Program EKO-SISTEM: Poziv za mreže udruženja građana

Mladi istraživači Srbije pozivaju udruženja građana koja se bave životnom sredinom da se prijave za učešće u EKO-SISTEM programu osnaživanja mreža udruženja građana.

Poziv je otvoren za udruženja građana koja se bave životnom sredinom u ime formalne ili neformalne mreže posvećene nekoj od tema u okviru Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promene u pristupnim pregovornima sa Evropskom unijom. Rok za prijave je do 31. maja.

Glavni cilj programa EKO-SISTEM je podrška reformama u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera u sprovođenju pravnih tekovina EU. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i stimulisanje saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, ideja je da organizacije dobiju pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti.

EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS) uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA). Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine. Više o projektu možete pročitati ovde.

Sva pravila i uslovi za učešće u EKO- SISTEM programu osnaživanja mreža udruženja građana, dokumentacija, kao i postupci za prijavljivanje i kriterijumi za odabir organizacija, dostupni su na OVOM LINKU.