Predata inicijativa „Za čiste vode Kragujevca“

Na sastanku koji je održanom u prostorijama Opštine grada Kragujevca, udruženje Ekomar predalo je inicijativu „za čiste vode Kragujevca“ i potpise građana koji su inicijativu podržali.

Udruženje Ekomar je Inicijativu predalo članu gradskog veća za unapređenje životne sredine grada Kragujevca Stefanu NIkeziću. Ispred gradske uprave sastanku je prisustvovao i načelnik Službe za životnu sredinu mr Dragan Marinković.

Na sastanku je bilo reči o sadržaju same inicijative, mogućnostima za unapređenje monitoringa površinskih voda i stanju površinskkih voda u ovom trenutku. Posebno značajna tema sastanka bila je unapređenje monitornga vode na akumulaciji Šumarice koja se koristi za sport i rekreaciju, kao i rešavanje problema ulivanja kanalizacionih voda u ovu akumulaciju.