Zeleni susreti i razgovori o životnoj sredini

Događaj Zeleni susreti – izađi na zelenu granu okupio je više od 90 predstavnika iz 51 udruženja koji su razgovarali o glavnim ekološkim problemima u mestima širom Srbije, ali i ulozi koju građani imaju u procesu zaštite životne sredine.

Susreti su organizovani u petak, 17. juna u Muzeju afričke umetnosti i osim predstavnika lokalnih organizacija civilnog društva i neformalnih grupa događaj je okupio predstavnike donatorske zajednice, međunarodnih institucija i predstavnike Koalicije 27.

Tokom uvodnog dela programa predstavljeni su dosadašnji rezultati projekata Zeleni inkubator u okviru kog je 130 udruženja i neformalnih grupa u prethodne dve i po dobilo mentorsku i finansijsku podršku u iznosu od 90 miliona dinara. Partneri su direktno uključili više od 270.000 građana/ki u skoro 100 mesta u Srbiji u sve zelene aktivnosti, što je pokazatelj da ekološke teme i problematika zaštite životne sredine treba da budu u stalnom fokusu građanskog aktivizma.

Civilno društvo je najbolji mehanizam koji predstavlja glas građana, jer su lokalne organizacije i neformalne grupe esencijalni deo svakog društva koji omogućava javnosti i u manjim lokalnim zajednicama da se uključe u dijalog. Pored finansijske podrške koju Beogradska otvorena škola sa partnerima pruža zelenim organizacijama i neformalnim grupama, veoma bitan deo podrške jesu i mentorska podrška i jačanje kapaciteta na lokalu“ istakao je Ekmel Čizmečiolu, programski menadžer za civilno društvo i ljudska prava u Delegaciji Evropske unije u Srbiji.

Evropskoj uniji je važno da u ovom procesu sarađuje sa donosiocima odluka, civilnim društvom, medijima i svim drugim akterima, a zelene inicijative pokreću sami građani kojima je potrebna podrška ukoliko želimo da ekonomski rast u svetu bude i održiv, kako za nas, tako i za buduće generacije“, kazao je Antoan Avinjon, programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena u Delegaciji Evropske unije u Srbiji.

Osim prilike za upoznavanje, razmenu iskustava i umrežavanje, učesnici su imali priliku da diskutuju na nekoliko važnih tema. U okviru „Zelenih razgovora“ bilo je reči o cirkularnoj ekonomiji, energetskoj tranziciji, zelenim javnim politikama, aktivizmu u lokalnim zajednicama, klimatskim promenama i ulozi civilnog društva u procesima donošenja odluka o zaštiti životne sredine.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

Beogradska otvorena škola sprovodi projekat Zeleni inkubator u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije. Projekat finansira Evropska unija.