Održan skup „Klimatske promene i bujična erozija“

U okviru projekta „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“ UNEKOOP je u saradnji sa Udruženjem bujičara Srbije organizovao je skup pod nazivom „Klimatske promene i bujična erozija“

Uvodno predavanje na temu “Degradacija zemljišta erozionim i bujičnim procesima i protiverozioni radovi u poslednjih 10 godina na području Srbije „ održao je Milutin Stefanović iza Instituta „Jarosav Černi“ i predsednik Udruženja bujičara Srbije.

Prepoznajući eroziju i bujične poplave kao značajnu pretnju usled sve drastičnijih klimatskih promena, UNEKOOP  u nameri da javnost i donosioce odluka senzibiliše prema ovoj temi realizuje  projekat  „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“.

Kao jedna od završnih aktivnosti na projektu  u saradnji sa Udruženjem bujičara Srbije danas je u Paraćinu organizovan je i skup pod nazivom „Klimatske promene i bujična erozija“ . Uvodno predavanje na temu “Degradacija zemljišta erozionim i bujičnim procesima i protiverozioni radovi u poslednjih 10 godina na području Srbije „ održao je Milutin Stefanović iza Instituta „Jarosav Černi“ i predsednik Udruženja bujičara Srbije.

Bila je ovo prilika da se okupljenim predstavnicima donosioca odluka i zaposlenim u lokalnoj upravi prenese svoje dugogodišnje iskustvo u oblasti smanjenja negativnih uticaja  erozije i bujičnih poplava.Posebno su bili interesantni primeri najdrastičnijih bujičnih poplava u Srbiji poput onih u Vlasotincu, Trgovištu, Tekiji  … Pored toga prisutni su imali prilike da se upoznaju sa primerima dobre prakse na izgradnji objekata i biotehničkih radova  u cilju prevencije i smanjenja katastrofalnih posledica.Potencirano je dobro planiranje i veća odgovornost za održivo  upravljanju šumama i sprečavanje njihove nekontrolisane seče, kao i poštovanje principa zaštite zemljišta prilikom izvođenja velikih infrastrukturni radova.

U drugom delu sastanka u inspirativnoj diskusiji od strane prisutnih iskazano je veliko interesovanje i razmena ideja o mogućim projektima koje bi dovele do manje ranjivosti na opštine Paraćin na izmenjene klimatske uslove u delu sprečavanja erozije i bujičnih poplava,  imajući u vidu da optina Paračin zbog svojih geoloških i hidroloških karakteristika predstavlja potencijalno rizičnu teritoriju za eroziju i bujične poplave.Zajednički zaključak je bio da treba sve učiniti da se ne ponovi katastrofalni scenario iz maja 2014. godine kada je Paraćin pretrpeo ogromnu štetu.