Civilni i javni sektor grada Kraljeva će sarađivati oko javnih politika grada u vezi sa kvalitetom vazduha

Predstavnici udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ uručili su zameniku  gradonačelnika grada Kraljeva Vukmanu Rakočeviću  dokument  pod nazivom „Predlog projekata koje zajedno mogu sprovoditi civilni i javni sektor grada Kraljeva u funkciji poboljšanja kvaliteta vazduha tokom grejne sezone“.

Uz ovaj dokument zameniku gradonačelnika uručeni su i Zaključci sa nedavno održane dvodnevne radionice u Vrnjačkoj Banji  oko kojih je postignuta saglasnost učesnika,predstavnika javnog i civilnog sektora grada Kraljeva, kao i predstavnika lokalnih medija.

Predati dokumenti ukazuju na potrebu  da je neophodan zajednički, multisektorski i multidisciplinarni pristup u rešavanju višegodišnjeg problema zagađenog vazduha u gradu na Ibru  tokom  grejne sezone.

Takav pristup  rešavanju problema kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu treba primeniti prilikom pripreme i usvajanja svih  akata javnih politika lokalne samouprave u ovoj oblasti, a pre svege prilikom usvajanja Plana kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu.

Udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ i njegova partnerska organizacija, UG „Novi put“ , su dobili podršku da u prvoj godini realizacije trogodišnjeg Programa podrške civilnom društvu    za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica „Snažnp zeleno“, realizuju projekat „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“, a  „Predlog projekata koje zajedno mogu  sprovoditi civilni i javni sektor grada Kraljeva u funkciji poboljšanja kvaliteta vazduha tokom grejne sezone“  samo je jedan od ishoda projekta koji je započeo septembra 2020 godine.

Program je deo projekta „Zeleni inkubator” koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.