Tribina povodom obeležavanja Dana čistog vazduha

Bilten „EKO BOR” objavljuje najznačajnije rezultate monitoringa vazduha. Distribuira se organima uprave lokalne zajednice, javnim preduzećima i ustanovama, privrednim preduzećima i deli građanaima na tribinama, seminarima i na javnim mestima.

Prvi broj biltena sadrži informacije o rezultataima monitoringa kvaliteta vazduha u Boru za period januar – septembar 2020. godine na mernim mestima nacionalne i lokalne mreže mernih stanica.

U ovom broju biltena grafički su prikazane prosečne mesečne koncentracije sumpor-dioksida po mesecima, broj dana prekoračenja u toku meseca:  sumpor-dioksida, PM10 čestica i olova, kao i maksimalno dnevne izmerene koncentracije arsena i kadmijuma na najugroženijem mernom mestu „Jugopetrol”.