Zašto kasne saopštenja o zagađenosti vazduha u Kraljevu?

Na jučerašnjoj sednici Gradskog veća Grada Kraljeva nije bilo reči o kašnjenju saopštenja o zagađenosti vazduha u tom gradu.

U saopštenju sa  22. (vanredne ) sednice Gradskog veća grada Kraljeva kaže se:

„Jednim od zaključaka usvojeni su izveštaji  Zavoda za javno zdravlje Kraljevo o higijenskoj ispravnosti vode za piće u toku januara 2021. godine i o praćenju kvaliteta vazduha i evaluaciji rezultata merenja za isti mesec.“

U ovom saopštenju javnost je ostala uskraćena za veoma bitnu informaciju o tome da li je i šta konkretno predloženo na Gradskom veću, a što bi moglo da ukaže na promenu ponašanja nadležnih kada je u pitanju kvalitet vazduha u Kraljevu, tokom grejne sezone.

Današnjoj raspravi prethodila su, dva saopštenja izdata o kvalitetu vazduha u gradu Kraljevu u zadnje tri nedelje, od strane nadležnog organa Gradske uprave.

U Saopštenju od 12. februara konstatuje se da je u periodu od 1. februara 2021. do 7. februara 2021. godine šest dana bila prekoračena koncentracija frakcija PM 10 suspendovanih čestica u vazduhu i da je vazduh u gradu Kraljevu, po indeksu kvaliteta vazduha, bio pet dana  jako zagađen.

I u saopštenju od danas konstatuje se da je u periodu od 15.2.2021. do 21.2.2021. godine, šest dana bila prekoračena koncentracija frakcija PM 10 suspendovanih čestica u vazduhu i da je vazduh  u gradu Kraljevu, po indeksu kvaliteta vazduha bio šest  dana zagađen.

U oba citirana saopštenja date su istovetne preporuke za osetljive grupe (starije osobe, deca i osobe sa oboljenjima srca i pluća da se izbegavaju naporne aktivnosti u  spoljašnjoj i da se iste preusmere u zatvoreni prostor „dok se ne poboljša kvalitet vazduha“.