Akcija informisanja građana o problemima zagađenog vazduha u Kraljevu

Članovi udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ i „Novi Put“ organizovali su na gradskim ulicama Kraljeva organizovali akciju deljenja info-letaka želeći da i na taj način građane informišu o problemu zagađenog vazduha u gradu tokom grejne sezone.  

Kraljevo pripada grupi gradova u Srbiji koji imaju ozbiljan i višegodišnji problem kvaliteta vazduha tokom grejne sezone. Problem zagađenja vazduha manifestuje se na različite načine, ali najuočljivije o tome svedoči podatak da  zagađenost vazduha PM 10 česticama u Kraljevu  nekada bude i do sedam puta veća od dozvoljenih 50 µg/m3 na dnevnom nivou. Takođe, vazduh u toku zimske sezone  bude zagađen do čak 107 dana, kao  u 2020. godini,  sa koncentracijom PM 10 čestica većim od od dozvoljenih 50 µg/m3 na dnevnom nivou.

Problem kvaliteta vazduha po svom obimu i složenosti uzroka koji ga stvaraju traži sistemski pristup i sistemska rešenja na nacionalnom i lokalnom nivou. Ta rešenja treba da su uobličena u dokumentima  javnih politika države i lokalnih samouprava. Plan kvaliteta vazduha grada Kraljeva treba da bude „krovni“ izraz  javnih politika grada, zbir svih mera i aktivnost, sektorski raspoređenih, čijim preduzimanjem će se smanjiti zagađenje vazduha tokom grejne sezone. Kraljevo ,na žalost,još uvek nema taj dokument. Njegovo usvajane traje nedopsutivo dugo a  javnost nije bila ,na pravi način, uključena u pripremu izrade Plana kvaliteta vazduha grada Kraljeva“, rekao je  na Trgu Srpskih ratnika Zoran Nikolić , predsednik UG „Kraljevački razvojni centar“ i dodao:

„Info-letak je samo jedan od načina i jedan alat  kojim želimo da građane Kraljeva sada, na kraju grejne sezone, podsetimo na problem zagađenog vazduha. Da ga ne zaborave sa prvim lepim danima jer će nam se on,bez sumnje,vratiti već u oktobru. Još je važnije a to i jeste naš cilj da građane potsaknemo na aktivnije učešće u procesima definisanja lokalnih politika grada koje se tiču sektora životne sredine, posebno kvaliteta vazduha. Da jednostavno rečeno sa više volje koriste svoj glas i svoje pravo   i zahtevaju da odbornici Skupštine grada usvoje Plan kvaliteta vazduha grada Kraljeva. Građani su ti koji , s pravom, traže  uključivanje predstavnika naučnih i strukovnih organizacija i civilnog sektora u sve faze  koje će predhoditi usvajanju ovako važnog dokumenta javne politike grada“.

Ova akcija je samo jedna od aktivnosti koje udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“  sprovodi u okviru projekta  „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“, u partnerstvu sa UG „Novi put“ , uz pomoć programa „Snažno zeleno“  koji finansira Evropska unija a sprovodi Beogradske otvorena škole i partneri Mladi istraživači Srbije i Inženjeri zaštitite životne sredine.