Objavljena publikacija o gradskim baštenskim zajednicama

Udruženje Ekonaut iz Beograda objavilo je novu publikaciju pod nazivom “Uvod u gradske baštenske zajednice”, koja ima za cilj da informiše širu javnost o mogućnostima organizovanja zajedničkih bašti, njihovim benefitima, kao i izazovima i mogućim rešenjima za njihov održivi razvoj. Ovo je samo jedna od niza aktivnosti koje organizacija Ekonaut sprovodi u okviru projekta “Inicijativa za gradske baštenske zajednice”, koji sistemski radi na razvoju ovog koncepta.

Publikacija “Uvod u gradske baštenske zajednice” u svom prvom odeljku obrađuje tipove  uzgajanja voća i povrća u gradovima da bi u narednim odeljcima detaljno opisala baštenske  zajednice, njihove načine organizovanja, benefite i izazove sa kojima se susreću. Publikacija se  takođe osvrće na stanje i potencijal ovakvih zajednica u Beogradu, a poslednja poglavlja  posvećena su njihovom značaju za biodiverzitet i održivi ekosistem. Partneri na izradi  publikacije iz Nova Iskra – kreativnog haba su se pobrinuli za atraktivni dizajn ove publikacije  koja je dostupna i u elektronskom izdanju i može se besplatno preuzeti na veb stranici  organizacije Ekonaut.

Gradske baštenske zajednice su otvorene površine na kojima se pojedinci ili grupe bave gajenjem  biljaka po sopstvenom izboru. Formiranje ovakvih zajednica je u mnogim svetskim gradovima prepoznato kao jedan od alata za razvoj i održivo upravljanje gradskim prostorima, ali i kao  sredstvo za obezbeđivanje izvora hrane na lokalnom nivou i postizanje mikro klimatskih, socijalnih i ekonomskih koristi. U trenutku kada je Beograd ugrožen stalnim zagađenjem,  nekontrolisanom gradnjom i nadolazećom klimatskom krizom, baštenske zajednice se nameću kao jedno od rešenja koje bi unapredilo kvalitet života i poboljšalo proces prilagođavanja na  klimatske promene.

Projekat “Inicijativa za baštenske zajednice” fokusira se na konkretne javne politike i kroz  saradnju sa stručnjacima i građanima pronalazi načine za što konkretniju realizaciju sistemskih  rešenja za upravljanje površinama koje nisu privedene nameni, a mogu da imaju brojne koristi za  lokalne zajednice i grad u celini. Kroz edukaciju i informisanje o konceptu baštenskih zajednica,  građani i građanke direktno su uključeni u aktivnosti projekta. Jedna od takvih aktivnosti bila je  mapiranje potencijalnih prostora za baštenske zajednice na teritoriji Beograda, kada su građani  preko stranice ekonaut.org unosili lokacije koje imaju potencijal da se koriste na ovaj način. Sa  ciljem da se lokalna zajednica osnaži, organizovan je niz edukativnih aktivnosti vezanih za uzgajanje ukrasnih biljaka i hrane u gradskim uslovima, kao i za načine formiranja i  organizovanja baštenskih zajednica. Izuzetno značajna bila je i Online konferencija “Planirajmo  baštenske zajednice zajedno“ koja je održana u decembru 2021. godine u organizaciji udruženja Ekonaut i CEUS, a u saradnji sa službom Glavnog gradskog urbaniste. Konferencija je razmotrila  mogućnosti za podsticanje urbane poljoprivrede i baštenskih zajednica u Beogradu. Kroz prikaze  primera dobrih praksi u Holandiji, Švedskoj i Hrvatskoj, sagledani su mogući tipovi i modeli  baštenskih zajednica, ali i izazovi koje oni donose. Tokom događaja, sa predstavnicima gradske  uprave vođen je razgovar o postojećim strateškim dokumentima koji pružaju osnov za planiranje  gradskih baštenskih zajednica, ali i o potrebnim izmenama regulatornog okvira kako bi se ovaj  koncept operativno sproveo. Udruženje Ekonaut će i u narednom periodu nastaviti da sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj zagovaranje, promociju i razvoj baštenskih zajednica.Projekat “Inicijativa za gradske baštenske zajednice” sprovodi se u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih  Ebert. Projekat je takođe podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo.

PDF Publikacija “Uvod u gradske baštenske zajednice” 

Prateći video (Marka Žvaka u saradnji sa Ekonautom, Emisija posvećena baštenskim zajednicama):