Održan Okrugli sto “Rezultati analize primene Strategije razvoja zelenih prostora Grada Novog Sada u periodu 2015-2030.“

U Kulturnoj stanici Eđšeg u Novom Sadu, Pokret gorana Novog Sada je pred stručnom javnošću, medijima i predstavnicima civilnih organizacija predstavio rezultate analize primene Strategije razvoja zelenih prostora Grada Novog Sada u periodu 2015-2030.godine.

Rezultati monitoringa primene Strategije uobličeni su u dokument i predstavljen  svim učesnicima u konsultativnom procesu i zainteresovanoj javnosti koja je nakon toga postavljala dodatna pitanja za pojedine segmente i  diskutovala rezultate. Posebno je istaknut trend da se parkovima nazovu  zeleni prostori manji od 5 ha, prostori za rekreaciju i za istrčavanje pasa, naglašena obaveza očuvanja zelenila duž obale Dunava i podizanja zelenih pojaseva na rubovima Grada.

Kao pozitivna pojava je naglašena izrada GIS katastra zelenila, izgradnju Botaničke baste, postavljanje sistema za navodnjavanje u različitim prostorima i akcija ozelenjavanja dvorišta stambenih zgrada na inicijativu građana “Pretvorimo kvart u park”.

Analiza je  deo projekta „Zelena agenda za zeleni Novi Sad“ koji je podržan kroz program „Snažno zeleno“, koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Mladim istraživačima (MIS) i Inženjerima zaštite životne sredine (IZŽS), a finansiran je od strane Evropske unije. Analiza “Zelene strategije” je poseban segment u okviru projekta s obzirom na izuzetan značaj  ovog dokumenta u naporima građana Novog Sada da se uhvate u koštac sa posledicama klimatskih promena koje već uveliko osećaju. Tokom projekta smo održali konsultativne sastanke sa  svim relevantnim institucijama i organizacijama koje su učestvovale u pisanju Strategije i koje se u Gradu bave planiranjem, projektovanjem, podizanjem i održavanjem zelenih prostora, kao što su organi lokalne samouprave, naučne institucije, javna i javna komunalna preduzeća u oblasti planiranja, podizanja, održavanja, upravljanja i gazdovanja zelenilom i šumama na području Grada i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Osim ove Analize, sprovedeno je i informisanje građana I civilnih organizacija o lokalnim politikama koje se bave zaštitom životne sredine i ublažavanjem klimatskih promena kroz predavanja i treninge, kao i  istraživanje zadovoljstva građana Novog Sada zelenim površinama u gradu koje je pretočeno u publikaciju “Novi Sad – strateški okvir urbanog zelenila 2021. godine.