaciji lokalne politike koja se tiče zaštite voda.

Projekat sprovodi neformalna grupa VIVA u okviru projekta Zeleni inkubator koji realizuju Mladi istraživači Srbije sa Beogradskom otvorenom školom u Inženjerima zaštite životne sredine, uz finansijsku pomoć Evropske Unije.