Divlje deponije i primarna selekcija otpada – dva problema Vučja, zaključak je nakon prve konferencije

U Vučju je održana prva, od dve planirane konferencije, na kojoj je predstavljen projekat NVO Porečje ,,Sakupljači – važna karika cirkularne ekonomije“. Prvoj konferenciji prisustvovalo je tridesetak građana, a među njima je bio predsednik Udruženja sakupljača ,,Marko Crni”, predstavnik „JKP Komunalac“ iz Vučja, predstavnici Doma kulture, Biblioteke, Doma zdravlja, Vodovoda, udruženja ,,Baš čelik” iz Vučja, i drugi zainteresovani pojedinci.

Na konferenciji je zainteresovanim stranama zvanično predstavljen projekat, njegovi ciljevi i rezultati.

Cilj ove konferencije bio je da se gradjani informišu da je u toku izrada novog Lokalnog plana upravljanja otpadom 2021–2030., kao i da se bolje upoznaju sa problemima sa kojima se sakupljači susreću u radu.

Predstavljen je naš predlog za izmenu i dopunu Lokalnog plana koji se odnosi na bolji položaj sakupljača, a građani su motivisani da iznesu neke druge problem koje prepoznaju u svojoj zajednici, a tiču se upravljanja otpadom. Konferencija je bila interaktivna, i nakon više predloga došlo se do dva zaključka koje ćemo u saradnji sa gradjanima dalje razviti do zahteva za dopunu Lokalnog plana”, kažu u NVO Porečje Vučje

Kao najveći problem u zajednici prepoznate su divlje deponije koje su plod dugogodišnjih navika nesavesnih pojedinaca. Iako se njihovo čišćenje redovno obavlja, nakon kratkog vremena se na istim tim mestima ponovo razvijaju. Predlog građana bio je da se postave kamere na kritična mesta koja će biti pod nadzorom jednog građanina ili policijske stanice Vučje, a koji će odmah nakon prekršaja podneti prijavu protiv počinioca prekršaja, dok bi za to bila predviđena visoka novčana kazna.

Ono što je nama bilo jako drago je što su građani ekološki jako svesni, te su kao drugi problem prepoznali da je u našoj zajednici neophodna primarna selekcija otpada, ako ne u svakom domaćinstvu, onda bar na više lokacija u samom Vučju ali i okolnim selima. To su dve stavke na kojima ćemo raditi, pored, naravno, primarnog predloga za bolji položaj sakupljača. Na kraju, ne možemo a da ne dodamo da su građani koji su došli na konferenciju imali jako pozitivne komentare, kako za samu organizaciju konferencije tako i za temu upravljanja otpadom, i da shvataju važnost ovakvih događaja i potrebu da ih ubuduće bude što više, što nama dodatno daje vetar u leđa jer shvatamo da se problemi u zajednici zaista mogu rešiti ako na tome radimo svi zajedno”, kažu u ovoj organizaciji.