Monitorig tim za kvalitet vazduha Grada Bora: bez promena na bolje

Na sastanku Monitorig tima za kvalitet vazduha Grada Bora razmatran je izveštaj Instituta rudarstva i metalurgije o rezultatima monitoringa nacionalne i lokalne mreže kvaliteta vazduha u februaru mesecu. Monitoring tim  formirao je Gradonačelnik Bora, a čine ga predstavnici gradske uprave, stručnih i medicinskih institucija i nevladnih organizacija.

Na ovom sastanku konstatovano je da je stanje kvaliteta vazduha u Boru  nepromenjeno u odnosu na prethodnu godinu i da je povremeno prisutno zagađenje sumpor-dioksidom opasno po zdravlje ljudi. Stalno su prekoračene granične vrednosti arsena  i kadmijuma, dok je koncentarcija PM10 i olova u njima je povremeno prekoračena.

Dozvoljeno je da koncentracija sumpor-dioksida prekorači granične vrednosti imisije 3 puta tokom godine, a u gradu Boru su samo za prva dva meseca ove godine koncentracije su premašene tokom 12 dana na mernom mestu Jugopetrol, 6 dana kod Tehničkog fakulteta i 3 dana u Gradskom parku. Koncentracije olova je  bila 7 dana iznad dozvoljenih graničnih vrednosti (dozvoljena su prekoračenja 3 dana tokom godine). Izmerena je maksimalna koncentracija arsena od 912,3 ng/m3, a kadmijuma 80,6 ng/m3.

Zatraženo je da SrbijaZiJincooper DOO Bor osposobi automatsku mernu stanicu u Slatini koja ne radi više meseci. Predstavnik ZiJin-a je obećao da će to biti učinjeno do kraja aprila. Takođe, od gradske uprave je zatraženo da hitno raspiše tender za izradu Plana kvaliteta vazduha, za koji su obezbeđena sredstva u budžetu.

Izveštaj o rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha dostupan je na  linku.