„Zeleni dijalog“ bez odziva zvaničnika u Smederevu

U utorak, 30. marta 2021. godine, organizacija Pro.Tok21 iz Smedereva organizovala je onalajn panel Zeleni dijalog, čije su glavne teme bile napredak napredak Srbije u primeni i unapređenju zelenih politika, kao i uloga civilnog sektora u ovom procesu i njihova saradnja sa donosiocima odluka. Iako je panel zamišljen kao razgovor svih zainteresenata za ovu temu, predstavnici donosilaca odluka nisu pokazali želju da za učestvuju. Civilni sektor, donosioci odluka, i predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji, trebalo je da razmotre izazove i potencijalno unapređenje politike upravljanja otpadom, ali je ova diskusija održana bez zvaničnih predstavnika vlasti u Smederevu.

Na panelu su govorili Branislav Todorović, rukovodilac pomenutog projekta, ispred organizacije Pro.Tok21, Mirjana Jovanović, menadžerka projekata programske oblasti Energija, klima i životna sredina Beogradske otvorene škole, Samailo Vranić, građevinski inženjer i autor Modela proširenja mreže za odnošenje komunalnog otpada sa teritorije 6 sela pomoravskog potesa, kao i Antoan Avinjon, visoki predstavnik Delegacije Evropske Unije u Srbiji za portfolio zaštite životne sredine i klime i Poglavlje 27 Pristupnih pregovora EU i Republike Srbije.

Proširenje mreže prikupljanja otpada na smederevska sela

Na panelu su izneseni problemi u upravljanju otpadom u Smederevu, sa akcentom na neadekvatnoj pokrivenosti koju trenutna mreža obezbeđuje. Pošto se otpad sistemski ne odnosi iz sela oko Smedereva, stanovništvo je prinuđeno da otpad odlaže na divlje deponije. Zato je u okviru projekta izrađen Model proširenja mreže za odnošenje komunalnog otpada sa teritorije 6 sela pomoravskog potesa, čiji autor je istakao da je, na osnovu svih proračuna količine otpada po stanovniku, nedvosmisleno jasna potreba da se mreža prikupljanja otpada proširi na 6 uzorkovanih sela. Ovaj pilot projekat (model je izrađen samo za 6 sela) uzeo je u obzir i ekonomsku isplativost ovakve eventualne akcije za JKP Zelenilo i groblja, jer se pretpostavlja da za proširenje mreže prikupljanja treba dodatno uložiti u opremu. Međutim, izrađeni Model pokazuje veliku ekonomsku isplativost servisa odnošenja smeća, što bi trebalo da bude signal za JKP Zelenilo i groblja, kao i za Gradku upravu, da ne postoji nijedan razlog da se komunalni otpad ne iznosi sistemski iz sela na području grada Smedereva.

Zbog odsustva nadležnih, pratioci panela nisu bili u prilici da čuju komentar Grada i JKP Zelenilo i groblja, ali će štampana verzija ovog izrađenog stručnog rada biti dostavljena na obe adrese, kako bi se uzela u razmatranje.

Aplikacija Prijavi deponiju

U okviru projekta koji se završava razvijena je i aplikacija Prijavi deponiju, koja je naišla na veliki odziv građana. Aplikacijom građani uzimaju učešće u rešenju ovog problema tako što fotografisanjem prijavljuju lokaciju divljih deponija. Osim Smedereva, aplikaciju su masovno počeli da preuzimaju i koriste građani širom Srbije, pa čak i regiona (Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Severna Makedonija). Ovaj način uključivanja građana trebalo bi da doprinese i podizanju svesti građanstva o obimu ovog problema, ali i da olakša nadležnim službama posao, istakao je Todorović.

Uloga civilnog društva u unapređenju zelenih politika

U unapređenju svih zelenih politika, pa i u politike upravljanja otpadom, organizacije civilnog društva igraju značajnu ulogu, istkala je Mirjana Jovanović iz BOŠ-a. Uspešno realizovan projekat Proširenje mreže prikupljanja komunalnog otpada na području grada Smederevaupravo svedoči o tome, jer su putem aplikacije uključeni građani, prikupljeni su dragoceni podaci o mapi divljih smetlišta, a Model proširenja mreže za odnošenje komunalnog otpada sa teritorije 6 sela pomoravskog potesa predstavlja značajan doprinos koji civilni sektor daje nadležnim službama, kako bi se upravljanje otpadom unapredilo.

Napredak zelenih politika u Srbiji

Visoki predstavnik Delegacije Evropske Unije, Antoan Avinjon, istakao je da će napredak u zelenim politikama biti brži kada se budu poštovali propisi i standardi prvenstveno Republike Srbije, a tek potom se može govoriti o njihovom daljem usklađivanju sa evropskim propisima i zakonima. On je izrazio svoje žaljenje što panelu nisu želeli da prisustvuju predstavnici Gradske uprave i JKP Zelenilo i groblja, rekavši da je to jedna propuštena prilika za njih da se približe rešenju.

Dijalog i saradnja organizacija građanskog društva i donosilaca odluka

Branislav Todorović iz organizacije Pro.Tok21 napomenuo je da ova organizacija kontinuirano teži saradnji sa nadležnim telima i institucijama, i naveo kao primer mnogobrojne načine uspostavljanja kontakta sa predstavnicima Grada i JKP Zelenilo i groblja povodom ovog bitnog panela (putem dopisa, ličnim posetama, telefonski). Međutim, kako je naveo, ignorisanje sa njihove strane takođe je poprimilo raznolike oblike – od odbijanja, neodgovaranja na dopise i telefonske pozive, pa sve do otkazivanja prisustva u poslednji čas. Naveo je da je ovakav odnos prema jednoj organizaciji građanskog društva koja je svoje resusre stavila na korišćenje našem gradu zaista problematičan, ali da će ova organizacija nastaviti da teži dijalogu i saradnji sa donosiocima odluka, jer je to jedini način za istinski napredak.

Mirjana Jovanović iz BOŠ-a istakla je nemerljiv doprinos organizacije Pro.Tok21, koji iako ovog puta nije naišao na prepoznavanje, treba da se nastavi. Antoan Avinjon rekao je na kraju panela da je uloga civilnog sektora nekada i da strpljivo i uporno radi na razvijanju odnosa sa donosiocima odluka, i da Evropska unija podržava napore ovakvih organizacija. Izgradnja savezništva sa drugim organizacijama, i nastavak rada civilnog sektora od velike su važnosti kako za razvoj i unapređenje zelenih politika u Srbiji, tako i za napredak društva u celini.

Panel je zaključio Branislav Todorović, zahvalivši se učesnicima i izražavajući nadu da će u skorijoj budućnosti Model i aplikacija, kao ključni proizvodi projekta za nama, biti od koristi Smederevu i Srbiji u procesu unapređenja politike upravljanja otpadom.

Panel Zeleni dijalog organizovan je kao završnica višemesečnog projekta Proširenje mreže prikupljanja komunalnog otpada na području grada Smedereva, koji je sprovodila organizacija Pro.Tok21 iz Smedereva. Ovaj projekat, koji je podržan od Evropske unije, Fondacije Fridrih Ebert, kao i Kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom Republike Srbije, imao je za cilj da da doprinos razvoju politike upravljanja otpadom u Smederevu.