Objavljen prvi broj biltena „EKO BOR“

Cilj izdavanja biltena je upoznavanje javnosti sa najznačajnijim podacima o kvalitetu vazduha u Boru u ovoj godini. Date su vrednosti koncentracija sumpor-dioksida, broj dana prekoračenja GVI sumpor-dioksida, PM10 i olova i maksimalno izmerene prosečne dnevne koncentracije arsena i kadmijuma na najugroženijem mernom mestu Jugopetrol.

Bilten sa može naći na sajtu:

http://mibor.rs/